For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. dr. C.A. (Claudine) Chavannes-Mazel

History of Medieval Art
Faculty of Humanities
Photographer: Eduard Lampe

Visiting address
 • Spuistraat 134
Postal address
 • Postbus 15540
  1001 NA Amsterdam
Contact details
Links
Social media
 • articles till 2012
 • a

  J

  Technisch onderzoek middeleeuwse handschriften

  Van 3-6 januari 2010 vond aan het einde van de tentoonstelling "Katherina van Kleef' in Nijmegeneen bijzondere bijeenkomst plaats. Een aantal handschriften uit de omgeving van de Meester van Katherina van Kleef' is met verschillende meetapparatuur - Raman spectroscopie, Infrarood Reflectografie, UV licht, - gemeten. De hoop is dat met technisch onderzoek er klaarheid gebracht wordt in de werk- en schilderwijze van de groep anonieme miniaturisten rond deze briljante meester, ook de 'Rembrandt van de 15se eeuw' genoemd. Er is een samenwerkingsverband gevormd tussen de Universiteit van Amsterdam (Kunstgeschiedenis van de middeleeuwen, Chavannes), de Universiteit Gent (Archeometrie, Peter Vandenabeele), en Museum Het Catharijneconvent (Micha leeflang). De bruikleengevers die toestemming gaven zijn Het Fitzwilliam Museum Cambridge, de British Library, de Koninklijke Bibliotheek Brussel,de Bayersiche Staatsbibliothek München, en eenaantal Nederlandse bibliotheken (Koninklijke Bibliotheek, Catharijneconvent, Universiteitsbibliotheek Utrecht) Er is nog nooit technisch onderzoek verricht naar Noord-Nederlandse miniaturen - op de gebroeders Limbrug en Jan van Eyck na.

  Activiteiten 2011-2012

  Na het boek over Maerlants Rijmbijbel (zie volgende tab), staat een congres over de Noordnederlandse beeldende kunst van de 13de en 14de eeuw op het programma, met de titel ' 75 jaar na Hoogewerff: een inventarisatie van onderzoek naar Noord-Nederlandse kunst'.
  Dit vond plaats in Amsterdam op 22-23 mei 2012. De Proceedings worden 2014 ion het Engels uitgegeven. Informatie en contact: Anne van Egmond, email A.M.J.Egmond@uva.nl

 • new page
 • new page 2
 • Publications

  2013

  • Chavannes-Mazel, C. A. (2013). Dove. Visual arts. In H-J. Klauck, V. Leppin, B. McGinn, C-L. Seow, H. Spieckermann, B. D. Walfish, & E. J. Ziolkowski (Eds.), Encyclopedia of the Bible and its reception. - 6: Dabbesheth-Dreams and dream interpretation (pp. 1127-1129, pl. 16b, fig. 21). Berlin: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/ebr.dove [details]

