For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Universiteiten zijn (semi-)publieke ruimtes waar keuzes in kunst en erfgoed van invloed zijn op de beleving van studenten, medewerkers en bezoekers. Hoe gaan we daar als universiteit mee om? En in hoeverre representeren de werken die in de universiteitsgebouwen aan de muren hangen onze academische waarden? Deze en andere vragen kwamen aan bod op het symposium Curating UvA?! op 24 november. Voorafgaand aan het symposium sprak decaan Marieke de Goede erover met Kitty Zijlmans (emeritus hoogleraar Hedendaagse kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden) en Olav Velthuis (hoogleraar Cultuursociologie aan de UvA).