For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Mr. H.F. (Hedwig) van der Weerd-van Joolingen

Faculty of Law
Tax Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
 • Profiel

  Hedwig van der Weerd is sinds 2011 verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA. Ze is coördinator van het vak ‘Estate planning voor de DGA’ en betrokken bij het vak ‘Inkomstenbelasting DGA’.

 • (Co-)publicaties

  S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst en H.F. van der Weerd-van Joolingen, ‘Aandachtspunten bij bedrijfsopvolging via cumprefs’, Tijdschrift familiebedrijven 2021/3, p. 126-132

  J.E. van Oostenbrugge en H.F. van der Weerd-van Joolingen, 'Wanneer geef minder dan vijf jaar bezit van de zaak opvolgend vermaak?', Vp-bulletin 2020/38

  B.F.P. Lhoëst en H.F. van der Weerd-van Joolingen, ‘Näherberechtigung bij de nalatenschap met buitenlands vermogen’, Estate Planner Digitaal 2019/9

  H.F. van der Weerd-van Joolingen, ‘Fictieve schenking van rente’, WPNR 2017/7165

  R.P. van den Dool en H.F. van der Weerd-van Joolingen, ‘Uitfaseren pensioen in eigen beheer, schenkings- verdragsaspecten’, WFR 2016/249

  S.J. Mol-Verver en H.F. van der Weerd-van Joolingen, ‘Echtscheiding en terbeschikkingstellingsregeling: dat kan makkelijker’, VEP 2016-38

  H.F. van der Weerd-van Joolingen, ‘Art. 4.12a Wet IB 2001 'nieuwe stijl'’, WPNR 2015/7087

  H.F. van der Weerd-van Joolingen, ‘Dubbele erfbelasting’, WPNR 2014/7042

  I.J.F.A. van Vijfeijken en H.F. van der Weerd-van Joolingen, ‘De turboverdeling in de inkomstenbelasting, een vervolg’, WPNR 2014/7040

  I.J.F.A. van Vijfeijken en H.F. van der Weerd-van Joolingen, ‘De turboverdeling in de inkomstenbelasting’, WPNR 2014/7015

  S. Mol-Verver e.a., Fiscale behandeling van de DGA, Den Haag: Boom fiscale uitgevers 2013 (eerste druk)

  I.J.F.A. van Vijfeijken en H.F. van der Weerd-van Joolingen, ‘Double Taxation of Inheritances and the Recommendations of the European Commission’, EC Tax Review, volume 21, issue 6 (2012)

  H.F. van der Weerd-van Joolingen, 'Belastingheffing bij de vererving van een aanmerkelijk belang in een beleggingsvennootschap sinds 2010', WPNR 2011/6881

  H.F. van der Weerd-van Joolingen, 'De verkrijger in de nieuwe Successiewet', WFR 2009/833

  I.J.F.A. van Vijfeijken en H.F. van Joolingen, 'Eindelijk meer duidelijkheid over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit!', WPNR 2007/6736

  H.F. van Joolingen, 'Grenzen aan de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling', FBN 2007/67

  M.M. Bavinck en H.F. van Joolingen, 'Eens gegeven, blijft niet altijd gegeven; de fiscale kwalificatie van de herroepelijke schenking', WFR 2005/999

 • Publications

  2017

  • Cornelisse, R. P. C., Idsinga, N., Litjens, J. W. E., Mol-Verver, S. J., Mertens, A. L., & van der Weerd-van Joolingen, H. F. (2017). Casuïstiek fiscale behandeling van de DGA. (2e ed.) (Boom fiscale casuïstiek). Den Haag: Boom juridisch. [details]

  2016

  • Mol-Verver, S. J., & van der Weerd-van Joolingen, H. F. (2016). Echtscheiding en terbeschikkingstelling: dat kan makkelijker. Vakblad Estate Planning, 38, 5-10. [details]

  2013

  • van der Weerd-van Joolingen, H. F. (2013). Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht. - 15e dr. (pp. 156-184). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]

  2012

  • Marres, O. C. R., Mol-Verver, S. J., van de Streek, J. L., Bozia, K., de Groot, I. M., Idsinga, N., ... Wolvers, S. (2012). Hoofdzaken belastingrecht. - 14e dr. (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Ernst & Young Belastingadviseurs LLP
   Associate Partner Tax