For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

I.K. (Ingrid) Engelbrecht

Faculty of Humanities
Photographer: Eduard Lampe

Visiting address
 • Turfdraagsterpad 15
 • Room number: 1.16
Postal address
 • Postbus 93055
  1090 BB Amsterdam
 • Profiel

  Huidige werkzaamheden:

  Stafmedewerker onderwijsadministraties FGw

  - Lid taskforce SIS-FGw, en mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid ten aanzien van de inrichting SIS door de faculteit, met bijzondere focus op de administratieve processen

  - Biedt inhoudelijke en technische ondersteuning aan de eindgebruikers SIS bij de inrichting van het systeem

  - Organiseert vanuit de taskforce SIS-FGw overleg met de key users en facultaire eindgebruikers

  - Verzorgt in nauw overleg met de facultaire key users en het Centrale functioneel beheer SIS de training van de eindgebruikers

  - Lid van de facultaire stuurgroep SIS-FGw

  Voorgaande functies

  Stafmedewerker onderwijsorganisatie bij het departement Neerlandistiek .

  Verantwoordelijk voor organsatie en roostering van het onderwijs voor de opleidingen van het departement.


  Medewerker centrale onderwijsbalie Geesteswetenschappen - Spuistraat.
  Balie- en administratieve werkzaamheden voor de onderwijsinstituten Taal -en letterkunde, Neerlandistiek en Geschiedenis, Archelogie en Regiostudies.

 • Ancillary activities
  • No ancillary activities