Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het College van Bestuur heeft de algemene leiding en is verantwoordelijk voor een efficiënt bestuur van de Universiteit van Amsterdam.
Peter-Paul Verbeek, Geert ten Dam en Jan Lintsen (foto: Sander Nieuwenhuys)
Peter-Paul Verbeek, Geert ten Dam en Jan Lintsen (foto: Sander Nieuwenhuys)
College van Bestuur

Het College van Bestuur is het centrale bestuursorgaan van de Universiteit van Amsterdam en bestaat uit drie leden. Zij worden benoemd door de Raad van Toezicht (RvT) van de universiteit en leggen daar ook verantwoording aan af. 

Prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam

Voorzitter College van Bestuur

Prof. dr. ir. P.P.C.C. (Peter-Paul) Verbeek

Rector magnificus

Drs. J.W. (Jan) Lintsen MBA

Vicevoorzitter College van Bestuur

 • Secretaris van de universiteit
  Leon van de Zande

  De secretaris van de universiteit is verantwoordelijk voor beheer en regie van de beleidsagenda van het College van Bestuur en decanen, de coördinatie en de organisatie van de integrale planning en control cyclus alsmede de regie en bewaking van de projectplanning van de bestuursstaf.

  Secretaris van de universiteit: Leon van de Zande
  Telefoonnummer: +31 (0)6 51471804
  E-mailadres: l.a.vandezande@uva.nl

 • Studentassessor

  De studentassessor neemt deel aan de beraadslaging over het centraal te voeren beleid aan de UvA, met een focus op onderwijs- en studentgerelateerde onderwerpen. De studentassessor woont de vergaderingen van het College van Bestuur (CvB) bij, adviseert het CvB en plaatst onderwerpen op de bestuurlijke agenda. Ze onderhoudt nauw contact met studenten binnen en buiten de medezeggenschap en vervult op die manier een scharnierfunctie tussen het bestuur en de studentengemeenschap. De studentassessor wordt door het CvB voor de duur van een jaar benoemd.

 • Secretariaat College van Bestuur

  Personal assistant Geert ten Dam: Irma Meulenbroeks a.i. / Lisenka Holt-Broekman
  Telefoonnummer: 06 42048955
  E-mailadres: secretariaat-cvb@uva.nl

  Personal assistant Jan Lintsen: Davinia Dekker
  Telefoonnummer: 06 28040968
  E-mailadres: secretariaat-cvb@uva.nl

  Personal assistant Peter-Paul Verbeek: Wil Hofmeijer a.i.
  Telefoonnummer: 06 34 09 13 90
  E-mailadres: secretariaat-cvb@uva.nl

  Personal assistant Leon van de Zande: Connie van Laarhoven
  Telefoonnummer: 06 51471804
  E-mailadres: secretariaat-cvb@uva.nl

 • Agenda's en verslagen van CvB-vergaderingen

  De agenda's en verslagen van de vergaderingen van het CVB zijn online in te zien, alsook de declaraties van het CvB.

 • Functieprofielen College van Bestuur

  De benoeming van leden van het College van Bestuur vindt plaats op basis van profielen die de Raad van Toezicht vaststelt. 

  Op 26 november 2020 heeft de Raad van Toezicht, na instemming van de Centrale Ondernemingsraad en Centrale Studentenraad, het profiel vastgesteld voor het lid van het College van Bestuur met de functie portefeuillehouder financiën en bedrijfsvoering, in verband met het aflopen van de eerste termijn van de huidige portefeuillehouder op 1 september 2021.

  Op 5 april 2022 heeft de Raad van Toezicht, na instemming van de Centrale Ondernemingsraad en Centrale Studentenraad, het profiel vastgesteld voor de rector magnificus, in verband met het terugtreden van de huidige rector per 16 juli 2022.

  Op 22 november 2023 heeft de Raad van Toezicht, nadat de Centrale Ondernemingsraad en Centrale Studentenraad hierover hebben geadviseerd, het profiel vastgesteld voor de voorzitter van het College van Bestuur, in verband met het aflopen van de tweede termijn van de huidige voorzitter op 1 juni 2024.

 • CvB-uurtje

  Het CvB-uurtje geeft alle medewerkers en studenten van de UvA de gelegenheid persoonlijk in gesprek te gaan met de leden van het College van Bestuur (CvB).