Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Statement COR - De COR is op zoek naar jullie feedback voor de nodige ‘cultuur- en structuuromslag’ sociale veiligheid (30-06-20)

De COR heeft na lezing van het NRC-stuk van 12 juni jl. een brief aan het College van Bestuur (CvB) gestuurd met het verzoek om inzage in alle relevante dossiers https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/beleid-ondersteuning-medezeggenschap/centrale-ondernemingsraad/adviezen/adviezen.html, brief 20/u23 over Sociale Onveiligheid). De raadsleden van de COR zullen de effectiviteit van regelingen rond de klachtenprocedure, vertrouwenspersonen en ombudsfunctionaris op centraal niveau zelf onderzoeken, los van het door het CvB in gang gezette externe onderzoek naar deze zaak. De COR heeft instemmingsrecht bij het hervormen van al deze procedures en instanties. 

De COR verwelkomt feedback, commentaar, suggesties en ervaringen van werknemers van de UvA voor de nodige ‘cultuur- en structuuromslag’. Ook meldingen van knelpunten in de klachtenprocedures of andere hindernissen, al dan niet vanuit persoonlijke ervaring, zijn voor ons heel waardevol. Persoonlijke berichten worden als vertrouwelijk behandeld.

Als u wilt bijdragen aan het teweegbrengen van een cultuur- en structuurverandering op het gebied van Sociale Veiligheid aan de UvA, aarzel dan niet te mailen aan  cor@uva.nl Als u liever een van de raadsleden individueel wilt mailen, dan kan dat ook. U vindt de contactgegevens van de raadsleden via de volgende link: https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/beleid-ondersteuning-medezeggenschap/centrale-ondernemingsraad/leden/wie-zijn-we.html U kunt ook anoniem een reactie achterlaten via  het antwoordformulier op deze pagina.

Indien u een e-mailadres achterlaat, streeft de COR ernaar u van een follow-up/reactie te voorzien binnen 5 werkdagen en tijdens het zomerreces binnen 3 weken. De reactietermijn loopt in beginsel tot 30 september 2020, maar ook daarna blijft uw input altijd van harte welkom.

Antwoordformulier

The UvA Central Works Council (COR) would like to hear your thoughts about the structural changes that can be made to improve social safety at the workplace.

After reading the article in the NRC of 12 June 2020, the COR has sent a letter to the Executive Board requesting insight into all relevant files (https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/beleid-ondersteuning-medezeggenschap/centrale-ondernemingsraad/adviezen/adviezen.html, letter 20/u23 on Lack of Social Safety).

The members of the COR will themselves investigate the effectiveness of the rules and regulations concerning the complaints procedure, confidential advisers and ombudsperson, at a central level, independently of the external investigation initiated by the Executive Board. The COR has the right of consent in reforms to all these procedures and bodies.

The COR welcomes feedback, comments, suggestions and experiences from UvA employees to facilitate the necessary cultural and structural changes. Also, any reports of bottlenecks in the complaints procedures or other obstacles, whether or not from personal experience, would be enormously helpful to us. Personal messages will be handled with the utmost confidentiality.

If you want to help bring about cultural and structural change regarding Social Safety at the UvA, please feel free to do so by sending an e-mail to cor@uva.nl If you prefer, you can send an e-mail to an individual member of the COR. You will find all their contact details via the following link:  https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/beleid-ondersteuning-medezeggenschap/centrale-ondernemingsraad/leden/wie-zijn-we.html

You can also respond to this request anonymously using the following contactform as stated below:

Contactform