  2012

  • Chavannes-Mazel, C. A. (2012). Burial. Visual arts. In H-J. Klauck, V. Leppin, B. McGinn, C-L. Seow, H. Spieckermann, B. D. Walfish, & E. Ziolkowski (Eds.), Encyclopedia of the Bible and its reception. - 4: Birsha-Chariot of fire (pp. 637-639, pl. 7a). Berlin: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/EBR.burial [details]
  • Chavannes-Mazel, C. A. (2012). Call stories. Visual arts. In H-J. Klauck, V. Leppin, B. McGinn, C-L. Seow, H. Spieckermann, B. D. Walfish, & E. Ziolkowski (Eds.), Encyclopedia of the Bible and its reception. - 4: Birsha-Chariot of fire (pp. 826-828, pl. 12). Berlin: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/EBR.callstories [details]
  • Chavannes-Mazel, C. A. (2012). Canon tables. In H-J. Klauck, V. Leppin, B. McGinn, C-L. Seow, H. Spieckermann, B. D. Walfish, & E. J. Ziolkowski (Eds.), Encyclopedia of the Bible and its reception. - 4: Birsha-Chariot of fire (pp. 922-924, pl. 13a). Berlin: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/EBR.canontables [details]
  • Chavannes-Mazel, C. A. (2012). Canopy. Visual arts. In H-J. Klauck, V. Leppin, B. McGinn, C. L. Seow, H. Spieckermann, B. D. Walfish, & E. Ziolkowski (Eds.), Encyclopedia of the Bible and its reception. - 4: Birsha-Chariot of fire (pp. 931-932, pl. 13b). Berlin: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/EBR.canopy [details]
  • Chavannes-Mazel, C. A. (2012). Church. Archeology and architecture. B: In the West. In D. C. Allison, H-J. Klauck, V. Leppin, B. McGinn, C-L. Seow, H. Spieckermann, B. D. Walfish, ... E. J. Ziolkowski (Eds.), Encyclopedia of the Bible and its reception. - 5: Charisma-Czaczkes (pp. 278-282, pl. 4). Berlin: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/ebr.church [details]
  • Chavannes-Mazel, C. A. (2012). Church. Visual arts. In D. C. Allison, H-J. Klauck, V. Leppin, B. McGinn, C-L. Seow, H. Spieckermann, B. D. Walfish, ... E. J. Ziolkowski (Eds.), Encyclopedia of the Bible and its reception. - 5: Charisma-Czaczkes (pp. 303-308, pl. 5). Berlin: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/ebr.church [details]
  • Chavannes-Mazel, C. A. (2012). Cleansing of the Temple. Visual arts. In D. C. Allison, H-J. Klauck, V. Leppin, B. McGinn, C-L. Seow, H. Spieckermann, B. D. Walfish, ... E. J. Ziolkowski (Eds.), Encyclopedia of the Bible and its reception. - 5: Charisma-Czaczkes (pp. 409-411, pl. 8). Berlin: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/ebr.cleansingofthetemple [details]
  • Chavannes-Mazel, C. A. (2012). Corpus Christi. Visual arts. In D. C. Allison, H-J. Klauck, V. Leppin, B. McGinn, C-L. Seow, H. Spieckermann, B. D. Walfish, ... E. J. Ziolkowski (Eds.), Encyclopedia of the Bible and its reception. - 5: Charisma-Czaczkes (pp. 810-812, pl. 5, 9). Berlin: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/ebr.corpuschristi [details]
  • Chavannes-Mazel, C. A. (2012). Coveting, desiring. VII: Visual arts. In D. C. Allison, H-J. Klauck, V. Leppin, B. McGinn, C-L. Seow, H. Spieckermann, B. D. Walfish, ... E. J. Ziolkowski (Eds.), Encyclopedia of the Bible and its reception. - 5: Charisma-Czaczkes (pp. 947-948, pl. 13). Berlin: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/ebr.covetingdesiring [details]

  2011

  • Chavannes-Mazel, C. A. (2011). Beast. Visual arts. In H-J. Klauck, V. Leppin, B. McGinn, C-L. Seow, H. Spieckermann, B. D. Walfish, & E. Ziolkowski (Eds.), Encyclopedia of the Bible and its reception. - 3: Athena - Birkat ha-Minim (pp. 670-672). Berlin: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/EBR.beast [details]
  • Chavannes-Mazel, C. A. (2011). The Jerusalem miniatures in Maerlant's Rijmbijbel 10 B 21 and the Hornby Book of Hours: questions of context and meaning. Quaerendo, 41(1-2), 139-154. https://doi.org/10.1163/001495211X572102 [details]
  • Deneckere, A., Leeflang, M., Bloem, M., Chavannes-Mazel, C. A., Vekemans, B., Vincze, L., Vandenabeele, P., & Moens, L. (2011). The use of mobile Raman spectroscopy to compare three full-page miniatures from the breviary of Arnold of Egmond. Spectrochimica acta. Part A: Molecular and biomolecular spectroscopy, 83(1), 194-199. https://doi.org/10.1016/j.saa.2011.08.016 [details]

  2007

  • Chavannes-Mazel, C. A. (2007). Jozef en de geschenken van de drie koningen. In J. Biemans, K. van der Hoek, K. M. Rudy, & E. van der Vlist (Eds.), Manuscripten en miniaturen: studies aangeboden aan Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koninklijke Bibliotheek (pp. 77-90, 140). (Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel; No. N.R., dl. 8). Zutphen: Walpurg Pers. [details]
  • Chavannes-Mazel, C. A. (2007). Middeleeuwse miniaturen. Een onvoltooid handschrift nader bekeken. KM : vakinformatie voor beeldende kunstenaars en restauratoren, 60, 16-18. [details]

