Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Onderzoeksomgeving

Onderzoeksbeoordelingen

De onderzoeksevaluaties binnen Nederlandse universiteiten worden sinds 2003 uitgevoerd aan de hand van een landelijk protocol, het Standard Evaluation Protocol (SEP).

In dit protocol zijn de afspraken vastgelegd die de universiteiten met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben gemaakt over de beoordeling van publiek gefinancierd onderzoek in Nederland.

In het SEP is onder meer vastgelegd dat het onderzoek, doorgaans op het niveau van een onderzoekinstituut, iedere zes jaar wordt gevisiteerd door externe en onafhankelijke deskundigen.

SEP 2015-2021

In 2013 is het SEP 2009-2015 geëvalueerd en door de VSNU, NWO en KNAW geheel herzien om het stelsel beter te laten aansluiten op de eisen die wetenschap en maatschappij nu stellen. Met ingang van 1 januari 2015 is het SEP 2015-2021 in werking getreden.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het vorige SEP zijn:

  • Schrappen van productiviteit als zelfstandig criterium. Dit is nu ondergebracht bij het criterium wetenschappelijke kwaliteit;
  • Grotere en systematischere aandacht voor maatschappelijke relevantie;
  • Toename van het belang van de explicitering van de onderzoeksstrategie van de te evalueren onderzoekseenheid;
  • Introductie van een nieuw scoremodel volgens 4-puntschaal om beter onderscheid te maken in de kwaliteit van onderzoeksgroepen;
  • Uitbreiding en aanscherping van de beoordeling van promotieopleidingen;
  • Introductie van een beoordeling van het wetenschappelijke integriteit beleid;
  • Meer transparantie over de uitkomsten en follow-up van onderzoeksevaluaties.

Evaluatie landelijke onderzoekscholen

De door de Commissie tot Erkenning van Onderzoeksscholen (ECOS) erkende landelijke onderzoekscholen verzorgen sinds jaren kwalitatief hoogwaardige en gewaardeerde promotieopleidingen ten behoeve van de in de onderzoekschool samenwerkende onderzoekseenheden. Nu de promotieopleidingen systematisch in het SEP zijn opgenomen, wordt de kwaliteitsborging van de onderzoekscholen, die werd uitgevoerd door de ECOS, overgenomen door de SEP-visitatiecommissies. Hiertoe is een Handreiking kwaliteitsbeoordeling onderzoeksholen opgesteld. Bestaande erkenningen blijven van kracht tot en met de eerstvolgende SEP-visitatie waar de onderzoekschool in wordt beoordeeld. 

Amendement SEP 2015-2021 - september 2016

In de afgelopen periode is er gewerkt aan aanpassing van het SEP op het punt van diversiteit. Onder het begrip diversiteit vallen onderwerpen als gender, leeftijdsopbouw en sociaal-culturele en etnische achtergrond. Diversiteit krijgt in het SEP dezelfde status als de onderwerpen wetenschappelijke integriteit en de promotietrajecten: de onderzoekseenheid dient hierover een passage op te nemen in de zelfevaluatie, gebaseerd op een aantal vragen uit het SEP. In het visitatierapport reflecteert de evaluatiecommissie kwalitatief op deze onderwerpen, maar er vindt geen cijfermatige beoordeling plaats.

Het SEP en het UvA-protocol

Protocol onderzoeksevaluaties UvA

Planning Onderzoeksbeoordelingen 2020-2026

Planning onderzoeksevaluaties 2020 Standard evaluation protocol (SEP) 2015-2021 Handreiking Onderzoekscholen

Bestuurlijke reactie Onderzoeksbeoordelingen

Visitatierapporten

De rapporten waarin de uitkomsten van de visitaties worden vastgelegd, zijn openbaar. Via onderstaande verwijzingen zijn de visitatierapporten te downloaden van de evaluaties sinds de invoering van het SEP, waarin UvA-onderzoek is beoordeeld.

2019

Bestuurlijke reactie Institute for Logic, Language and Computation 2012-2017 Report Institute for Logic, Language and Computation 2012-2017 Bestuurlijke reactie AMC 2011-2017 Report AMC 2011-2017

2017

Bestuurlijke reactie Psychology 2011-2016 Psychology 2017

2016

Bestuurlijke reactie Amsterdam Research Institute for Legal Studies 2009-2015 Report Amsterdam Research Institute for Legal Studies 2009-2015 Bestuurlijke reactie Chemistry Ecology and Life Sciences 2011-2016 Report Chemistry Ecology and Life Sciences 2011-2016 Bestuurlijke reactie Physics 2010-2016 Report Physics 2010-2016

2015

Bestuurlijke reactie Astronomy 2010-2015 Report Astronomie 2010-2015 Mathematics 2009-2014

2014

Bestuurlijke reactie Economics & Business 2008-2014 Economics & Business 2008-2014 Bestuurlijke reactie Computer Science 2009-2014 Report Computer Science 2009-2014 Political Science 2007-2012 ACTA (Academic Centre for Dentistry Amsterdam) 2007-2013 Communication Science 2008-2013 Human Geography and Planning 2007-2012 Sociology 2007-2012 Cultural Anthropology 2007-2012

2013

Humanities 2006-2011 Institute for Logic, Language and Computation 2006-2011 Pedagogics & Education Sciences 2006-2011

2012

Physics 2001-2009 Psychology 2005-2010

2011

Biology 2005-2010 NOVA and Astronomy 2004-2009 Chemistry 2001-2009 Academic Medical Center 2005-2010

2010

Teacher Training Research 2001-2008 Mathematics 2003-2008 Law 2003-2008 Computer Science 2002-2008

2009

Economics and Business 2001-2007 Sociology

2008

Urban and Regional Research 2000-2006 Pedagogics and Education Science 2000-2005

2007

Dental Research 2001-2006 Institute for Logic, Language and Computation 2000-2005 Arts & Humanities 1997-2005 Swammerdam Institute for Life Sciences 2000-2005 Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics 2000-2005

2006

Psychology 1998-2004

2005

Physics 1996-2002

2004

Mathematics 1996-2001 Universitair Medische Centra 1998-2002 Computer Science 1996-2001