Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het bacheloronderwijs van de faculteit is onder gebracht in het College of Humanities (CoH) dat onder leiding staat van een onderwijsdirecteur. Binnen het CoH zijn twaalf opleidingsdirecteuren verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleidingen. Gezamenlijk vormen de onderwijsdirecteur en de opleidingsdirecteuren de Raad van het CoH waarin beleidsontwikkeling en kwaliteitsbewaking plaatsvindt.

Beleidsontwikkeling

Het CoH ontwikkelt strategisch beleid op het gehele aanbod van bacheloropleidingen, met name om de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit te bevorderen. Het College bevordert tevens interdisciplinariteit en flexibiliteit door over de grenzen van opleidingen heen onderwijsaanbod te creëren, zoals academische vaardigheden, interdisciplinaire minoren en keuzevakken; het CoH coördineert tevens het Engelstalige vakkenaanbod, aanbod en vraag van stageplaatsen, uitwisseling van studenten, onderwijsinnovatie, uitwisseling good teaching practices, etc. Ook ontwikkelt het CoH beleid voor studiebegeleiding.

Kwaliteitsbewaking

Het CoH zorgt voor de planning en uitvoering van de cyclus van Onderwijs- en Examenregelingen (OER-en), waarna deze door de decaan worden voorgelegd aan de facultaire medezeggenschap. Het CoH ontwerpt kaders die bijdragen tot het goed functioneren van opleidingscommissies en examencommissies. Het zorgt daarnaast voor consistentie in de regelgeving door (de totstandkoming van) uitspraken van de examencommissie(s) op consistentie te toetsen en draagt in nauwe samenspraak met de hoofden onderwijs bij aan de efficiënte en consequente uitvoering van onderwijsbeleid in de verschillende opleidingen.