For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Mr. J.W.E. (Jessica) Litjens

Faculty of Law
Tax Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
Contact details
 • Profiel

  Curriculum vitae

  Jessica Litjens geeft met plezier onderwijs.

  Zij heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, met als afstudeerrichting Privaatrecht (1999). Gedurende deze studie volgde zij ook colleges aan de Universiteit van Wales (Aberystwyth) op het gebied van Engels- en Europees recht. Ook is Litjens afgestudeerd in Fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam (2001). 

  Zij is haar loopbaan begonnen in de advocatuur en heeft daarna ook gewerkt in de gecombineerde aangifte- en belastingadviespraktijk. In de eerste jaren na haar studie rondde Litjens haar advocatenopleiding bij de Nederlandse Orde van Advocaten ('NOVA') af, evenals de postdoctorale beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs ('NOB').

  Litjens was later vanaf januari 2006 tot september 2013 als docent verbonden aan de NOB. Zij verzorgde de cursus Personenvennootschappen.

  Momenteel is zij werkzaam bij het Direct Tax Team van het Knowledge Centre Tax & HRS (voorheen: Wetenschappelijk Bureau) van PwC te Rotterdam. Daar biedt Litjens op uiteenlopende wijze ondersteuning aan de belastingadviespraktijk (sparring partner, presentaties, publicaties, cliëntenseminars, enz). Daarnaast verricht Litjens promotieonderzoek naar het fiscale gebruik van privaatrechtelijke begrippen.

  Verder is zij als docent verbonden aan de Leerstoelgroep Belastingrecht van de Universiteit van Amsterdam en doceert daar het vak Inkomstenbelasting/directeur-grootaandeelhouder. Ook is Litjens werkzaam voor de Capaciteitsgroep Belastingrecht van de Universiteit Maastricht, waar zij in diverse blokken colleges geeft, zoals Inleiding in het belastingrecht, Estate Planning en Ondernemingsrecht. 

  Sinds mei 2011 is Litjens redactielid van het tijdschrift Fiscale Berichten voor het Notariaat ('FBN'). Tevens is zij vanaf januari 2012 vaste medewerker van het Maandblad Accountant en de daarbij behorende website www.accountant.nl.

   

  Publicaties

  2004

  • Van Kempen, M.L.M. & Litjens, J.W.E. (2004). De werkruimte van de ondernemer per 2005. Maandblad Belasting Beschouwingen, 382, p. 382-389.
  • Arends, A.J.M. & Litjens, J.W.E. (2004). De werkruimte vanaf 1 januari 2005. Accountant-Adviseur, 12, p. 37-40.

   

  2005

  • Arends, A.J.M. & Litjens, J.W.E. (2005). De werkruimte van de werknemer & aanmerkelijkbelanghouder per 2005. Maandblad Belasting Beschouwingen, 49, p. 49-57.
  • Litjens, J.W.E. (2005). IFRS en het fiscaal afschrijven op goodwill. Forfaitair, 156, p. 4-7.
  • Litjens, J.W.E. & Fibbe, G.K. (2005). De Hoge Raad geeft uitgangspunten voor de redelijke termijn. Fiscaal Praktijkblad, 17, p. 4-8.

   

  2007

  • Litjens, J.W.E. & Kattouw, A. (2007). Werken aan winst, werkt het? Forfaitair, 175, p. 5-9.
  • Litjens, J.W.E. & Lamers, A.W.G. (2007). Invoeringswet titel 7.13 BW: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en enkele daarmee verband houdendeaspecten. Maandblad Belasting Beschouwingen, 366, p. 21-31.

   

  2008

  • Litjens, J.W.E. & Rutten, M.H.H. (2008). Soepeler beleid in nieuw besluit over deelnemingsvrijstelling. Firm Fiscaal studentenblad, 153, p. 9-16.
  • Litjens, J.W.E. & Rutten, M.H.H. (2008). Soepeler beleid in nieuw besluit over deelnemingsvrijstelling. Forfaitair, 185, p. 29-33.

