For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
'We kunnen geen wetenschap meer bedrijven zonder data te gebruiken. Daarom hebben we data science nodig als iets waar iedereen mee bezig is binnen onze universiteit', zegt rector magnificus Peter-Paul Verbeek. Het Data Science Centre van de UvA helpt wetenschappers en masterstudenten van alle faculteiten bij het toepassen van datawetenschap in hun werk.
Video-interview over Data Science met dr. Tessa Blanken (gedragswetenschapper) en prof. Peter-Paul Verbeek (rector magnificus)
Video-interview over Data Science met dr. Tessa Blanken (gedragswetenschapper) en prof. Peter-Paul Verbeek (rector magnificus)

Societal Impact of AI & Data Science event 

We spraken met rector magnificus Peter-Paul Verbeek en gedragswetenschapper dr. Tessa Blanken over de uitkomsten van het event The Societal Impact of AI & Data Science. Dit omdat internationaal vooraanstaande datawetenschappers hier opzienbarende uitspraken deden, waarbij de vraag is: wat dit betekent voor de UvA? 

Zo zei professor Eva Méndez (Universidad Carlos III de Madrid): ‘Science is not about producing papers, it is about making impact’. 

Professor Francesca Dominici (Harvard University) illustreerde dit met een voorbeeld waarbij data science wetenschappelijk bewijs levert dat zelfs broeikasgasemissies die algemeen als 'veilig' worden beschouwd dodelijk kunnen zijn, als basis voor beleidsverandering die daadwerkelijk leidt tot minder uitstoot en schonere lucht. 

Dr. Micaela Parker (Director Academic Data Science Alliance, Washington) stelde dat we ethiek rechtstreeks in het data science-proces moeten integreren. Zij sprak over ‘de illusie van objectiviteit bij door machines genomen beslissingen’. In dit verband stelde zij de vraag: wie heeft de macht? 

Prof. Francesca Dominici, dr. Micaela Parker en prof. Eva Méndez
Prof. Francesca Dominici, dr. Micaela Parker en prof. Eva Méndez

Implicaties voor onderzoekers en studenten 

Reflecterend op de uitkomsten van dit event, zegt rector magnificus Peter-Paul Verbeek: 'We kunnen geen wetenschap meer bedrijven zonder data te gebruiken. Daarom hebben we data science nodig als iets waar iedereen binnen onze universiteit mee bezig is.'  

Onderzoeker en Data Science Centre-lid Tessa Blanken voegt daaraan toe: 'Met deze gemeenschappelijke taal van data science kun je over disciplines heen samenwerken.' Het Data Science Centre van de UvA helpt wetenschappers en master studenten van alle faculteiten bij het gebruik van data science methoden en technologieën in hun werk. 

Data Science Centre 

'De Data Science Centre community bestaat uit data scientist, data engineers, onderzoekers en data stewards van alle faculteiten van de Universiteit van Amsterdam. En via ons platform kunnen onze data scientists en community-leden met elkaar in contact komen, van elkaar leren en ook met elkaar samenwerken', zegt Lisa Yu, Community Manager van het Data Science Centre. 

Het Data Science Centre, onderdeel van de Universiteitsbibliotheek, ondersteunt ook de Digitale agenda, de digitaliseringsstrategie van de UvA. Boy Menist, Informatiemanager Onderzoek en Operationeel Manager van het Data Science Centre: 'De Digitale agenda zegt dat we onze wetenschappers moeten ondersteunen en hen een uitstekende omgeving moeten bieden om wetenschap te bedrijven, ook met ICT, en in het Data Science Centre brengen we data science methoden en technologieën. En die twee komen samen, want het een kan niet zonder het ander.’ 

Boy Menist (Informatiemanager onderzoek) en Lisa Yu (Data Science Centre)
Boy Menist (Informatiemanager onderzoek) en Lisa Yu (Data Science Centre)