Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Wat kun je verwachten van een promotietraject, en wat wordt er van jou verwacht? Lees meer over wat het inhoudt om te promoveren, en specifiek om te promoveren aan de UvA.

Elk jaar promoveren circa 500 kandidaten bij de UvA. Twee derde van de promoties valt in de bèta- en medische sector, en een derde in de maatschappij- en gedragswetenschappen, geesteswetenschappen, economie en rechtsgeleerdheid. In totaal werken zo’n 2.000 promovendi aan hun promotieonderzoek.

Duur promotietraject

Als promovendus lever je een originele bijdrage aan de wetenschap. Een promotietraject duurt  doorgaans 4 jaar (voltijd). In enkele  gevallen kan een traject korter of langer uitpakken. Enerzijds zijn er promotietrajecten van voltijds 3 jaar. Anderzijds besteden buitenpromovendi, die hun promotieonderzoek naast of na hun werk verrichten, vaak meer dan 4 jaar aan hun onderzoek.

Onafhankelijk en origineel onderzoek 

Tijdens het promotietraject ligt de nadruk op het  verrichten van onafhankelijk en origineel onderzoek, onder begeleiding van een promotor en een copromotor. Ook kun je als promovendus onderwijstaken hebben, volg je vakspecifieke en meer algemene cursussen en bezoek je congressen. De promotie is erop gericht dat je de competenties verwerft om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. In Nederland is promoveren geen onderdeel van een onderwijsprogramma, maar valt dit onder onderzoek.

Proefschrift 

Wanneer je de promotie afrondt, presenteer je de resultaten in een proefschrift (dissertatie). Nadat je begeleiders je proefschrift hebben goedgekeurd wordt dit ter beoordeling voorgelegd aan een promotiecommissie. Is het oordeel positief, dan mag je je proefschrift ten overstaan van deze commissie in het openbaar verdedigen. Een succesvolle verdediging leidt tot de verwerving van het doctoraat.

Promoveren iets voor jou?

Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor een promotietraject. Hoe weet je of promoveren iets voor jou is en aan welke ingangseisen moet je voldoen? Lees meer over hoe je je hierover kunt oriënteren.  Lees ook over het toekomstperspectief van promovendi.

Een promotieplek vinden

De meeste promovendi aan de UvA zijn in dienst van de UvA, maar er zijn ook andere vormen mogelijk buiten dienstverband. Bekijk het vacatureoverzicht voor beschikbare promotieplekken in dienstverband.

Kosten, beurzen en subsidies

Wanneer je als promovendus in dienst bent van de UvA, vraag je soms een aanvullende subsidie aan om bijvoorbeeld veldwerk in het buitenland te doen. Lees meer over subsidies en beurzen, en de mogelijke kosten die aan een promotietraject zijn verbonden.