   

  2009

  • Litjens, J.W.E. & Rutten, M.H.H. (2009). Wie zet z'n geld nog weg in een belastingparadijs? Forfaitair, 197, p. 10-14.
  • Litjens, J.W.E. & Beaufort, G.J. & Van Pul, J.S. (2009). Chapter 7: Company taxation, in: PwC Netherlands, An Overview of Financial Reporting in the Netherlands. PwC-uitgave, Amsterdam, oktober 2009, p. 1-254.
  • Litjens, J.W.E. & Rutten, M.H.H. (2009). Deelnemingsvrijstelling Vpb 2010: revival van de oogmerktoets? Firm Fiscaal studentenblad, 171, p. 28-32.

   

  2010

  • Litjens, J.W.E. & Rutten, M.H.H. (2010). Deelnemingsvrijstelling Vpb 2010: de oogmerktoets was zo gek nog niet. Forfaitair, 201, p. 5-9.
  • Litjens, J.W.E. & Rutten, M.H.H. (2010). De stortvloed aan wet- en regelgeving over witwassen en zwart geld. Weekblad Fiscaal Recht, 6853, p. 436-443.
  • Litjens, J.W.E. & Duinmaijer, C.P. (2010). Op naar een draagkrachtige vlaktaks in de IB. Is a flat tax a fair tax? Almanak 2010 Pecunia Non Olet, p. 28-35.
  • Litjens, J.W.E. & Duinmaijer, C.P. (2010). Een vlaktaks in box 1: één uniform tarief, vele varianten. Weekblad Fiscaal Recht, 6877, p. 1301-1309.
  • Litjens, J.W.E. & Duinmaijer, C.P. (2010). De toerekening van tbs-inkomen bij een gehuwde dga voor en na de wetswijziging per 1 januari 2011. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 58, p. 9-15.

   

  2011

  • Litjens, J.W.E. & Duinmaijer, C.P. (2011). Toerekening van tbs-inkomen bij een gehuwde dga: the never ending story? Fiscale Berichten voor het Notariaat, 3, p. 18-22.
  • Litjens, J.W.E. & Duinmaijer, C.P. (2011). Tbs-inkomen bij 'switchen': doorschuiven of afrekenen? Fiscale Berichten voor het Notariaat, 24, p. 13-20.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2011). Akte van statutenwijziging: de fiscale gevolgen van teruggaaf van agio (deel 1). Fiscale Berichten voor het Notariaat, 48, p. 3-8.
  • Litjens, J.W.E. (2011). Akte van statutenwijziging: de fiscale gevolgen van teruggaaf van agio (deel 2). Fiscale Berichten voor het Notariaat, 54, p. 6-11.

   

