Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Colloquium doctum is een wettelijke regeling die mensen van 21 jaar of ouder die onvoldoende vooropleiding hebben, de mogelijkheid biedt om tot een universitaire opleiding toegelaten te worden.

The information below is for candidates whose prior education was completed at a Dutch educational institution. Applicants whose prior education was completed at a non-Dutch educational institution can find the admissions procedure on the web page Prior education: non-Dutch.

Wanneer je (vóór 1 september) 21 jaar of ouder bent en niet voldoet aan de toelatingseisen, kun je op grond van art. 7.29 van de Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) tot een universitaire studie worden toegelaten als je met goed gevolg de benodigde certificaten hebt behaald.

 • Voordat je je registreert voor toelating via de regeling colloquium doctum, schrijf je je via Studielink eerst in voor de gewenste opleiding. Voor selectieve bachelors is de uiterste inschrijfdatum 15 januari, voor alle overige (niet fixus-)opleidingen kun je je tot uiterlijk 1 mei inschrijven. Start ruim op tijd met je inschrijving.
 • Mocht je vervolgens onverhoopt niet alle vakken behalen die nodig zijn om via het colloquium doctum tot de opleiding te worden toegelaten, dan kun je je voor 1 september eenvoudig ook weer via Studielink uitschrijven.

2. Hoe kun je toegelaten worden via een colloquium doctum?

 • Je komt voor toelating via de regeling colloquium doctum in aanmerking wanneer je op tijd de benodigde certificaten met voldoende resultaat hebt behaald.
 • De UvA neemt geen eigen toetsen af; je dient de benodigde certificaten zelfstandig te behalen, meestal via het behalen van vwo-certificaten via de Staatsexamens (je kunt of kon je hiervoor tot 31 december aanmelden). Je kunt je op je examen(s) voorbereiden of begeleiding ontvangen via bijvoorbeeld het NHA, de LOI, de Open Universiteit of een ROC bij jou in de buurt.
 • Informatie over de benodigde certificaten vind je bij de opleiding; de actuele eisen voor toelating via de regeling colloquium doctum staan jaarlijks per 1 oktober online. Ga voor de actuele eisen naar www.uva.nl/bachelors, klik op de door jou gewenste opleiding, en bekijk de actuele eisen voor de te behalen certificaten onder Toelating en inschrijving (> Toelatingseisen) > Colloquium doctum (voor Tandheelkunde: Selectie en plaatsing > Vooropleidingseisen)
 • Heb je na het lezen van de website nog vragen over de benodigde certificaten of resultaten, neem dan contact op met de opleiding (elke opleiding heeft op de opleidingssite een contactblok staan).

3. Wanneer registreer je je voor een colloquium doctum?

 • Geneeskunde en Tandheelkunde: registreer je uiterlijk op 10 juli, zodra je alle vereiste certificaten hebt behaald. Als je deze datum niet haalt, kun je (uiterlijk op 15 juli) gemotiveerd uitstel aanvragen.
 • Voor alle overige opleidingen registreer je je zodra je alle vereiste certificaten hebt behaald, en uiterlijk op 31 augustus.

4. Hoe lever je gewaarmerkte kopieën aan?

 1. Upload bij je aanmelding colloquium doctum een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van DUO (omdat DUO er een zgn. certificaat aan toevoegt, geldt het als gewaarmerkt), óf
 2. Laat bij de Central Student Service Desk een gewaarmerkte papieren kopie maken (dit is een kopie waarop door middel van een een officiële stempel, paraaf en dagtekening bevestigd wordt dat deze conform het origineel is); denk eraan je originele documenten mee te nemen, óf
 3. Vraag een gewaarmerkte papieren kopie op bij de opleiding waar je de certificaten behaald hebt; in dat geval stuur je ze (tijdig) op naar: Universiteit van Amsterdam, t.a.v. Centrale Studentenadministratie (t.b.v. colloquium doctum), Postbus 49, 1000 AA  Amsterdam.

5. Wanneer geldt het colloquium doctum als behaald?

 • Wanneer is vastgesteld dat je over de benodigde (gewaarmerkte) certificaten beschikt, geldt het colloquium doctum als behaald, je ontvangt hierover bericht (eind augustus kan dit door drukte twee weken duren).
 • Als je op tijd ook aan de rest van de inschrijfvoorwaarden (bijvoorbeeld het betalen van collegegeld) hebt voldaan, kun je starten met de opleiding.

Meer informatie