For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Philosophy of the Humanities and the Social Sciences

Pre-Master’s programme

Dit schakelprogramma biedt toegang tot de master Philosophy of the Humanities and the Social Sciences. Het is bedoeld voor studenten met een universitair bachelordiploma die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van deze master.

Programma

Onderstaand zie je het programma van het huidige studiejaar; de vakken in het komende studiejaar kunnen enigszins afwijken. De Studiegids voor het nieuwe studiejaar verschijnt in mei.

Let op: in het tweede semester kies je ofwel het 12 EC-vak Vrijheid en autonomie (blok 1 en 2) ofwel de twee 6 EC-vakken Democracy and Diversity (blok 1) en Philosophy of Gender, Race, and Intersectionality (blok 2). 

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Practical Philosophy 1
  Blok 1
  6
 • Practical Philosophy 2
  Blok 2
  6
 • Literature Study: History of Philosophy
  Blok 3
  6
 • Democracy and Diversity
  Blok 4
  6
 • Philosophy of Gender, Race, and Intersectionality
  Blok 5
  6
UvA Studiegids: schakelprogramma Philosophy of the Humanities and the Social Sciences

Procedure: inschrijven via Studielink

 1. Doe in Studielink een verzoek tot inschrijving voor de master Filosofie 120 EC
  Je meldt je dus niet direct aan voor het schakelprogramma, maar volgt de inschrijfprocedure voor de master. Volg alle stappen van het inschrijfproces, inclusief de inschrijving in MyInfo en het aanleveren van alle gevraagde toelatingsdocumenten. Dit zorgt ervoor dat je in het volgende studiejaar automatisch kunt worden toegelaten tot de master Philosophy of the Humanities and the Social Sciences.
 2. Wacht op het toelatingsbesluit
  De selectiecommissie beoordeelt je vooropleiding. Als je via het schakelprogramma kunt voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, ontvang je een afwijzing voor de master, en een positief besluit voor het schakelprogramma.
 3. Meld je in Studielink aan voor het schakelprogramma Filosofie
  Pas nadat je (voorwaardelijk) bent toegelaten tot het schakelprogramma, meld je je in Studielink aan voor het schakelprogramma Filosofie. Rond je de pre-master binnen een jaar met succes af, dan word je automatisch toegelaten tot de master Philosophy of the Humanities and the Social Sciences.

Aanmelddeadline

De aanmelddeadline voor het schakelprogramma is gelijk aan die voor de master die je wilt volgen. Voor studenten met een Nederlandse of EU/EER-nationaliteit geldt de deadline van 15 mei.

Kosten

Het collegegeldtarief voor een schakelprogramma in het studiejaar 2023-2024 is € 38,56 per EC, met een maximum van € 2.314. Voor een schakelprogramma van 42 EC komt het tarief dus neer op € 1.620; voor een programma van 30 EC € 1.157.

Meer informatie

Dr. J. (Jacques) Bos

Faculty of Humanities

Capaciteitsgroep Philosophical Tradition in Context

Feiten & cijfers
Vorm
Voltijd
Studielast
30/42 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands, Engels
Toelatingseisen
Wo-vooropleiding
Start
September