  2012

  • Litjens, J.W.E. (2012). Uitkeringstest onder nieuw bv-recht. Maandblad Accountant, januari/februari 2012, p. 54-55.
  • Litjens, J.W.E. & Koedam, C.M. (2012). Aandachtspunten in de vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting bij akten van pandrecht en statutenwijziging. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 5, p. 9-14.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2012). Onbelaste teruggaaf van agio. Maandblad Accountant, maart 2012, p. 50-53.
  • Litjens, J.W.E. (2012). Belastingkompas 2012. Den Haag: Sdu uitgevers, maart 2012, p. 1-268.
  • Litjens, J.W.E. & Wisman, C. (2012). Extra aftrek innovatie. Maandblad Accountant, mei 2012, p. 40-42.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2012). Financiering eigen woning kind. Maandblad Accountant, juni 2012, p. 46-48.
  • Litjens, J.W.E. (2012). Aandelen zonder stem- of winstrecht: fiscale gevolgen? Maandblad Accountant, juli/augustus 2012, p. 42-45.
  • Kampschöer, G.W.J.M. & Litjens, J.W.E. & Wisman,C. (2012). De 'onzakelijke lening'. Maandblad Accountant, september 2012, p. 48-50.
  • Van den Ende, H.C. & Litjens, J.W.E. & Van Arendonk-Day, J.A.J.M. (2012). Het flexibele bv-recht: gevolgen voor jaarrekening en fiscale aangifte. Spotlight - Vaktechnisch Bulletin van PwC Accountants, jaargang 19-2012, uitgave 3, p. 22-26.
  • Van den Ende, H.C. & Litjens, J.W.E. & Van Arendonk-Day, J.A.J.M. (2012). The flexible bv-law: implications for financial statements and tax return. Spotlight - Technical Journal of PwC Accountants, Year Edition 19-2012, number 3, p. 22-26.
  • Brandsma, R.P.C.W.M. & Litjens, J.W.E. (2012). Meningen over de flex-bv. Exposé, Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, september 2012, jaargang 18, nummer 4, p. 20.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2012). De fiscale flexibiliteit van de bv-nieuwe stijl. Weekblad Fiscaal Recht, 6968, p. 1188-1196.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2012). Bedrijfsopvolgingsfaciliteit schenk- en erfbelasting. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, oktober 2012.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2012). Potentieel verstrekkende uitspraak Rechtbank Breda. Bedrijfsopvolgingsfaciliteit onder vuur. Maandblad Accountant, november 2012, p. 48-49. 
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2012). 23 Fiscale tips voor de dga. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, november 2012.
  • Werger, F.M. & Litjens, J.W.E. & Duinmaijer, C.P. (2012). Klaar voor de werkkostenregeling? Maandblad Accountant, december 2012, p. 38-40.

   

  2013

  • Litjens, J.W.E. & Wisman, C. (2013). Toegang tot fiscale voordelen - Investeringsfaciliteiten 2013. PwC-uitgave, maart 2013, p. 1-39.
  • Litjens, J.W.E. & Wisman, C. (2013). 22 tips voor investeringsfaciliteiten. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, maart 2013.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2013). Duidelijkheid over eigenwoningregeling. Overgangsrecht ook voor gedeeltelijk oversluiten hypotheeklening. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, april 2013.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2013). BOF volgens Hof Den Bosch niet discriminatoir. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, mei 2013.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2013). De gevolgen van de flex-bv-wetgeving voor de inkomstenbelasting. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 127, p. 161-173.
  • Cornelisse, R.P.C. & Idsinga, N. & Litjens, J.W.E. & Mertens, A.L. & Mol-Verver, S.J. & Van der Weerd-van Joolingen, H.F. (2013). Casuïstiek fiscale behandeling van de DGA, Den Haag: Boom fiscale uitgevers, eerste druk, augustus 2013, p. 1-82.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2013). Advocaat-generaal: 'BOF vanaf 2010 discriminatoir'. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, oktober 2013.
  • Litjens, J.W.E. & Stevens, S.A. (2013). Goed op weg naar 2014 - Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven. PwC-uitgave, oktober 2013, p. 1-20.
  • Litjens, J.W.E. & Stevens, S.A. (2013). Firmly on course for 2014 - Tax tips for private clients and family(businesses). PwC-uitgave, October 2013, p. 1-20.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2013). Bepaal uw fiscale koers voor 2014. Het Financieele Dagblad, Personal Finance, zaterdag 9 november 2013, p. 1-3.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2013). 14 fiscale tips voor particulieren. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, november 2013.
  • Litjens, J.W.E. & Stevens, S.A. (2013). Goed op weg naar 2014 - Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven. PwC-uitgave, november 2013, p. 1-20.
  • Litjens, J.W.E. & Stevens, S.A. (2013). Firmly on course for 2014 - Tax tips for private clients and (family)businesses. PwC-uitgave, November 2013, p. 1-20.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2013). 17 fiscale tips voor (familie)bedrijven. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, november 2013.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2013). Hoge Raad: 'BOF niet strijdig met gelijkheidsbeginsel'. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, december 2013.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2013). Tax tips for international companies in the Netherlands. International Tax Review, 04 December 2013.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2013). Tien tips om 2014 fiscaal goed in te luiden. Spotlight - Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants, Jaargang 20 - 2013, uitgave 4, p. 66-69.

