Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Ben je journalist en wil je in contact komen met een wetenschapper die niet op deze pagina staat? Neem dan contact op met de afdeling Persvoorlichting. Dit kan via 020 525 2695 of persvoorlichting@uva.nl.

Frank Cornelissen (foto: Kirsten van Santen)
Foto: Kirsten van Santen

Innovatie in het onderwijs

Prof. dr. Frank Cornelissen is hoogleraar Innovatie in het Onderwijs. Zijn expertise ligt op het terrein van onderwijsinnovatie, in het bijzonder in het primair- en voorgezet onderwijs. Hij leidt de onderzoeksgroep Onderwijswetenschappen bij de UvA. | L.J.F.Cornelissen@uva.nl 

Profielpagina

Louise Elffers (foto: Kirsten van Santen)
Foto: Kirsten van Santen

Kansen(on)gelijkheid in het onderwijs

Prof. dr. Louise Elffers is bijzonder hoogleraar Kansengelijkheid in het onderwijs en directeur van het Kenniscentrum Ongelijkheid. Zij richt zich in haar werk op de inrichting van onderwijs(stelsels) en de invloed van die inrichting op de schoolloopbanen van jongeren met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden. Het vraagstuk van kansen(on)gelijkheid in het onderwijs vormt een rode draad in haar werk. | L.Elffers@uva.nl 

Profielpagna

Ruben Fukkink (foto: Jeroen Oerlemans)

Kinderopvang

Prof. dr. Ruben Fukkink is bijzonder hoogleraar Kinderopvang en Educatieve voorzieningen voor het jonge kind. Zijn expertisegebieden zijn kinderopvang (kinderdagverblijf, dagopvang, buitenschoolse opvang), de pedagogische kwaliteit van kinderopvang en de opleiding van pedagogisch medewerkers. | R.G.Fukkink@uva.nl | 06 2115 5782

Profielpagina

Lisa Gaikhorst (foto: Ron Kofferman)
Foto: Ron Kofferman

Leerkrachtverwachtingen en meertaligheid leerlingen

Dr. Lisa Gaikhorst doet als onderwijswetenschapper onderzoek naar kansengelijkheid in het onderwijs en daarbinnen naar thema’s als hoge leerkrachtverwachtingen, meertaligheid en buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen. In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam werkt ze samen met leerkrachten om onderwijsaanpakken te ontwikkelen waarin vanuit een positieve blik op leerlingen gewerkt wordt. | l.gaikhorst@uva.nl 

Profielpagina

Geert-Jan Overbeek (foto: Jeroen Oerlemans)
Foto: Jeroen Oerlemans

Opvoeding en sociaal-emotionele ontwikkeling

Prof. dr. Geertjan Overbeek is hoogleraar Pedagogiek. Hij doet al meer dan vijftien jaar onderzoek naar hoe opvoeding van invloed is op het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Daarnaast kijkt hij hoe relaties met leeftijdgenoten vormend zijn voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld crimineel, maar ook pro-sociaal gedrag van jongeren. | G.J.Overbeek@uva.nl 

Profielpagina

Peter de Jong (foto: Jeroen Oerlemans)
Foto: Jeroen Oerlemans

Onderwijs(leer)problemen

Prof. dr. Peter de Jong is hoogleraar Orthopedagogiek, met als specialisatie onderwijsleerproblemen. Zijn expertisegebieden zijn onder meer dyslexie, leren lezen, begrijpend lezen en leerstoornissen. De Jong doet onderzoek naar cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling in de context van school, en de manier waarop deze ontwikkeling beïnvloed wordt door respectievelijk instructie en de interacties en relaties tussen leerkrachten en leerlingen. Daarbij richt hij zijn aandacht vooral op de ontwikkeling van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. | P.F.deJong@uva.nl | 020 525 1514

