For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.


De foto’s tonen het leven in de enclave tijdens een periode van beleg, vertellen de onderzoekers, en geven daarmee een beeld van de lange aanloop naar de genocide van juli ‘95. ‘Wat deze foto’s laten zien, is iets wat in de theorie van genocidestudies dehumanisering heet. Je ziet mensen die gaandeweg steeds slechter gevoed zijn, steeds slechter gekleed’, aldus Snel. ‘Voor genocidestudies is het interessant om te kijken naar die lange aanloop naar de uiteindelijke misdaden die gepleegd zijn.’ 

Dr. G.J.A. (Guido) Snel

Faculty of Humanities

Europese studies