For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Drs. L.M. (Linda) Schaap

Student Services
Photographer: Studenten Services

Visiting address
 • Valckenierstraat 65
 • Room number: 2.62
Postal address
 • Postbus 15832
  1001 NH Amsterdam
 • Profiel

  Functie

  • Coach studenten met hulpvragen op het gebied van timemanagement, plannen, studievaardigheden en alles wat daarmee samenhangt bij Studenten Services UvA.
  • Hoofdploegleider Bedrijfshulpverlening gebouw J/K, Roeterseilandcampus.
  • Lid Gemeenschappelijke Ondernemingsraad Centrale Eenheden en Bestuursstaf.
  E-coaching Studenten Services UvA Studenten Services UvA

  Gemeenschappelijke Ondernemingsraad Centrale Eenheden

  Voor de huidige zittingstermijn van de GOR Gemeenschappelijke Diensten en Eenheden en Bestuursstaf stelde ik me opnieuw kandidaat voor de ‘Vrije Lijst Centrale Eenheden’. Dit omdat ik in een vierde zittingstermijn graag ook weer een actieve rol wil spelen voor onze gemeenschappelijke diensten van de universiteit waar ik sinds 1998 werk, waaraan ik studeerde (Onderwijskunde) en waarmee ik op nog veel andere manieren betrokken ben. Die betrokkenheid heeft me in de loop der jaren een interessant netwerk opgeleverd, dat in het GOR-werk zeer van pas kan komen.

  In het dagelijks leven ben ik coach bij Studenten Services UvA en daarnaast Hoofdploegleider Bedrijfshulpverlening voor ons gebouw. Door deze laatste functie ben ik goed op de hoogte van ARBO-gerelateerde zaken, een substantieel deel van de GOR-dossiers. Verder ben ik een overtuigd Democraat en ik geloof in medezeggenschap. Dat er voor deze zittingstermijn geen verkiezingen nodig waren, betreur ik dan ook ten zeerste.

  In voorgaande zittingstermijnen van de GOR deed ik ervaring op in verschillende functies, te weten voorzitter van de VGWM-commissie (VGWM = Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu), vice-voorzitter en voorzitter van de hele GOR en natuurlijk als ‘gewoon’ lid. Momenteel ben ik, naar eigen wens, 'slechts' lid, maar daarom geen minder belangrijke schakel in de keten. Ik ben voorzitter van de Scholingscommissie, die alle interne trainingen organiseert en coördineert, lid van de Communicatiecommissie en van de Volgteams voor Bureau Alumnirelaties, de Bestuursstaf, Bureau Communicatie en Studenten Services.

  Een sterke GOR, met gemotiveerde leden, zie ik als een belangrijk instrument om, in overleg met de bestuurder, te werken aan de issues, die spelen en deze op de voet te volgen. Speerpunten zijn daarin voor mij:

  • Diversiteit in de breedste zin van het woord.
  • Inclusieve werkvloer.
  • Sociale veiligheid.

  Die drie dingen hangen mijns inziens met elkaar samen. Naast aan de 'business as usual' van de GOR wil ik ook hieraan een positieve bijdrage leveren. Een luisterend oor naar de achterban is mijns inziens daarbij zeer essentieel. De Universiteit van Amsterdam is, onder andere op het vlak van medezeggenschap, een organisatie in beweging en dat is goed. Stilstand is achteruitgang! Het is echter wel belangrijk om die beweging vanuit het personeel te monitoren en erover van gedachten te wisselen met de bestuurder. Mijn bijdrage aan de GOR zal bestaan uit een genuanceerd geluid, met oor voor de achterban, maar met oog voor het belang van de organisatie als geheel.

  Mijn eerdere tijd in de GOR was buitengewoon leerzaam. Bij wat ik leerde kun je denken aan vaardigheden als onderhandelen, netwerken, strategie-bepalen en uitvoeren, politieke vaardigheden, omgaan met mensen van divers pluimage, leidinggeven en managementvaardigheden.

  http://uva.nl/gor

  Opleiding

  • Certified E-coach E-coaching Professionals Tilburg
  • Post-HBO-opleiding tot coach (Academie voor Leren en Ontwikkelen, BoertienGroep, Naarden).
  • Diverse trainingen op het terrein van coaching, training, projectmanagement en leidinggeven.
  • Didactische aantekening voor doceren aan HBO-opleidingen.
  • Onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam.
  • Onderwijsbevoegdheid Nederlandse Taal- en Letterkunde, Hogeschool van Amsterdam.
  • VWO A.

  Lidmaatschap

  Nederlandse Vereniging van Onderwijskundigen en Pedagogen (NVO), geregistreerd in het Algemeen Register van Pedagogen en Onderwijskundigen (ARPO 00009).

  Lid netwerk E-Coaching Professionals, Tilburg.

  Nederlandse Vereniging van Onderwijskundigen en Pedagogen

  Overige informatie

  Ik ben in 1971 geboren in Zaandam en daar woon ik nog steeds. In mijn vrije tijd coach ik af en toe op zeer kleine schaal ook op freelance-basis in mijn eigen praktijk, 'Schaap Coaching'.

  Mijn allergrootste 'hobby' is 'Griekenland'. Daar kom ik zo'n vijf, zes weken per jaar. Ik lees er alles over wat los en vast zit en ben ook lid van het Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies en van de Griekse Gemeenschap Amsterdam en Omstreken. Daarom heb ik ook een aantal seizoenen Nieuwgrieks geleerd bij diverse instellingen.

  Verder ben ik lid van de Amsterdamse kunstenaarsverenigingen 'De Kring' en 'Arti et Amicitiae', het Louis Couperus Genootschap, het Jacob Israel de Haan Genootschap en de Amsterdamse Academische Club. Enige jaren geleden was ik medeoprichter en bestuurslid van het tussentijds ter ziele gegane, maar inmiddels uit de as herrijzende, 'UvA Pride'. Daar ben ik momenteel niet bij betrokken.

  Mijn overige hobby's/interesses zijn: lezen (zo'n 80 boeken per jaar), wandelen, fietsen, museum-, theater- en concertbezoek en gezelligheid met vrienden. 

 • Ancillary activities
  • No ancillary activities