For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
'De Vergeten Wetenschappen' van UvA-hoogleraar Rens Bod staat in de lijst '25 boeken over wetenschap die je gelezen moet hebben'. De lijst werd samengesteld door SPUI25 de wetenschapsredactie van NRC Handelsblad en lezers.
Rens Bod - De vergeten wetenschappen
De Vergeten Wetenschappen

In De Vergeten Wetenschappen laat Rens Bod zien hoe inzichten en ontdekkingen in de alfawetenschappen de wereld hebben veranderd, van de Oudheid tot heden.
Veel van deze ontdekkingen blijken ten onrechte op het conto van de bètawetenschappen te zijn geschreven. Bod laat zien dat tal van ontdekkingen in de alfawetenschappen invloed hebben gehad op de geschiedenis. Zonder filologie en bronnenkritiek geen Reformatie of Verlichting, zonder de humanistische ontdekking van de wisselwerking tussen theorie en empirie geen Wetenschappelijke Revolutie, en zonder de ontdekking van formele grammatica geen informatietechnologie en internetrevolutie.
Rens Bod is hoogleraar Computationele en Digitale Geesteswetenschappen (FGw).