   

  2014

  • Litjens, J.W.E. (2014). Wat brengt 2014 voor de dga? Taxence - Fiscaal nieuws voor professionals, 7 januari 2014.
  • Van der Mol-Verver, S.J. (red.), & Cornelisse, R.P.C. & Litjens, J.W.E. & Mertens, A.L. & Van der Weerd-van Joolingen, H.F. (2014). Fiscale behandeling van de DGA. Den Haag: Boom fiscale uitgevers, tweede druk, januari 2014, p. 1-247.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2014). Hof Den Haag: 'BOF ook voor verhuur onroerend goed'. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, februari 2014.
  • Litjens, J.W.E. & Wisman, C. (2014). Extra fiscaal rendement - Investeringsfaciliteiten 2014. PwC-uitgave, maart 2014, p. 1-49.
  • Litjens, J.W.E. & Wisman, C. (2014). Additional tax benefits - Investment facilities 2014. PwC-uitgave, maart 2014, p. 1-49.
  • Litjens, J.W.E. & Wisman, C. (2014). Achteraf investeringsaftrek voor zelf ontwikkelde bedrijfsmiddelen. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, juni 2014.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2014). Certificering versus flexibele aandelen in de ring (deel 1). Wie wordt de winnaar? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 23-30 augustus 2014/7029, p. 747-755.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2014). Certificering versus flexibele aandelen in de ring (deel 2, slot). Wie wordt de winnaar? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6-13 september 2014/7030, p. 807-815.
  • Litjens, J.W.E. (2014). Goed voorbereid op 2015 - Fiscale tips voor particulieren en bedrijven. PwC-uitgave, oktober 2014, p. 1-27.
  • Litjens, J.W.E. (2014). Wel prepared for 2015 - Tax tips for private clients and businesses. PwC-uitgave, October 2014, p. 1-26.
  • Van Gemerden, Y. & Geurts, S.R. & Litjens, J.W.E. (2014). Nieuw arbeidsrecht op komst. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, oktober 2014.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2014). 11 fiscale tips voor particulieren. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, november 2014.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2014). Twee jaar flex-bv: negen verschillen tussen certificering en flexibele aandelen. Certificering blijft springlevend. Maandblad Accountant, november 2014.
  • Litjens, J.W.E. & Wisman, C. (2014). 19 fiscale tips voor bedrijven. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, november 2014.
  • Litjens, J.W.E. & Drechsel, B.J.W. (2014). Fiscaal keurslijf wat losser rond geërfde aandelen. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, november 2014.

   

   

   

 • Artikelen

  Artikelen

  2004

  • Van Kempen, M.L.M. & Litjens, J.W.E. (2004). De werkruimte van de ondernemer per 2005. Maandblad Belasting Beschouwingen, 382, p. 382-389.
  • Arends, A.J.M. & Litjens, J.W.E. (2004). De werkruimte vanaf 1 januari 2005. Accountant-Adviseur, 12, p. 37-40.

   

  2005

  • Arends, A.J.M. & Litjens, J.W.E. (2005). De werkruimte van de werknemer& aanmerkelijkbelanghouder per 2005. Maandblad Belasting Beschouwingen, 49, p. 49-57.
  • Litjens, J.W.E. (2005). IFRS en het fiscaal afschrijven op goodwill. Forfaitair, 156, p. 4-7.
  • Litjens, J.W.E. & Fibbe, G.K. (2005). De Hoge Raad geeft uitgangspunten voor de redelijke termijn. Fiscaal Praktijkblad, 17, p. 4-8.

   

  2007

  • Litjens, J.W.E. & Kattouw, A. (2007). Werken aan winst, werkt het? Forfaitair, 175, p. 5-9.
  • Litjens, J.W.E. & Lamers, A.W.G. (2007). Invoeringswet titel 7.13 BW: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en enkele daarmee verband houdendeaspecten. Maandblad Belasting Beschouwingen, 366, p. 21-31.

