For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Maatschappelijk belang

Het belastingrecht speelt een belangrijke rol in onze maatschappij omdat het de basis vormt voor collectieve voorzieningen via belastingheffing. Zowel individuen als bedrijven hebben dagelijks te maken met de heffing van diverse belastingheffing, waarbij elke gebeurtenis fiscale implicaties heeft. Dit maakt fiscale kennis essentieel, niet alleen voor juristen maar ook voor niet-juridische professionals.

Studieprogramma

In 6 vakken maak je kennis met de fiscale behandeling van particulieren, ondernemers en rechtspersonen vanuit een nationaal, internationaal en Unierechtelijk perspectief. Er is aandacht voor de positie en rol van de belastingplichtigen, de fiscale wetgever, de Belastingdienst, de fiscaal adviseur en de rechter. Ook bespreken we de maatschappelijke en academische discussies over de vormgeving van fiscale regels vanuit het oogpunt van eerlijkheid en rechtvaardigheid, zoals de aanpak van belastingontwijking en rechtsbescherming van belastingplichtigen.

Overzicht vakken

De minor bestaat uit de volgende vakken:

  • Inleiding belastingrecht particulieren (6 EC)
  • Inleiding belastingrecht ondernemers (6 EC)
  • Inleiding belastingrecht rechtspersonen (6 EC)
  • Inleiding belastingrecht directeur-grootaandeelhouder (DGA) (6 EC)
  • Inleiding Europees belastingrecht (3 EC)
  • Inleiding Internationaal belastingrecht (3 EC)

De informatie in de Studiegids geldt voor het huidige studiejaar en kan voor het volgende jaar wijzigen. Vanaf juni is de informatie voor volgend studiejaar te vinden in de Studiegids.

Toelating

Studenten die een universitaire bacheloropleiding volgen, hebben toegang tot deze minor. Deze minor is niet toegankelijk voor hbo-studenten.

Vragen?

Mr. C. (Ciska) Wisman

Stuur een e-mail aan de coördinator

Feiten & cijfers
Vorm
Voltijd
Studielast
30 EC, 6 maanden
Voertaal
Nederlands
Locatie
Roeterseilandcampus