For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

De Ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van UvA-filosoof Daan Roovers tot lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. De benoeming gaat in op 1 juli 2021 en geldt voor een periode van vier jaar.

Daan Roovers is docent Publieksfilosofie aan de UvA, waar zij ook een proefschrift voorbereidt over publieke meningsvorming in de digitale publieke ruimte. Ze verwierf bekendheid als Denker des Vaderlands, een eretitel die zij mocht dragen van 2019 tot april 2021. In deze periode publiceerde zij het boek ‘Wij zijn de politiek'. Als Denker des Vaderlands heeft zij zich onder meer ingezet om debat te initiëren over het functioneren van een democratie en de belangrijke plek die burgers daarin innemen.

Daan Roovers ziet de vraagstukken waarover de Raad van het Openbaar Bestuur adviseert als een uitdaging om haar ideeën over politieke verhoudingen, publieke opinie en burgerbetrokkenheid te toetsen aan de praktijk.

Bron: Raad voor het Openbaar Bestuur