Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Organisatie

College van Bestuur

Het College van Bestuur heeft de algemene leiding en is verantwoordelijk voor een efficiënt bestuur van de Universiteit van Amsterdam.

Geert ten Dam, Karen Maex, Jan Lintsen

De leden van het College van Bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam. Het College van Bestuur bestaat uit drie leden.

mw. prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam

Voorzitter College van Bestuur UvA

mw. prof. dr. ir. K.I.J. (Karen) Maex

Rector magnificus UvA

dhr. drs. J.W. (Jan) Lintsen MBA

Lid College van Bestuur UvA, portefeuillehouder financiën en bedrijfsvoering

Secretaris van de universiteit

De secretaris van de universiteit is verantwoordelijk voor beheer en regie van de beleidsagenda van het College van Bestuur en decanen, de coördinatie en de organisatie van de integrale planning en control cyclus alsmede de regie en bewaking van de projectplanning van de bestuursstaf.

mw. drs. C. (Calluna) Euving MBA

Secretaris van de universiteit

Secretariaat College van Bestuur

Secretaresse Geert ten Dam: Natasja van der Woude
Telefoonnummer: 020 525 2752
E-mailadres: secretariaat-voorzittercvb@uva.nl

Secretaresse Karen Maex: Loes Slenter
Telefoonnummer: 020 525 2774
E-mailadres: secretariaat-rectormagnificus@uva.nl

Secretaresse Jan Lintsen: Cora Rijks
Telefoonnummer: 020 525 6190
E-mailadres: c.c.rijks@uva.nl

Secretaresse Calluna Euving: Gina Soedira
Telefoonnummer: 020 525 12 28
E-mailadres: secretariaat-secretaris@uva.nl