For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. C. (Cock) Dieleman

Faculty of Humanities
Theatre Studies
Photographer: Bob Bronshoff

Visiting address
 • Nieuwe Doelenstraat 16-18
 • Room number: S.24
Postal address
 • Postbus 93065
  1090 BB Amsterdam
 • Profiel

  Profiel

  Cock Dieleman (1961) studeerde geschiedenis in Utrecht en theaterwetenschap in Amsterdam. Sinds 1985 werkt hij voor de opleidingen theaterwetenschap en dramaturgie van de UvA, thans als universitair docent. Zijn specialisaties zijn theatereducatie, jeugdtheater, dramaturgie en contemporain Nederlands theater. Van 2014 tot 2017 was hij opleidingsdirecteur kunst- en cultuurwetenschappen. In 2017 en 2018 was hij matchmaker kennisdeling voor de faculteit geesteswetenschappen. Hij is mede-auteur van het in 2020 verschenen Inleiding in de dramaturgie (Amsterdam University Press).  Voor meer publicaties van zijn hand zie het tabblad Publicaties.
  Naast zijn docentschap in Amsterdam was hij van 1999 tot 2005 werkzaam als hoofd educatie van Het Zuidelijk Toneel, respectievelijk ZT Hollandia in Eindhoven. In dezelfde tijd was hij samen met Erik Lint initiatiefnemer van de website Nederland Theaterland.

  Cock Dieleman (1961) studied History in Utrecht and Theatre Studies in Amsterdam. Since 1985 he works for the department of Theatre Studies and Dramaturgy of UvA, currently as assistant professor. His specializations are theatre education, youth theatre, dramaturgy and contemporary Dutch theatre. He was programme director Art and Culture Studies from 2014 to 2017. In 2017 and 2018 he was matchmaker knowledge sharing for the Faculty of Humanities.

  In addition to his professorship in Amsterdam he was Head of the Education Department of Het Zuidelijk Toneel and ZT Hollandia in Eindhoven from 1999 to 2005. In the same period he was initiator of the website Nederland Theaterland, together with Erik Lint. He finished his PhD in 2010.

 • docenTENkamer

  De docenTENkamer (Teachers Exchange Network) is een gemeenschap van veelal ervaren docenten binnen de Faculteit Geesteswetenschappen, die elkaar regelmatig ontmoeten en ervaringen uitwisselen over hun onderwijspraktijk. Daarnaast organiseert de docenTENkamer lezingen, presentaties, kennisdelingsbijeenkomsten en een jaarlijkse onderwijsconferentie. De leden van de docenTENkamer bieden bovendien hun expertise aan om andere docenten te helpen.

  Cock Dieleman is een ervaren docent. Hij was opleidingsdirecteur en heeft de Senior Kwalificatie Onderwijs. Hij heeft ervaring met verschillende vormen van onderwijs, vakontwikkeling en curriculumontwikkeling. Cock kan adviseren over verschillende manieren van kleinschalig, activerend onderwijs, vakontwikkeling en curriculumontwikkeling, praktijkonderwijs, individuele begeleiding en coaching, en verbinding van theorie en praktijk.

  website docenTENkamer
 • Publications

  2020

  2018

  • Bosch, K., & Dieleman, C. (2018). Leereffecten van drama: de onterecht ondergeschikte rol van theatereducatie. Cultuur + Educatie, 17(49), 77-97. [details]

  2015

  • Dieleman, C., & Zangl, V. (2015). Zef Bunga heeft Anne Frank gekust: Representatie van geweld in het Nederlands jeugdtheater. Témoigner. Entre Histoire et Mémoire, 121, 24-34. [details]

  2014

  • Dieleman, C. (2014). Promoting the Aesthetic Experience: The Rise of Receptive Art Education in the Netherlands. Studies in Art Education, 55(2), 94-103. [details]

  2023

  • Dieleman, C. (Ed.) (2023). Monitoring en evaluatie Cultuureducatie met Kwaliteit Noord-Holland. Hart Haarlem: Onderzoeksrapport 2022. Een kwalitatief onderzoek met behulp van EVI.
  • Dieleman, C. (Ed.) (2023). Monitoring en evaluatie. Cultuureducatie met Kwaliteit Noord-Holland: Plein C: Onderzoeksrapport 2021/ 2022. Een kwalitatief onderzoek met behulp van EVI.