   

  2008

  • Litjens, J.W.E. & Rutten, M.H.H. (2008). Soepeler beleid in nieuw besluit over deelnemingsvrijstelling. Firm Fiscaal studentenblad, 153, p. 9-16.
  • Litjens, J.W.E. & Rutten, M.H.H. (2008). Soepeler beleid in nieuw besluit over deelnemingsvrijstelling. Forfaitair, 185, p. 29-33.

   

  2009

  • Litjens, J.W.E. & Rutten, M.H.H. (2009). Wie zet z'n geld nog weg in een belastingparadijs? Forfaitair, 197, p. 10-14.
  • Litjens, J.W.E. & Rutten, M.H.H. (2009). Deelnemingsvrijstelling Vpb 2010: revival van de oogmerktoets? Firm Fiscaal studentenblad, 171, p. 28-32.

   

  2010

  • Litjens, J.W.E. & Rutten, M.H.H. (2010). Deelnemingsvrijstelling Vpb 2010: de oogmerktoets was zo gek nog niet. Forfaitair, 201, p. 5-9.
  • Litjens, J.W.E. & Rutten, M.H.H. (2010). De stortvloed aan wet- en regelgeving over witwassen en zwart geld. Weekblad Fiscaal Recht, 6853, p. 436-443.
  • Litjens, J.W.E. & Duinmaijer, C.P. (2010). Op naar een draagkrachtige vlaktaks in de IB. Is a flat tax a fair tax? Almanak 2010 Pecunia Non Olet, p. 28-35.
  • Litjens, J.W.E. & Duinmaijer, C.P. (2010). Een vlaktaks in box 1: één uniform tarief, vele varianten. Weekblad Fiscaal Recht, 6877, p. 1301-1309.
  • Litjens, J.W.E. & Duinmaijer, C.P. (2010). De toerekening van tbs-inkomen bij een gehuwde dga voor en na de wetswijziging per 1 januari 2011. Fiscale Berichten voor hetNotariaat, 58, p. 9-15.

   

  2011

  • Litjens, J.W.E. & Duinmaijer, C.P. (2011). Toerekening van tbs-inkomen bij een gehuwde dga: the never ending story? Fiscale Berichten voor het Notariaat, 3, p. 18-22.
  • Litjens, J.W.E. & Duinmaijer, C.P. (2011). Tbs-inkomen bij 'switchen': doorschuiven of afrekenen? Fiscale Berichten voor het Notariaat, 24, p. 13-20.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2011). Akte van statutenwijziging: de fiscale gevolgen van teruggaaf van agio (deel 1). Fiscale Berichten voor het Notariaat, 48, p. 3-8.
  • Litjens, J.W.E. (2011). Akte van statutenwijziging: de fiscale gevolgen van teruggaaf van agio (deel 2). Fiscale Berichten voor het Notariaat, 54, p. 6-11.

   

