Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Voorwaarden

Alle inschrijfvoorwaarden op een rij

Aan de Executive MSc of Internal Auditing is een aantal inschrijf- en annuleringsvoorwaarden verbonden.

 1. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.

 2. Het collegegeld bedraagt € 12.500 voor het 1ste jaar en € 12.500 voor het 2de jaar. Dit wordt per jaar gefactureerd. Bij uitloop van de studie wordt je inschrijving automatisch verlengd en wordt € 2.500 per semester in rekening gebracht. De eventuele kosten voor het CIA-examen moeten apart aan het IIA betaald worden.

 3. De inschrijving geldt voor de duur van de gehele opleiding. Je inschrijving wordt automatisch jaarlijks verlengd totdat je afstudeert of opzegt.

 4. De inschrijving voor de opleiding is definitief wanneer je een bevestiging van inschrijving ontvangt. Je bent vanaf dan ook het cursusgeld verschuldigd.

 5. Mocht na toelating blijken dat je bent toegelaten op basis van onjuiste of onvolledige gegevens, dan wordt de toelating alsnog en met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt. Er vindt geen restitutie plaats van eventueel betaalde cursusgelden en de betalingsverplichting blijft staan.

 6. Annulering of opzegging van de inschrijving kan uitsluitend schriftelijk en is pas geldig wanneer je hiervan een bevestiging hebt ontvangen.

 7. Bij opzegging of annulering tot één maand voor aanvang van het collegejaar wordt € 1.000 administratiekosten in rekening gebracht.

 8. Bij opzegging of annulering binnen één maand voor aanvang van het collegejaar wordt het volledige cursusgeld voor het nieuwe collegejaar in rekening gebracht.

 9. Als je je niet uiterlijk een maand vóór aanvang van het volgende collegejaar afmeldt, wordt de studie automatisch verlengd voor het volgend jaar.

 10. Tentamenuitslagen en/of certificaten worden pas verstrekt als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

 11. Als student blijf je te allen tijde eindverantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

 12. Op je inschrijving is het Onderwijs- en Examenreglement van toepassing. Met de ondertekening van deze inschrijving geef je aan dat je op de hoogte bent van de inhoud van dit reglement.

 13. Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt het Instituut voor Executive Programmes zich het recht voor om een programma op een bepaald instroommoment niet te starten. Deelnemers die zich al hebben ingeschreven, ontvangen hier uiterlijk een maand voor aanvang schriftelijk bericht van. In geval van annulering restitueren we betaalde cursusgelden zo snel mogelijk.

Contact

Heb je vragen over de Executive MSc of Internal Auditing?