  2006

  • Chavannes - Mazel, C. A. (2006). 'Binnen en buiten het klooster'. In M. Havemann (Ed.), Ateliergeheimen. Over de werkplaats van de Nederlandse kunstenaar vanaf 1200 tot heden (pp. 90-103). Lochem/Amsterdam. [details]
  • Chavannes - Mazel, C. A. (2006). 'Pilatus verbeeld'. Interpretatie : Tijdschrift voor Bijbelse Theologie, 14(2), 15-19. [details]

  2004

  • Chavannes - Mazel, C. A. (2004). Aristoteles in Amsterdam: het handschrift XV D 6, Vittoria Colonna en de vertaling van Johannes Argyropoulos voor paus Sixtus IV. Onverwachte en onopgeloste vragen. In J. Biemans, L. Kuitert, & P. Verkruysse (Eds.), Boek & letter. Boekwetenschappelijke bijdragen ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. Frans A. Janssen als hoogleraar in de Boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (pp. 47-71). Amsterdam. [details]
  • Chavannes - Mazel, C. A. (2004). De boeken van Jeanne de Bourgogne, koningin van Frankrijk (r. 1328-1349). In J-C. Klamt, & K. Veelenturf (Eds.), Representatie: kunsthistorische bijdragen over vorst, staatsmacht en beeldende kunst, opgedragen aan Robert W. Scheller (pp. 84-110) [details]
  • Chavannes - Mazel, C. A. (2004). De verregaande bemoeienis van Christine de Pizan met de uitgave van haar werken. In R. E. V. Stuip (Ed.), Christine de Pizan, een bijzondere vrouw (pp. 159-174). (Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek; No. 19). Hilversum. [details]

  2003

  • Chavannes - Mazel, C. A. (2003). Popular Belief and the Image of the Beardless Christ. Visual Resources, 19, 27-42. [details]

  2002

  • Chavannes - Mazel, C. A. (2002). Christus¿ aanschijn. Iconografische onderzoekingen naar het verdwijnen van de baardloze Christus. In J. E. A. Kroesen e.a. (Ed.), Religieuze ruimte. Kerkbouw, inrichting en religieuze kunst. Feestbundel voor Regenerus Steensma bij zijn vijfenzestigste verjaardag (pp. 181-196). Zoetermeer. [details]

  1992

  • Chavannes-Mazel, C. A. (1992). The twelve ladies of rhetoric in Cambridge (CUL MS Nn.3.2). Cambridge Bibliographical Society. Transactions, 10/2, 139-155, plates 5-12. [details]

  1990

  • Chavannes-Mazel, C. A. (1990). Expanding Rubrics for the Sake of a Layout: Mise-en-Page as Evidence for a Particular Scribe? In L. L. Brownrigg (Ed.), Medieval book production: assessing the evidence: proceedings of the second Conference of the Seminar in the history of the book to 1500, Oxford, July 1988 (pp. 117-131, col.pl. A-B). Los Altos Hills, Cal.: Anderson-Lovelace, The Red Gull Press.
  • Chavannes-Mazel, C. A. (1990). Problems in translation, transcription and iconography: the 'Miroir historial', books 1-8. Cahiers d'études médiévales. Cahier spécial, 4, 345-374.

  2014

  • van Egmond, A. M., & Chavannes-Mazel, C. (2014). Medieval art in the Northern Netherlands before Van Eyck: New facts and features. Utrecht: Clavis. Stichting publicaties middeleeuwse kunst. [details]

  2010

  • Klauck, H-J., Leppin, V., McGinn, B., Seow, C-L., Spieckermann, H., Walfish, B. D., ... Chavannes-Mazel, C. A. (2010). Encyclopedia of the Bible and its reception. Berlin: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/EBR [details]

  2009

  • Chavannes-Mazel, C. A. (2009). The artistic world of the Master of Catherine of Cleves. In A. M. W. As-Vijvers (Ed.), From the hand of the master: the Hours of Catherine of Cleves (pp. 26-43, 156-157). [Antwerpen]: Ludion. [details]