  2012

  • Litjens, J.W.E. (2012). Uitkeringstest onder nieuw bv-recht. Maandblad Accountant, januari/februari 2012, p. 54-55.
  • Litjens, J.W.E. & Koedam, C.M. (2012). Aandachtspunten in de vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting bij akten van pandrecht en statutenwijziging. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 5, p. 9-14.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2012). Onbelaste teruggaaf van agio. Maandblad Accountant, maart 2012, p. 50-53.
  • Litjens, J.W.E. & Wisman, C. (2012). Extra aftrek innovatie. Maandblad Accountant, mei 2012, p. 40-42.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2012). Financiering eigen woning kind. Maandblad Accountant, juni 2012, p. 46-48.
  • Litjens, J.W.E. (2012). Aandelen zonder stem- of winstrecht: fiscale gevolgen? Maandblad Accountant, juli/augustus 2012, p. 42-45.
  • Kampschöer, G.W.J.M. & Litjens, J.W.E. & Wisman,C. (2012). De 'onzakelijke lening'. Maandblad Accountant, september 2012, p. 48-50.
  • Van den Ende, H.C. & Litjens, J.W.E. & Van Arendonk-Day, J.A.J.M. (2012). Het flexibele bv-recht: gevolgen voor jaarrekening en fiscale aangifte. Spotlight - Vaktechnisch Bulletin van PwC Accountants, jaargang 19-2012, uitgave 3, p. 22-26.
  • Van den Ende, H.C. & Litjens, J.W.E. & Van Arendonk-Day, J.A.J.M. (2012). The flexible bv-law: implications for financial statements and tax return. Spotlight - Technical Journal of PwC Accountants, Year Edition 19-2012, number 3, p. 22-26.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2012). De fiscale flexibiliteit van de bv-nieuwe stijl. Weekblad Fiscaal Recht, 6968, p. 1188-1196.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2012). Bedrijfsopvolgingsfaciliteit schenk- en erfbelasting. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, oktober 2012.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2012). Potentieel verstrekkende uitspraak Rechtbank Breda. Bedrijfsopvolgingsfaciliteit onder vuur. Maandblad Accountant, november 2012, p. 48-49.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2012). 23 Fiscale tips voor de dga. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, november 2012.
  • Werger, F.M. & Litjens, J.W.E. & Duinmaijer, C.P. (2012). Klaar voor de werkkostenregeling? Maandblad Accountant, december 2012, p. 38-40.

   

  2013

  • Litjens, J.W.E. & Wisman, C. (2013). 22 tips voor investeringsfaciliteiten. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, maart 2013.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2013). Duidelijkheid over eigenwoningregeling. Overgangsrecht ook voor gedeeltelijk oversluiten hypotheeklening. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, april 2013.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2013). BOF volgens Hof Den Bosch niet discriminatoir. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, mei 2013.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2013). De gevolgen van de flex-bv-wetgeving voor de inkomstenbelasting. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 127, p. 161-173.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2013). Advocaat-generaal: 'BOF vanaf 2010 discriminatoir'. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, oktober 2013.
  • Litjens, J.W.E. & Stevens, S.A. (2013). Goed op weg naar 2014 - Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven. PwC-uitgave, oktober 2013, p. 1-20.
  • Litjens, J.W.E. & Stevens, S.A. (2013). Firmly on course for 2014 - Tax tips for private clients and (family)businesses. PwC-uitgave, October 2013, p. 1-20.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2013). Bepaal uw fiscale koers voor 2014. Het Financieele Dagblad, Personal Finance, zaterdag 9 november 2013, p. 1-3.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2013). 14 fiscale tips voor particulieren. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, november 2013.
  • Litjens, J.W.E. & Stevens, S.A. (2013). Goed op weg naar 2014 - Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven. PwC-uitgave, november 2013, p. 1-20.
  • Litjens, J.W.E. & Stevens, S.A. (2013). Firmly on course for 2014 - Tax tips for private clients and (family)businesses. PwC-uitgave, November 2013, p. 1-20.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2013). 17 fiscale tips voor (familie)bedrijven. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, november 2013.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2013). Hoge Raad: 'BOF niet strijdig met gelijkheidsbeginsel'. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, december 2013.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2013). Tax tips for international companies in the Netherlands. International Tax Review, 04 December 2013.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2013). Tien tips om 2014 fiscaal goed in te luiden. Spotlight - Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants, Jaargang 20 - 2013, uitgave 4, p. 66-69.

   

