Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Onderwijs & opvoeding

Ben je journalist en wil je in contact komen met een wetenschapper die niet op deze pagina staat? Neem dan contact op met de afdeling Persvoorlichting. Dit kan via 020 525 2695 of persvoorlichting@uva.nl.

Jeugddelinquentie

Dr. Machteld Hoeve is universitair hoofddocent bij de afdeling Forensische orthopedagogiek. In haar onderzoek richt ze zich op de ontwikkeling van jeugddelinquentie, in het bijzonder op risicofactoren van jeugddelinquentie zoals familiefactoren, en psychische problemen bij justitiële jeugdigen. | M.Hoeve@uva.nl

Ruben Fukkink (foto: Jeroen Oerlemans)
Foto: Jeroen Oerlemans
Kinderopvang

Prof. dr. Ruben Fukkink is bijzonder hoogleraar Kinderopvang en Educatieve voorzieningen voor het jonge kind. Zijn expertisegebieden zijn kinderopvang (kinderdagverblijf, dagopvang, buitenschoolse opvang), de pedagogische kwaliteit van kinderopvang en de opleiding van pedagogisch medewerkers. | R.G.Fukkink@uva.nl | 06 2115 5782

Geertjan Overbeek (foto: Jeroen Oerlemans)
Foto: Jeroen Oerlemans
Opvoeding en sociaal-emotionele ontwikkeling

Prof. dr. Geertjan Overbeek is hoogleraar Pedagogiek. Hij doet al meer dan vijftien jaar onderzoek naar hoe opvoeding van invloed is op het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Daarnaast kijkt hij hoe relaties met leeftijdgenoten vormend zijn voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld crimineel, maar ook pro-sociaal gedrag van jongeren. | G.J.Overbeek@uva.nl

Peter de Jong (foto: Jeroen Oerlemans)
Foto: Jeroen Oerlemans
Onderwijs(leer)problemen

Prof. dr. Peter de Jong is hoogleraar Orthopedagogiek, met als specialisatie onderwijsleerproblemen. Zijn expertisegebieden zijn onder meer dyslexie, leren lezen, begrijpend lezen en leerstoornissen. De Jong doet onderzoek naar cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling in de context van school, en de manier waarop deze ontwikkeling beïnvloed wordt door respectievelijk instructie en de interacties en relaties tussen leerkrachten en leerlingen. Daarbij richt hij zijn aandacht vooral op de ontwikkeling van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. | P.F.deJong@uva.nl | 020 525 1514

Onderwijsongelijkheid en arbeidsmarktuitkomsten

Prof. dr. Herman van de Werfhorst is hoogleraar Sociologie en co-directeur van het Amsterdam Centre for Inequality Studies (AMCIS). In zijn onderzoek richt hij zich op de rol van het onderwijs in ongelijkheids- en cohesievraagstukken. Veel van het onderzoek is landenvergelijkend, waarbij institutionele kenmerken van onderwijsstelsels worden gerelateerd aan sociale ongelijkheden in het onderwijs, aan de transitie van school naar werk, en de invloed van onderwijs op sociale en maatschappelijke betrokkenheid. | H.G.vandeWerfhorst@uva.nl | 06 2910 0273

Bowen Paulle (foto: Bram Belloni)
Foto: Bram Belloni
Onderwijsongelijkheid en integratie

Dr. Bowen (Bo) Paulle is expert op het terrein van onderwijs(ongelijkheid), integratie en achterstandswijken. Op dit moment richt hij zich op de innerlijke werking, effectiviteit, overloopeffecten en schaalbaarheid van een rehabilitatieprogramma voor gewelddadige overtreders in de gevangenis (bekend als 'GRIP'). Zijn belangrijkste onderzoeksinteresses zijn stedelijke marginaliteit, onderwijsongelijkheid, programma-evaluatie, etnografisch veldwerk en sociale theorie.| B.Paulle@uva.nl | 020 525 2435

Onderwijsselectie en -differentatie

Dr. Sara Geven is universitair docent Sociologie en Interdisciplinaire Sociale wetenschap. Haar expertise ligt op het terrein van (on)gelijkheid en selectie/differentiatie in het onderwijs, met name bij de overgang van de basisschool naar de middelbare school. Ze doet onder andere onderzoek naar ongelijkheid in schooladviezen en de verwachtingen van leerkrachten. Ook is ze geïnteresseerd in hoe de sociale omgeving van leerlingen een rol speelt bij onderwijsuitkomsten en ongelijkheden daarin. | S.A.J.Geven@uva.nl

Monique Volman (foto: Jeroen Oerlemans)
Foto: Jeroen Oerlemans
Onderwijsvernieuwing

Prof. dr. Monique Volman is hoogleraar Onderwijskunde. Haar expertise ligt op het terrein van leeromgevingen voor betekenisvol leren, diversiteit en het gebruik van ICT in het onderwijs. Deze onderwerpen benadert Volman vanuit een sociaal-cultureel theoretisch perspectief, waarbij ze bruggen probeert te slaan tussen onderwijstheorie en praktijk. | M.L.L.Volman@uva.nl | 020 525 1526

Temperament en persoonlijkheidskenmerken

Dr. Alithe van den Akker werkt als universitair docent bij de onderzoeksgroep Preventieve Jeugdzorg. Ze bestudeert de ontwikkeling van temperament en persoonlijkheidskenmerken in de kindertijd en adolescentie. De Akker onderzoekt hoe deze kenmerken zowel vormgeven worden als worden gevormd door opvoeding, en hoe kindkenmerken en opvoeding samen bijdragen aan het ontstaan ​​van problemen als angst, depressie, agressie en delinquentie. | A.L.vandenAkker@uva.nl | 06 3613 2562