Profielpagina

Herman van de Werfhorst (foto: Monique Kooijmans)
Foto: Monique Kooijmans

Onderwijsongelijkheid en arbeidsmarktuitkomsten

Prof. dr. Herman van de Werfhorst is hoogleraar Sociologie en co-directeur van het Amsterdam Centre for Inequality Studies (AMCIS). In zijn onderzoek richt hij zich op de rol van het onderwijs in ongelijkheids- en cohesievraagstukken. Veel van het onderzoek is landenvergelijkend, waarbij institutionele kenmerken van onderwijsstelsels worden gerelateerd aan sociale ongelijkheden in het onderwijs, aan de transitie van school naar werk, en de invloed van onderwijs op sociale en maatschappelijke betrokkenheid. | H.G.vandeWerfhorst@uva.nl | 06 2910 0273

Profielpagina

Bowen Paulle

Onderwijsongelijkheid en integratie

Dr. Bowen (Bo) Paulle is expert op het terrein van onderwijs(ongelijkheid), integratie en achterstandswijken. Op dit moment richt hij zich op de innerlijke werking, effectiviteit, overloopeffecten en schaalbaarheid van een rehabilitatieprogramma voor gewelddadige overtreders in de gevangenis (bekend als 'GRIP'). Zijn belangrijkste onderzoeksinteresses zijn stedelijke marginaliteit, onderwijsongelijkheid, programma-evaluatie, etnografisch veldwerk en sociale theorie.| B.Paulle@uva.nl | 020 525 2435

Profielpagina

Sara Geven

Onderwijsselectie en -differentatie

Dr. Sara Geven is universitair docent Sociologie en Interdisciplinaire Sociale wetenschap. Haar expertise ligt op het terrein van (on)gelijkheid en selectie/differentiatie in het onderwijs, met name bij de overgang van de basisschool naar de middelbare school. Ze doet onder andere onderzoek naar ongelijkheid in schooladviezen en de verwachtingen van leerkrachten. Ook is ze geïnteresseerd in hoe de sociale omgeving van leerlingen een rol speelt bij onderwijsuitkomsten en ongelijkheden daarin. | S.A.J.Geven@uva.nl 

Profielpagina

Monique Volman (foto: Jeroen Oerlemans)
Foto: Jeroen Oerlemans

Onderwijsvernieuwing

Prof. dr. Monique Volman is hoogleraar Onderwijskunde. Haar expertise ligt op het terrein van leeromgevingen voor betekenisvol leren, diversiteit en het gebruik van ICT in het onderwijs. Deze onderwerpen benadert Volman vanuit een sociaal-cultureel theoretisch perspectief, waarbij ze bruggen probeert te slaan tussen onderwijstheorie en praktijk. | M.L.L.Volman@uva.nl | 020 525 1526

Profielpagina

Maud Hensums

Pesten en sociale normen

Maud Hensums is orthopedagoog en onderzoeker. Haar expertise ligt op het terrein van pesten en de rol van sociale normen en populariteit binnen dit proces. In haar promotieonderzoek is Maud betrokken bij grootschalig internationaal onderzoek naar de werkzame elementen van anti-pestprogramma’s op scholen. Daarnaast onderzoekt ze het gedrag van adolescenten binnen sociale groepen. Hoe belangrijk is het voor jongeren om bij de groep te horen, of om populair te zijn? Welk gedrag zijn jongeren bereid in te zetten om bepaalde sociale doelen te halen? | M.Hensums@uva.nl 

Profielpagina

Machteld Hoeve

Risicofactoren van jeugddelinquentie

Dr. Machteld Hoeve is universitair hoofddocent bij de afdeling Forensische orthopedagogiek. In haar onderzoek richt ze zich op de ontwikkeling van jeugddelinquentie, in het bijzonder op risicofactoren van jeugddelinquentie zoals familiefactoren, en psychische problemen bij justitiële jeugdigen. | M.Hoeve@uva.nl 

Profielpagina

Alithe van den Akker

Temperament en persoonlijkheidskenmerken

Dr. Alithe van den Akker werkt als universitair docent bij de onderzoeksgroep Preventieve Jeugdzorg. Ze bestudeert de ontwikkeling van temperament en persoonlijkheidskenmerken in de kindertijd en adolescentie. De Akker onderzoekt hoe deze kenmerken zowel vormgeven worden als worden gevormd door opvoeding, en hoe kindkenmerken en opvoeding samen bijdragen aan het ontstaan ​​van problemen als angst, depressie, agressie en delinquentie. | A.L.vandenAkker@uva.nl | 06 3613 2562

Profielpagina