Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De onderzoeksevaluaties binnen Nederlandse universiteiten worden sinds 2003 uitgevoerd aan de hand van een landelijk protocol, het Standard/ Strategy Evaluation Protocol (SEP).

In dit protocol zijn de afspraken vastgelegd die de universiteiten met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben gemaakt over de beoordeling van publiek gefinancierd onderzoek in Nederland. In het SEP is onder meer vastgelegd dat het onderzoek, doorgaans op het niveau van een onderzoekinstituut, iedere zes jaar wordt gevisiteerd door externe en onafhankelijke deskundigen.

Illustratie: Great Graphic Design

Strategy Evaluation Protocol 2021-2027

Het Strategy Evaluation Protocol (SEP) voor 2021-2027 is vastgesteld door UNL, NWO en KNAW.

De Strategy Evaluation Protocol benadrukt dat de evaluatie van het onderzoek wordt gedaan in de context van de doelen en strategie van de onderzoekseenheid. De onderzoekseenheden kunnen zelf bepalen welke indicatoren ze geschikt achten voor het evalueren van het onderzoek van hun eenheid. Ook krijgen aspecten als Open Science, Academic Culture, HR-beleid, en PhD-beleid aandacht in de evaluatie.

Evaluatie landelijke onderzoekscholen

De kwaliteitsborging van landelijke onderzoekscholen wordt sinds 2015 uitgevoerd door de SEP-visitatiecommissie aan de hand van de Handreiking kwaliteitsbeoordeling onderzoeksscholen. Bestaande erkenningen blijven van kracht tot en met de eerstvolgende SEP-visitatie waar een onderzoekschool in wordt beoordeeld.

Handreiking kwaliteitsbeoordeling onderzoeksscholen

Visitatierapporten en bestuursstandpunten SEP 2021-2027

De rapporten met de uitkomsten van de visitaties en de bestuursstandpunten van het College van Bestuur, zijn openbaar. Via de onderstaande verwijzingen zijn per faculteit en per onderzoekseenheid de meest recente visitatierapporten, samenvattingen en bestuursstandpunten te downloaden.