  2022

  2021

  2020

  • Dieleman, C., Franzen, R., Zangl, V., & Danner, H. (2020). Inleiding in de dramaturgie. Amsterdam University Press. [details]

  2019

  2018

  • Dieleman, C., & Eversmann, P. (2018). Podiumkunsten in de cultureel-maatschappelijke infrastructuur. Utrecht: LKCA. [details]

  2014

  • Dieleman, C. (2014). Theater en onderwijs: de educatieve betekenis van de gezelschappen in de basisinfrastructuur. In T. IJdens, A. van den Broek, M. van Hoorn, & C. van Rensen (Eds.), Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2013: Koers kiezen onder wisselende omstandigheden (pp. 28-41). Utrecht: Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst/Fonds voor Cultuurparticipatie. [details]
  • Dieleman, C., & Danner, H. (2014). Toegepaste theaterwetenschap in het Universiteitstheater. In S. Alting van Geusau, P. Eversmann, & R. van der Zalm (Eds.), Theaterwetenschap aan de Amstel: vijftig jaar onderwijs en onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam (pp. 165-182). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]

  2013

  • Dieleman, C. (2013). De moeizame samenwerking tussen jeugdtheater en basisonderwijs in Nederland. Cultuur + Educatie, 13(36), 26-40. [details]

  2012

  • Dieleman, C. (2012). Theatereducatie in de praktijk: interviews met educatiemedewerkers van theaterinstellingen. In Conferentie onderzoek in cultuureducatie 2012: papers Utrecht: Cultuurnetwerk. [details]
  • Dieleman, C., Poll, J., & de Vreede, M. (2012). Theatereducatie in de praktijk. Trendrapport dans- en theatereducatie 2012. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland. [details]

  2011

  • Dieleman, C. (2011). De X factor van theatereducatie: educatieve activiteiten rondom theatervoorstellingen. In Conferentie onderzoek in cultuureducatie 2011: papers Utrecht: Cultuurnetwerk. [details]

  2010

  • Dieleman, C. (2010). Het nieuwe theaterleren: hindernissen voor theatereducatie in het voortgezet onderwijs. In Conferentie onderzoek in cultuureducatie 2010: papers Utrecht: Cultuurnetwerk. [details]

  2007

  • Dieleman, C. (2007). Internationale praktijkvoorbeelden van cultuureducatie. SICAmag, 36(december), 14-15.

  2020

  • Dieleman, C. (2020). Betovering en betekenis: Trendonderzoek theater-, dans- en muziekeducatie 2019. Kunstzone : Tijdschrift voor Kunst en Cultuur in het Onderwijs, 2020(4), 16-18. https://lkca.crossmarx.nl/publicatie/39278/pabo-en-de-kunstvakken--beperkt-bekwaam [details]
  • Dieleman, C. (2020). Kind en kindbeeld: Over Ifigeneia Koningskind (1989) van Pauline Mol. In R. van der Zalm, A. Krans, B. Ramakers, & V. Zangl (Eds.), In reprise: Tweeëntwintig Nederlandse en Vlaamse toneelstukken om opnieuw te bekijken (pp. 119-132). Amsterdam University Press. [details]
  • Dieleman, C., de Bonth, C., van den Bulk, L., van Miert, M., & de Vreede, M. (2020). Samenvatting, conclusies en reflecties op Betovering en betekenis: Trendrapport theater-, dans- en muziekeducatie 2019. Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). https://www.lkca.nl/publicatie/samenvatting-betovering-en-betekenis/ [details]

  2019

  2017

  • Dieleman, C., Boidin, M., Heijdanus-de Boer, E., van Gemert, J., Jacobs, B., Klarenbeek, D., ... Ubbels, T. (2017). Visiedocument: Beroepsvereniging Docenten Theater en Drama. Vught: Beroepsvereniging Docenten Theater en Drama (BDD). [details]

  2015

  2014

  • Dieleman, C. (2014). Vlakkevloertheater betovert het publiek net zo goed (zo niet beter). TheaterMaker, 18(6), 48-49. [details]

  2013

  • de Vrijer, J., & Dieleman, C. (2013). De invloed van het project Amateurs! Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details]

  2011

  • Dieleman, C., & Wenzel, A. (2011). 'Cultuur in de spiegel' onder de loep: visie op kunsteducatie anno 2011. Theaterschrift Lucifer, 11(5). [details]

  2010

  • Dieleman, C. (2010). De verbeelding aan de macht. BulleTIN, 2010(mei), 8. [details]
  • Dieleman, C. (2010). In het theater komen alle kunsten samen. CKV Gids, 2010, 12-13. [details]

  1995

  • Dieleman, C. (1995). Reinier Tweebeeke: Lighting designer. Carnet, 2, 22-23. [details]
  • Dieleman, C. (1995). Stage design in the Netherlands. Carnet, 2, 14-17. [details]

  2017

  • Dieleman, C., & Zangl, V. (2017). Performing Canonical Texts for Children. 31. Abstract from Text, Performance and the Creation of Historical Knowledge, Amsterdam, Netherlands.

  2016

  • Dieleman, C., & Zangl, V. (2016). Representations of (Theatre) History in Dutch Youth Theatre. 174. Abstract from IFTR Conference, Stockholm, Sweden.

