Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Ben je journalist en wil je in contact komen met een wetenschapper die niet op deze pagina staat? Neem dan contact op met de afdeling Persvoorlichting. Dit kan via 020 525 2695 of persvoorlichting@uva.nl.

Julian Isenia (foto: Ayda Abdan Kondori)
Foto: Ayda Abdan Kondori

Gender en seksualiteit in het Carribisch gebied

Dr. Julian Isenia is universitair docent Antropologie. Hij is expert op het gebied van gender en sekualiteit in het Caribisch gebied, maar ook op het gebied van archieven, museumcollecties, de geschiedenis van LGBT-activisme en activisme van mensen van kleur in Nederland en Curaçao. | W.G.S.J.Isenia@uva.nl

Profielpagina

Hanna Muehlenhoff (foto: Marie Mauzy)
Foto: Marie Mauzy

Bevordering vrouwen- en LGBTQ-rechten

Dr. Hanna Muehlenhoff is universitair docent Europese studies. Ze bestudeert de externe betrekkingen van de Europese Unie vanuit een feministisch perspectief, met de nadruk op de bevordering van vrouwen- en LGBTQ-rechten in Turkije en het veiligheids- en defensiebeleid van de EU. | H.L.Muehlenhoff@uva.nl | 020 525 2268

Profielpagina

Alana Helberg-Proctor (foto: Ayda Abdan Kondori)
Foto: Ayda Abdan Kondori

Racialisering, etniciteit en inclusie in geneeskunde en zorg

Dr. Alana Helberg-Proctor is interdisciplinair sociaal wetenschapper en universitair docent aan de UvA in de Antropologie-programmagroep Health, Care and the Body. In haar werk richt zij zich op diversiteit, etniciteit en ongelijkheid in de gezondheidszorg en medische wetenschap en beleid. Zo onderzoekt zij onder andere hoe ‘ras’ en etniciteit verschijnen in biomedisch onderzoek, gezondheidsbeleid en gezondheidszorg in Nederland en Europa.| a.e.g.helberg-proctor@uva.nl

Profielpagina

Machiel Keestra (foto: Suzanne Blanchard)
Foto: Suzanne Blanchard

Diversiteit en inclusie UvA

Dr. Machiel Keestra is Central Diversity Officer (CDO) van de UvA. Daarnaast is hij universitair docent Filosofie bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies. Als CDO draagt hij bij aan diversiteit en inclusie aan de UvA door middel van beleidsadvies, kennisdeling en concrete projecten. Zijn onderzoek richt zich o.a. op de betekenis van de integratie van meerdere perspectieven bij het ontwikkelen van oplossingen van complexe problemen. Daarbij kan het gaan om verschillende wetenschappelijke perspectieven, maar ook om diverse perspectieven die te maken hebben met socio-culturele context of geleefde ervaring. | M.Keestra@uva.nl

Profielpagina

Anna Berbers

Pinkwashing

Dr. Anna Berbers is universitair docent Corporate Communication. Ze onderzoekt hoe organisaties communiceren over LGBTQIA+ thema's en hoe dit van invloed is op percepties van authenticiteit en legitimiteit van organisaties. Zo doet ze onderzoek naar het fenomeen pinkwashing. Ze is nieuwsgierig naar hoe LGBTQIA+'ers aankijken tegen steunbetuigingen jegens hen vanuit organisaties. Wanneer beschouwen zij die als pinkwashing, op basis waarvan, en wanneer niet? | A.P.V.Berbers@uva.nl  | 06 1548 6752

Profielpagina

Conny Roggeband (foto: Dirk Gillissen)
Foto: Dirk Gillissen

Politisering van gender en gelijkheid

Dr. Conny Roggeband is universitair hoofddocent publiek beleid en bestuur. Ze is gespecialiseerd in de politisering van gendergerelateerd geweld, gendermainstreaming en gelijkheidsbeleid, sociale bewegingen en transnationale feministische netwerken. Haar huidige onderzoek richt zich op de relatie tussen (de-)democratisering en gendergelijkheid,  in Europa (Nederland, Spanje, Centraal en Oost-Europa) en Latijns-Amerika. | C.M.Roggeband@uva.nl | 020 525 3555

Profielpagina

Anne Louise Schotel

Rechten en erkenning transgender en intersekse personen

Anne Louise Schotel is promovendus Politicologie. Ze richt zich op de politieke representatie van sekse, seksualiteit en genderidentiteit in Nederland en Duitsland, met een focus op de rechten en erkenning van transgender- en intersekse-personen. | A.L.Schotel@uva.nl   

Profielpagina

Henny Bos (foto: Dirk Gillissen)
Foto: Dirk Gillissen)

Seksuele en genderdiversiteit in gezinnen

Prof. dr. Henny Bos is hoogleraar Sexual and Gender Diversity in Families and Youth. Ze doet onderzoek naar gezinnen met ouders van dezelfde sekse en naar jongeren die tot een seksuele minderheid behoren en/of gender-nonconform zijn. | H.M.W.Bos@uva.nl | 06 4312 9060

Profielpagina

Allard Feddes

Vooroordelen, stereotypering en discriminatie

Dr. Allard Feddes is universitair docent Sociale Psychologie. Hij is geïnteresseerd in de vraag hoe groepslidmaatschap ons denken (cognitie), voelen (affect en emoties) en doen (gedrag) beïnvloedt. Zijn onderzoek omvat onder meer onderwerpen als de ontwikkeling van vooroordelen en stereotypering, discriminatie, acculturatie, antecedenten en gevolgen van haatmisdrijven. Zo werkt hij op dit moment aan een onderzoek over discriminatie van mensen met een Aziatische achtergrond. | A.R.Feddes@uva.nl

Profielpagina