Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Over de Amsterdamse Universiteits-Vereniging

De Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV) is de algemene alumnivereniging van de UvA. De AUV wil de band versterken tussen alumni en de UvA en tussen alumni onderling. De vereniging telt ruim achtduizend leden en vele alumnikringen, en organiseert regelmatig alumnibijeenkomsten.

Word lid van de AUV

Als AUV-lid geniet je van allerlei voordelen en kun je je aansluiten bij een van de alumnikringen.

Activiteiten AUV

Er zijn verschillende evenementen en kringen voor alle leden van de AUV. Zo kom je in contact met het brede UvA-alumninetwerk. 

Alumnikringen

Via de alumnikringen blijf je op de hoogte van ontwikkelingen binnen je vakgebied of ontdek je juist nieuwe domeinen. Je ontmoet eenvoudig vak- en studiegenoten of oud-collega’s. De kringen worden aangestuurd door kringbestuurders: enthousiaste vrijwilligers die allerlei activiteiten voor ‘hun’ kringleden organiseren. Denk aan lezingen, debatten, netwerkborrels en excursies. 

Alumni Talks

Alumni Talks is een bijeenkomstenreeks waarin een aantal kringen samen een actueel thema benadert vanuit verschillende invalshoeken en disciplines. De interdisciplinaire bijeenkomsten vinden gedurende het gehele collegejaar plaats en staan los van de activiteiten die de kringen zelf voor hun kringleden organiseren. De vorm varieert, van lezing tot debat en van rondleidingen tot filmavonden. Of een combinatie hiervan.

AUV-dag

De AUV-dag is de jaarlijkse ledendag van de vereniging. Tijdens deze dag vindt een lezing over een actueel onderwerp plaats en wordt de AUV-alumnusprijs uitgereikt.

Jonge-alumniprogramma

Het jonge-alumniprogramma richt zich op het jonge(re) alumninetwerk. Het programma biedt interactieve loopbaantrainingen, netwerkbijeenkomsten en mentorprogramma's. Alumni ontwikkelen praktische loopbaanvaardigheden en krijgen handvatten bij het uitstippelen van hun carrière. Met dit programma komen alumni gemakkelijk in contact met leeftijdsgenoten en kunnen ze ervaringen met elkaar delen. 

Overige activiteiten

De AUV en haar partners organiseren diverse cursussen gericht op onder andere zelfkennis, persoonlijke ontwikkeling, effectief communiceren en leiderschap. Benieuwd naar onze partners? Bekijk het overzicht, inclusief ledenvoordelen.

Bestuursposities binnen de AUV

De AUV wordt gedragen en versterkt door talloze alumni die zich vrijwillig inzetten. De AUV kent een algemeen bestuur, een kascommissie en kringbestuurders. De kringbestuurders sturen de AUV-alumnikringen aan. Deze enthousiaste vrijwilligers organiseren allerlei activiteiten voor hun leden. Wil jij nauw betrokken blijven bij de UvA, je inzetten voor vak- en studiegenoten en (verdere) ervaring opdoen binnen een bestuur? Bekijk dan de vacante bestuursposities binnen de AUV.

Geschiedenis AUV

De AUV is opgericht in 1889 na een grote inzamelingsactie voor de bouw van de vroegere Aula in de Oudemanhuispoort. De doelen van de vereniging waren destijds het beheren van de fondsen en het behouden van de band met alumni. Het vermogen is later ondergebracht in het Amsterdams Universiteitsfonds, een stichting die eraan bijdraagt dat de UvA een inspirerende omgeving blijft door onderzoek, erfgoed en studentenvoorzieningen te ondersteunen. De AUV richt zich sindsdien op het behouden én versterken van de band met alumni. 

 • AUV-bestuur

  De AUV kent een actief bestuur dat bijdraagt aan het beleid voor alumni van de UvA. De bestuursleden werken aan werving en behoud van leden en de werving en ondersteuning van vrijwilligers. Daarnaast hebben bestuursleden een rol bij de ontwikkeling van de AUV-programmering en activiteitenformats. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers.

  Het verenigingsbestuur bestaat uit de volgende leden: 

  • C.J. (Caroline) van Alphen MA (voorzitter)
  • E. (Evelien) Spitteler MSc (penningmeester)
  • drs. G.J.G. (Gert Jan) Schinkel (secretaris)
  • M. (Maxime) Hallatu MA (bestuurslid)
  • drs. A.K. (Andrea) Wiegman (bestuurslid)
  • Casper Vuurmans (aspirant bestuurslid)
 • Verslagen en statuten
 • KvK-nummer en bankgegevens

  KVK-nummer: 40530394

  Bankgegevens

  • IBAN: NL68 INGB 0000 3260 74
  • BIC: INGBNL2A
  • Tenaamstelling: Amsterdamse Universiteits-Vereniging
 • Contactgegevens

  T: +31 (0)20 525 4580
  E: auv@uva.nl

  Postadres:
  Postbus 94325
  1090 GH Amsterdam
  Nederland