  Media appearance

  Talk / presentation

  • Dieleman, C. (speaker) (7-6-2023). De waarde van receptieve kunst, De magie van het podium, Roermond. https://doenmiddenlimburg.nl/save-the-date-meet-greet-7-juni-2023/
  • Dieleman, C. (speaker), van den Bulk, L. (speaker) & de Vreede, M. (speaker) (13-12-2019). Presentatie Trendrapport theater-, dans- en muziekeducatie 2019, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). https://www.lkca.nl/nieuwsoverzicht/presentatie-trendrapport-podiuminstellingen
  • Dieleman, C. (speaker) & Eversmann, P. G. F. (speaker) (2-10-2018). Podiumkunsten in de cultureel-maatschappelijke infrastructuur, Netwerkbijeenkomst educatiemedewerkers podiumkunstinstellingen, Utrecht. https://www.lkca.nl/overzicht-agenda/20181002-netwerkbijeenkomst-podiuminstellingen
  • Dieleman, C. (speaker) (28-3-2018). De geschiedenis van het jeugdtheater, Artez Arnhem.
  • Dieleman, C. (speaker) (17-3-2018). De toekomst van het theateronderwijs, Theater, de wereld in je hand, Utrecht.
  • Dieleman, C. (speaker) & Bosch, K. (speaker) (28-11-2016). Welke invloed heeft theatereducatie op geheugen en moreel redeneren?, Onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie, Utrecht. http://www.lkca.nl/agenda/bijeenkomsten-lkca/onderzoeksconferentie-2016/tweede-programmaronde
  • Dieleman, C. (speaker) & Bergen, S. (speaker) (28-11-2016). Hoe meet je het effect van een complex kunstproject voor kinderen?, Onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie, Utrecht. http://www.lkca.nl/agenda/bijeenkomsten-lkca/onderzoeksconferentie-2016/derde-programmaronde
  • Dieleman, C. (invited speaker) (6-4-2016). De kracht van theatereducatie in het onderwijs, Expeditie Cultuureducatie 2016, Enschede.
  • Dieleman, C. (invited speaker) (12-3-2016). How to connect: de kracht van theatereducatie, BDD Vakconferentie: how to connect, Amsterdam.
  • Dieleman, C. (speaker) (21-1-2016). De kracht van theatereducatie, Ontmoeting van cultuurcoaches en cultuurcoördinatoren Ro theater, Rotterdam.
  • Dieleman, C. (invited speaker) (1-10-2015). Het belang van theatereducatie, Netwerkbijeenkomst dans- en theatereducatie, Utrecht.
  • Dieleman, C. (speaker) (29-5-2015). Vakdidactisch Meesterschap in theatereducatie: onderzoek naar de ontwikkeling van de theatrale ervaring van jongeren in (de bovenbouw van) het Voortgezet Onderwijs., Expertmeeting Vakdidactiek en Cultuureducatie, LKCA Utrecht, Utrecht.
  • Dieleman, C. (speaker) (27-5-2015). Research in receptive theatre education, Workshop audience and reception research: current trends in audience and reception research: back to the aesthetic experience, Amsterdam.
  • Dieleman, C. (speaker) (23-7-2013). Education as Part of the Theatrical Event, Re-Routing Performance. FIRT / IFTR Conference 2013, Barcelona. http://www.firt2013barcelona.org/
  • Dieleman, C. (speaker) (11-3-2013). Theatereducatie in de praktijk. Interviews met medewerkers van theaterinstellingen, Netwerkdag dans- en theatereducatie, Utrecht.
  • Dieleman, C. (speaker) (21-6-2012). Theatereducatie in de praktijk. Interviews met educatiemedewerkers van theaterinstellingen., Conferentie Onderzoek in Cultuureducatie 2012, Rotterdam.
  • Dieleman, C. (speaker) (23-6-2011). De X factor van theatereducatie. Educatieve activiteiten rondom theatervoorstellingen., Conferentie Onderzoek in Cultuureducatie 2011, Utrecht.
  • Dieleman, C. (speaker) (2-12-2010). Het nieuwe theaterleren, Dice symposium 'Making a world of difference', Utrecht. http://www.mindz.com/events/Making_a_World_of_Difference
  • Dieleman, C. (speaker) (28-6-2010). Het nieuwe theaterleren. Hindernissen voor theatereducatie in het voortgezet onderwijs, Conferentie Onderzoek in Cultuureducatie, Nijmegen. http://www.cultuurnetwerk.nl/producten_en_diensten/onderzoek_in_cultuureducatie/
  • Dieleman, C. (speaker) (22-6-2007). Kiezen voor kwaliteit? Het keuzeprobleem binnen CKV, Conferentie Onderzoek in Cultuureducatie, Utrecht. http://www.cultuurnetwerk.nl/producten_en_diensten/eerdere_evenementen/papers/fullpaperkiezenvoorkwaliteitzc.doc

  Others

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • No ancillary activities