  2008

  • Chavannes-Mazel, C. A. (2008). Maerlants Rijmbijbel in Museum Meermanno: de kracht van woorden, de pracht van beelden. Den Haag: Museum Meermanno-Westreenianum. [details]

  2007

  • Chavannes - Mazel, C. A. (2007). 'Jatwerk: van stelen naar lenen. Een blik heen en terug door de kunstgeschiedenis'. Kunstlicht, 238(1), 6-11. [details]

  2005

  • Chavannes-Mazel, C. A. (2005). Paradise and Pentecost. In M. Hageman, & M. Mostert (Eds.), Reading images and texts: medieval images and texts as forms of communication : papers from the Third Utrecht Symposium on medieval literacy, Utrecht, 7-9 december 2000 (pp. 121-160). (Utrecht studies in medieval literacy; No. 8). Turnhout: Brepols. [details]

  2001

  • Chavannes - Mazel, C. A. (2001). Die Marienmalereien in Loppersum. In R-J. Grote, & K. van der Ploeg (Eds.), Wandmalerei in Niedersachsen, Bremen und im Groningerland. Fenster in die Vergangenheit (pp. 178-181). München/Berlin. [details]

  1996

  • Chavannes - Mazel, C. A. (1996). Medieval Manuscripts of the Latin Classics: Production and Use. Proceedings of the Seminar in the History of the Book to 1500. Leiden: Los Altos Hills. [details]
  • Chavannes - Mazel, C. A. (1996). Niet alleen kijken. In Niet alleen kijken. Over het gebruik van handschriften en handschriftencollecties. (pp. 7-39). Leiden. [details]

  2013

  • Chavannes-Mazel, C. A. (2013). Sibillen: voorspelsters van vroeger tijden [Bespreking van: H. de Greeve (2011) In de schaduw van profeten: iconografie van de Sibille]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 126(1), 116-117. [details]

  2008

  • Chavannes-Mazel, C. A. (2008). De strijdvaardige aartsengel Michaël [Bespreking van: A. Schaller (2006) Der Erzengel Michael im frühen Mittelalter: Ikonographie und Verehrung eines Heiligen ohne Vita]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 121(1), 104-105. [details]
  • Chavannes-Mazel, C. A. (2008). Nederlands onderzoek naar middeleeuwse kunst en kunstnijverheid 2003-2007: [inleiding]. In H. Engelsma (Ed.), Bibliografie 2008: Middeleeuwse kunst en kunstnijverheid. - 2003-2007 Den Haag: Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici. [details]

  2005

  • Chavannes - Mazel, C. A. (2005). De zwijnenjacht. Kunstschrift, 49(4), 27-35. [details]
  • Chavannes - Mazel, C. A. (2005). [Review of: B. Ridderbos, e.a (2004) Early Netherlandish Painting – Rediscovery, Reception and Research]. Trouw, 13. [details]

  2004

  • Chavannes - Mazel, C. A. (2004). "Heusch te vrijgevochten en zelfstandig". Leven en werk van Ina Mazel-Schoch (catalogus tentoonstelling Waalse Kerk Den Haag). Den Haag: Waalse Kerk. [details]

  2000

  • Chavannes - Mazel, C. A. (2000). [Review of: M. Smeyers (1998) Dirk Bouts, schilder van de stilte]. Madoc, 14, 56-57. [details]

  1995

  • Chavannes - Mazel, C. A. (1995). Ons geloof in de Middeleeuwen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details]

  1994

  • Chavannes - Mazel, C. A. (1994). Kopie of interpretatie. Simulacrum, 3(2), 8-11. [details]

