Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
In het Instellingsplan 'Inspiring Generations' staat wat er nodig is om de goede positie van de UvA te behouden en uit te bouwen. Hoe werken we aan de ontwikkeling van talent? Hoe kunnen we onze breedte van disciplines benutten? Hoe worden we inclusiever en wendbaarder als organisatie? Het plan begint met onze kernwaarden en voornaamste uitdagingen en focust vervolgens op de onderdelen wetenschap, studenten, partners, verantwoordelijkheid, staf en organisatie. Lees hieronder de belangrijkste speerpunten en concrete stappen op weg naar het verwezenlijken van de ambities.
Hoofdlijnen: onze uitdagingen en drijfveren voor de komende jaren

Als universiteit werken we aan de verbreding van de wetenschappelijke kennishorizon van onze samenleving. We willen het beste halen uit onszelf en uit studenten die straks de vraagstukken van de wereld aanpakken. Dit zijn de bestaansredenen van ons onderzoeksintensief onderwijs, onze promotietrajecten en ons wetenschappelijk onderzoek. De universiteit moet zich blijven herdefiniëren en vernieuwen en we verwachten daarbij een aantal grote uitdagingen.

Wetenschap: we blijven werken aan topkwaliteit over de volle breedte

Nagenoeg alle UvA-onderzoeksdomeinen bezetten internationaal een prominente plek. In een razendsnel veranderende wereld kan wat vandaag goed is, morgen echter niet goed genoeg zijn. Daarom blijven we investeren in onze sterke basis, het fundamenteel onderzoek in de disciplines. Van daaruit stimuleren we vernieuwing van onderzoek en onderwijs met extra middelen en zetten we digitalisering hoog op de agenda.

Studenten: we investeren in uitmuntend en inspirerend onderwijs

Met extra middelen, portfolioanalyse en krachtige digitalisering houden we ons onderwijsaanbod actueel en relevant. Daar komt een vernieuwingsimpuls bij vanuit de vraagkant, dus vanuit de studenten en de samenleving. De diversiteit van de studentenpopulatie neemt nog steeds toe. We willen het onderwijs beter afstemmen op die diversiteit en op onze omgeving. Daar hoort bij dat we afgestudeerden van alle vakgebieden de kans geven te blijven leren.

Partners: we versterken ons werk ook via externe samenwerking

Om ons wetenschappelijke werk continu te vernieuwen, willen we niet alleen intern de samenwerking stimuleren. We zijn ons ervan bewust dat (ook fundamentele) kennis met anderen tot stand komt. Daarom breiden we onze externe partnerschappen uit en versterken ze: op internationaal, nationaal en lokaal niveau. Op dat laatste niveau, de stad en de regio, kunnen we ook meer bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving.

Verantwoordelijkheid: we brengen onze publieke waarden in de praktijk

De UvA leidt mensen op die maatschappelijke problemen aanpakken en ontwikkelt de kennis waarmee zij dat kunnen doen. Zo geven we actief vorm aan de wereld van morgen. Onderdeel daarvan is dat we de publieke waarden die we hoog in het vaandel hebben staan, zelf in de praktijk brengen. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid voor een leefbare, veilige, rechtvaardige en duurzame omgeving.

Staf: we zijn een magneet voor talent

Het kapitaal van de UvA bestaat uit de kennis, talenten en motivatie van het wetenschappelijk en ondersteunend personeel (afgestemd op onze inhoudelijke ambities voor onderwijs en onderzoek). Om een brede topuniversiteit te blijven moeten we talentvolle mensen met diverse competenties aantrekken en zich laten ontwikkelen, ze behouden maar ze ook durven laten gaan. Voorwaarde is een aantrekkelijke werk- en leeromgeving waarvoor mensen met diverse achtergronden en perspectieven graag kiezen.

Organisatie: we zijn wendbaar dankzij onze (bedrijfs)inrichting

Voor het verwezenlijken van onze ambities moeten we ons brede palet aan onderzoek en onderwijs snel en steeds opnieuw kunnen aanpassen. Als academische omgeving moet de UvA medewerkers en studenten uitdagen het beste uit zichzelf te halen én over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken. Dat kan alleen als onze organisatie lenig is in veranderingsprocessen en wendbaar in de dagelijkse dingen.