Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Master
Fiscale Economie
Vergelijk

Het studieprogramma

In het masterprogramma van Fiscale Economie krijg je inzicht in de Nederlandse en de internationale fiscaliteit. Ook leer je begrijpen hoe beide gebieden steeds verder harmoniseren. Je krijgt moderne vakken als Transfer Pricing, volgt gastcolleges van gerenommeerde experts en lost actuele business cases op. Omdat het curriculum hiermee zo goed aansluit op de praktijk, hebben veel van onze studenten al vóór hun afstuderen een baan.

Het programma

De master Fiscale Economie is een 1-jarige opleiding en bestaat uit 60 ECTS studiepunten. Het academische jaar loopt van september tot begin juli en is opgedeeld in 2 semesters van 3  blokken. 

 • Financiële Verslaggeving

  Bij dit vak leer je alles over de verslaggevingsregels in Nederland. Je gaat in op de algemene grondslagen en structuur van de wet- en regelgeving, de verschillende balansposten en de verwerking in de jaarrekening van financiële instrumenten, een overname, goodwill leasing en pensioenen. 

 • Fiscaliteit en Vastgoed

  In dit vak ga je in op de fiscale aspecten van de handel en exploitatie van onroerende zaken, vanaf de aanschaf/stichting van het pand tot de verkoop ervan. De nadruk ligt op internationaal opererende (grote) vastgoedfondsen. Aan de orde komen onder meer de BTW en overdrachtsbelasting (een speciale belasting die wordt geheven bij vastgoedtransacties), vennootschapsbelasting, hybride mismatches, vastgoedfinanciering en de dividend- en bronbelasting, steeds met vastgoed als centraal thema.

 • Belastingheffing van Concerns

  In dit vak ga je uitgebreid in op het huidige palet aan regelingen voor het grote (multi-)nationale bedrijfsleven en het midden- en kleinbedrijf dat zich op Nederland richt. Ook de internationale ontwikkelingen in de strijd tegen belastingontwijking door multinationale ondernemingen komen hierbij aan de orde.

 • Tax Compliance Formeel

  In dit vak doe je aan de hand van de aangifte-cyclus kennis op over de zogenoemde formele aspecten van de belastingheffing. Welke plichten en verplichtingen heeft de belastingplichtige? En welke de belastinginspecteur? Je volgt hoorcolleges en gaat in werkcolleges onder andere aan de slag met praktijkcases.

 • Tax Accounting

  In dit vak krijg je inzicht in de verbanden en verschillen tussen de bedrijfseconomie, het fiscale recht en het jaarrekeningrecht en de daaruit voortvloeiende administratieve gevolgen. Je krijgt praktijkopdrachten die je zelfstandig aanpakt en waarvan je resultaten presenteert tijdens werkcolleges.

 • Transfer Pricing

  In dit vak ga je in op de Nederlandse en internationale bronnen van transfer pricing (verrekenprijzen). Verrekenprijzen zijn prijzen die diverse onderdelen van een concern onderling aan elkaar (moeten) rekenen teneinde de concernwinst op een juiste wijze te verdelen over de diverse groepsentiteiten en landen. Je krijgt inzicht in de belangrijkste verrekenprijsmethoden en hun toepassing op verschillende momenten in de waardeketen van het internationale concern. Ook leer je zelfstandig een oordeel vormen over de verdedigbaarheid van een fiscaal gehanteerde verrekenprijs.

 • Internationaal Belastingrecht en Dividendbelasting

  In dit vak doe je grondige kennis op van de achtergrond, het systeem en de inhoud van de regels van het internationale belastingrecht. Centraal staan de fiscale aspecten van grensoverschrijdende activiteiten van natuurlijke personen en rechtspersonen.

 • Corporate Tax Compliance

  Dit vak biedt je inzicht in de manier waarop bedrijven voldoen aan de aangifteplicht voor de vennootschapsbelasting. Je leert om complexe aangiften op te stellen met behulp van commerciële aangiftesoftware.

 • Scriptie

  Met de masterscriptie rond je je opleiding af. Binnen de fiscale wereld doen zich regelmatig nieuwe ontwikkelingen voor: interessante en actuele onderwerpen die zich goed lenen voor je afstudeerscriptie. Je kunt je masterscriptie aan de economische of aan de juridische faculteit schrijven.

Extra mogelijkheden tijdens je studie