  Talk / presentation

  • Chavannes - Mazel, C. A. (speaker) (12-11-2005). 'Aristoteles in Amsterdam', AUV-dag, Amsterdam.
  • Chavannes - Mazel, C. A. (speaker) (1-9-2005). Early Netherlandish Painting and its Rediscovery in the 19th Century, Universiteit Maastricht, Maastricht.
  • Chavannes - Mazel, C. A. (speaker) (1-6-2005). Thomas Mathews en zijn ‘The Clash of Gods’, Landelijke studiedag Liturgiewetenschappelijk Overleg, Universiteit Nijmegen, Nijmegen.
  • Chavannes - Mazel, C. A. (speaker) (1-1-2005). De terugkeer van de normen en waarden in het vroege Romeinse keizerrijk, verschillende lezingen voor Rotary Den Haag, Haag Historisch Gezelschap, en elders, Den Haag.
  • Chavannes - Mazel, C. A. (speaker) (1-1-2005). Methoden van onderzoek. De normen en waarden volgens de Ethica van Aristoteles en de muze van Michelangelo, Allen & Overy LLP, Amsterdam.
  • Chavannes - Mazel, C. A. (speaker) (10-3-2004). Volksgeloof gevisualiseerd. Christendom en Christus, Lezing voor groep Willem-Alexander, Leiden.
  • Chavannes - Mazel, C. A. (speaker) (31-1-2004). Onderzoek bij de leerstoelgroep Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen: stand van zaken, Inleiding en lezing op Alumnidag voor oudstudenten Middeleeuwen UvA, Oude Manhuispoort.
  • Chavannes - Mazel, C. A. (speaker) (30-1-2004). De maagdelijkheid van Maria in beeld, Allegoriedag, Huizinga-Instituut UvA, Oude Manhuispoort.
  • Chavannes - Mazel, C. A. (speaker) (8-6-2003). Paradijs en Pinksteren of de relatie tussen woord en beeld., Lezing voor Deliring, gezelschap van hoogleraren., Den Haag.
  • Chavannes - Mazel, C. A. (speaker) (26-5-2003). Volksgeloof en het gelaat van Christus., Gastcollege in `Cultus en Cultuur', Tilburg.
  • Chavannes - Mazel, C. A. (speaker) (26-4-2003). Hoog en laag. Kunst en het volk., Lezing voor Haags Historisch Gezelschap, Den Haag.
  • Chavannes - Mazel, C. A. (speaker) (7-12-2001). Paradise and Pentecost or: the Relation between Text and Image, Symposium Reading Images and Texts. Medieval Images and Texts as Forms of Communication. Third Utrecht Symposium on Medieval Literacy, Utrecht.
  • Chavannes - Mazel, C. A. (speaker) (19-10-2001). Changes in the field of art history or: When did we loose our senses?, Symposium Developing Medieval Studies, georganiseerd door het Utrecht Center for Medieval Studies, Utrecht.
  • Chavannes - Mazel, C. A. (speaker) (16-6-2001). Het probleem van het portret, Deliring, genootschap van hoogleraren, Den Haag.
  • Chavannes - Mazel, C. A. (speaker) (30-3-2001). Portraits of Christ With and Without Beard, workshop Icon and Portrait. An internatioanl workshop sponsored by the Medieval Institue of the University of Notre Dame and the Netherlandish Research School for Medieval Studies, Chicago.
  • Chavannes - Mazel, C. A. (speaker) (26-1-2001). Werkelijkheid in middeleeuwse afbeeldingen, Haags Historisch Gezelschap, Den Haag.
  • Chavannes - Mazel, C. A. (speaker) (13-7-2000). Production and Patronage of the Miroir historial in Paris around 1400, International Conference Patrons, Authors and Workshops. Books and Book Production in Paris circa 1400, Liverpool.
  • Chavannes - Mazel, C. A. (speaker) (9-7-2000). The Power of the Vernacular: French Royal Patronage before 1364, Conference Medieval Book Production in the Vernaculars: Patrons, Readers, Cultural Contexts, Oxford.

  Others

  • Chavannes - Mazel, C. A. (participant) (30-3-2001 - 31-3-2001). Icon and Portrait. An international workshop sponsored by the Medieval Institute of the University of Notre Dame and the Netherlandish Research School for Medieval Studies, 30-31 March 2001 (participating in a conference, workshop, ...).
  • Chavannes - Mazel, C. A. (participant) (19-3-2001 - 23-3-2001). Workshop. Pigments & Techniques of the Medieval Book, Amsterdam, 19-23 March 2001 (participating in a conference, workshop, ...).
  • Chavannes - Mazel, C. A. (participant) (7-7-2000 - 9-7-2000). Medieval Book Production in the Vernaculars: Patrons, Readers, Cultural Contexts (participating in a conference, workshop, ...).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  No ancillary activities