For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Het Nationaal Knooppunt Oral History organiseert samen met het Zeeuws Museum een expertmeeting ‘Musea en Oral History’ bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort.
Event details of Expertmeeting ‘Musea en oral history’
Date
14 April 2023
Time
13:00 -16:00


Het Knooppunt signaleert dat er vanuit de musea, die iets met oral history willen doen, veel vragen leven over het houden van interviews én de noodzaak en de mogelijkheden om verhalen te bewaren. Ook werpt de vraag zich op hoe de uiteenlopende gemeenschappen betrokken kunnen worden bij de presentatie van het materiaal.

Tijdens de bijeenkomst gaan we:

  • Ervaringen en voorbeelden uitwisselen (successen én dingen die niet goed lukten)
  • Kennisnemen van het onderzoek dat Sanneke Stigter (UvA) in samenwerking met diverse musea en softwareontwikkelaars uitvoert om tot betere digitale tools en een digitale infrastructuur voor oral history en musea te komen (OH-SMArt)
  • Samen vaststellen welke stappen er de komende tijd gezet moeten worden om de (toekomstige) oral history praktijken van musea te ondersteunen.

Op basis van de uitkomsten van deze meeting zal later in het jaar een grotere bijeenkomst worden georganiseerd waar meer professionals en geïnteresseerden aan kunnen deelnemen.