  2014

  • Litjens, J.W.E. (2014). Wat brengt 2014 voor de dga? Taxence - Fiscaal nieuws voor professionals, 7 januari 2014.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2014). Hof Den Haag: 'BOF ook voor verhuur onroerend goed'. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, februari 2014.
  • Litjens, J.W.E. & Wisman, C. (2014). Achteraf investeringsaftrek voor zelf ontwikkelde bedrijfsmiddelen. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, juni 2014.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2014). Certificering versus flexibele aandelen in de ring (deel 1). Wie wordt de winnaar? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 23-30 augustus 2014/7029, p. 747-755.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2014). Certificering versus flexibele aandelen in de ring (deel 2, slot). Wie wordt de winnaar? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6-13 september 2014/7030, p. 807-815.
  • Litjens, J.W.E. (2014). Goed voorbereid op 2015 - Fiscale tips voor particulieren en bedrijven. PwC-uitgave, oktober 2014, p. 1-27.
  • Litjens, J.W.E. (2014). Wel prepared for 2015 - Tax tips for private clients and businesses. PwC-uitgave, October 2014, p. 1-26.
  • Van Gemerden, Y. & Geurts, S.R. & Litjens, J.W.E. (2014). Nieuw arbeidsrecht op komst. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, oktober 2014.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2014). 11 fiscale tips voor particulieren. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, november 2014.
  • Litjens, J.W.E. & Tydeman-Yousef, M. (2014). Twee jaar flex-bv: negen verschillen tussen certificering en flexibele aandelen. Certificering blijft springlevend. Maandblad Accountant, november 2014.
  • Litjens, J.W.E. & Wisman, C. (2014). 19 fiscale tips voor bedrijven. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, november 2014.
  • Litjens, J.W.E. & Drechsel, B.J.W. (2014). Fiscaal keurslijf wat losser rond geërfde aandelen. Accountant, rubriek Web Only, www.accountant.nl, november 2014.

   

   

 • Boeken

  Boeken

  2009

  • Litjens, J.W.E. & Beaufort, G.J. & Van Pul, J.S. (2009). Chapter 7: Company taxation, in: PwC Netherlands, An Overview of Financial Reporting in the Netherlands. PwC-uitgave, Amsterdam, oktober 2009, p. 1-254.

   

  2012

  • Litjens, J.W.E. (2012). Belastingkompas 2012. Den Haag: Sdu uitgevers, maart 2012, p. 1-268.

   

  2013

  • Litjens, J.W.E. & Wisman, C. (2013). Toegang tot fiscale voordelen - Investeringsfaciliteiten 2013. PwC-uitgave, maart 2013, p. 1-39.
  • Cornelisse, R.P.C. & Idsinga, N. & Litjens, J.W.E. & Mertens, A.L. & Mol-Verver, S.J. & Van der Weerd-van Joolingen, H.F. (2013). Casuïstiek fiscale behandeling van de DGA, Den Haag: Boom fiscale uitgevers, eerste druk, augustus 2013, p. 1-82.

   

  2014

  • Van der Mol-Verver, S.J. (red.), & Cornelisse, R.P.C. & Litjens, J.W.E. & Mertens, A.L. & Van der Weerd-van Joolingen, H.F. (2014). Fiscale behandeling van de DGA. Den Haag: Boom fiscale uitgevers, tweede druk, januari 2014, p. 1-247.
  • Litjens, J.W.E. & Wisman, C. (2014). Extra fiscaal rendement - Investeringsfaciliteiten 2014. PwC-uitgave, maart 2014, p. 1-49.
  • Litjens, J.W.E. & Wisman, C. (2014). Additional tax benefits - Investment facilities 2014. PwC-uitgave, maart 2014, p. 1-49.

   

 • Interviews

  Interviews

  2012

  • Brandsma, R.P.C.W.M. & Litjens, J.W.E. (2012). Meningen over de flex-bv. Interview voor het blad Exposé, Het blad van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, september 2012, jaargang 18, nummer 4, p. 20.
 • Publications

  2017

  • Cornelisse, R. P. C., Idsinga, N., Litjens, J. W. E., Mol-Verver, S. J., Mertens, A. L., & van der Weerd-van Joolingen, H. F. (2017). Casuïstiek fiscale behandeling van de DGA. (2e ed.) (Boom fiscale casuïstiek). Den Haag: Boom juridisch. [details]

  2013

  • Litjens, J., & Wisman, C. (2013). 22 tips voor investeringsfaciliteiten. Accountant, 3(3). [details]

  2012

  • Kampschöer, G., Litjens, J., & Wisman, C. (2012). De 'onzakelijke lening'. Accountant, 2(9), 48-50. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Loyens & Loeff
   Professional Support Lawyer