Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Ben je journalist en wil je in contact komen met een wetenschapper die niet op deze pagina staat? Neem dan contact op met de afdeling Persvoorlichting. Dit kan via 020 525 2695 of persvoorlichting@uva.nl.

Liza Mügge (foto: JW Kaldenbach)
Foto: JW Kaldenbach

Diversiteit & politieke representatie

Dr. Liza Mügge is politicoloog. Haar expertises zijn politiek transnationalisme, diversiteit en ongelijkheid op basis van gender en etniciteit. Daarnaast doet zij onderzoek naar politieke vertegenwoordiging van vrouwen en etnische minderheden. | L.M.Mugge@uva.nl | 020 525 2173 

Profielpagina

Olga Burlyuk

Europese externe betrekkingen

Olga Burlyuk is universitair docent Europese externe betrekkingen aan de afdeling Politicologie. Haar expertisegebieden zijn: internationale betrekkingen, Europese (Unie) politiek en externe betrekkingen, Oost-Europa, post-Sovjetstaten en Oekraïne. | o.burlyuk@uva.nl | 020 525 8838

Profielpagina

Annette Schrauwen (foto: Joep van Drunen)
Foto: Joep van Drunen

Europese integratie

Prof. dr. Annette Schrauwen is hoogleraar Europese Integratie, in het bijzonder burgerschapsrecht en geschiedenis. Haar onderzoek betreft met name het begrip Europees burgerschap en de rechten/plichten die dat met zich meebrengt, en zijn ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving. | A.A.M.Schrauwen@uva.nl | 020 525 2971

Profielpagina

Christina Eckes

Europese Unie

Prof. dr. Christina Eckes is hoogleraar Europees Recht. Haar expertisegebieden zijn externe betrekkingen van de EU; institutionele en constitutionele kwesties; fundamentele rechten; toegang tot de rechter en klimaatgeschillen. | C.Eckes@uva.nl | 020 525 8513

Profielpagina

Annette Freyberg-Inan (foto: Kirsten van Santen)
Foto: Kirsten van Santen

Internationale betrekkingen

Annette Freyberg-Inan is hoogleraar International Relations Theory. Haar expertisegebieden zijn: internationale betrekkingen en internationale politieke economie; Europese integratie en EU-uitbreiding; politieke veranderingen in Centraal- en Oost-Europa en Turkije; en politiek protest. | A.FreybergInan@uva.nl 

Profielpagina

Joost Berkhout (foto: Jeroen Doomernik)
Foto: Jeroen Doomernik

Lobbyisten, activisten en belangenbehartigers

Dr. Joost Berkhout is universitair docent Politicologie en doet onderzoek naar de activiteiten van lobbyisten, activisten en belangenbehartigers in Nederland, Europa en in vergelijkend perspectief. Zijn recente onderzoek gaat over de relatie tussen de politieke zorgen van burgers, de kwesties waarop belangenvertegenwoordigers actief zijn en de prioriteiten van de regering. Hij onderzoekt ook de ontvankelijkheid van politieke partijen voor lobbyisten. | D.J.Berkhout@uva.nl | 020 525 2641

Profielpagina

Carlos Reijnen

Oost-Europa

Carlos Reijnen is universitair hoofddocent Oost-Europese studies. Zijn expertisegebieden omvatten Europese integratie, geschiedenis en politiek van Centraal- en Oost-Europa, het buitenlands beleid van de EU en de geschiedenis van Europese integratie.| C.W.C.Reijnen@uva.nl | 020 525 2608 

Profielpagina

Floris Vermeulen (foto: Bas Uterwijk)
Foto: Bas Uterwijk

Participatie en integratie

Dr. Floris Vermeulen is universitair hoofddocent aan de afdeling Politicologie. In zijn onderzoek houdt hij zich bezig met de maatschappelijke en politieke participatie van minderheden op lokaal niveau, met name in Amsterdam. Ook richt hij zich onder meer op lokaal integratiebeleid en lokaal beleid in Europese steden ten aanzien van de bestrijding van gewelddadig extremisme. | F.F.Vermeulen@uva.nl | 020 525 2120

Profielpagina

Bert Bakker

Polarisatie en populisme

Dr. Bert Bakker is universitair hoofddocent aan de Amsterdam School of Communication Research. Als communicatiewetenschapper richt hij zich op vraagstukken rondom sociale polarisatie en populisme. In het bijzonder werkt hij aan de psychologische verklaringen van kiezersgedrag, waarbij hij vooral kijkt naar de rol van de persoonlijkheid van kiezers en de emoties van kiezers. Daarnaast bestudeert hij de rol van politieke partijen en individuele karakteristieken om te bepalen wie nu meer of minder geneigd is te polariseren. Ook doet hij onderzoek naar opvattingen over de democratie. | B.N.Bakker@uva.nl 

Profielpagina

Theresa Kuhn (foto: Kirsten van Santen)
Foto: Kirsten van Santen

Politiek van Europa

Theresa Kuhn is hoogleraar Moderne geschiedenis en politiek van Europa in een globale context. Haar expertisegebieden zijn: Europese Unie, Europese verkiezingen, Europees parlement, politieke voorkeuren, nationalisme, euroscepsis, Europese identiteit, solidariteit. | T.KuhnLancee@uva.nl

Profielpagina

Tom van der Meer (foto: Dirk Gillissen)
Foto: Dirk Gillissen

Politiek vertrouwen en electoraal gedrag

Prof. dr. Tom van der Meer is hoogleraar Politicologie. Zijn expertisegebieden zijn vertrouwen in de politiek en in de rechtspraak, politieke participatie, politieke voorkeuren, sociale cohesie, etnische diversiteit, opiniepeilingen en onderzoeksmethoden. | T.W.G.vanderMeer@uva.nl | 020 525 5304

Profielpagina

Brian Burgoon (foto: Jeroen Oerlemans)
Foto: Jeroen Oerlemans

Politieke economie

Brian Burgoon is hoogleraar Politieke Economie aan de afdeling Politicologie. Zijn expertisegebieden zijn: internationale betrekkingen, mondiale economische integratie, vergelijkende politieke economie, ontwikkeling van de verzorgingsstaat en democratische politieke vertegenwoordiging.| B.M.Burgoon@uva.nl | 020 525 3189

Profielpagina

Michael Kemper

Rusland

Michael Kemper is hoogleraar Oost-Europese Studies. Zijn expertisegebieden omvatten Russische politiek en buitenlands beleid, geschiedenis van modern Oost-Europa en Eurazië, en de relatie tussen Rusland en de EU. | M.Kemper@uva.nl

Profielpagina

Femke Roosma (foto: Kirsten van Santen)
Foto: Kirsten van Santen

Verzorgingsstaat en sociaal beleid

Prof. dr. Femke Roosma is bijzonder hoogleraar op de Dr. J.M. den Uyl-leerstoel. Ze doet onderzoek naar de verzorgingsstaat en sociaal beleid, en hoe deze voor betere bestaanszekerheid en meer sociale binding in de samenleving kunnen zorgen. In het bijzonder kijkt ze hoe we de legitimiteit van de verzorgingsstaat kunnen versterken en hoe het sociaal beleid in Nederland meer kan aansluiten bij wat de samenleving belangrijk vindt. Hoe kunnen we de verzorgingsstaat democratiseren? | F.Roosma@uva.nl 

Profielpagina