Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het masteronderwijs van de faculteit is onder gebracht in de Graduate School of Humanities dat onder leiding staat van een onderwijsdirecteur. Binnen de GSH zijn acht opleidingsdirecteuren verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleidingen. Gezamenlijk vormen de onderwijsdirecteur en de opleidingsdirecteuren de Raad van de GSH waarin beleidsontwikkeling en kwaliteitsbewaking plaatsvindt.

Beleidsontwikkeling

De GSH ontwikkelt strategisch beleid op het gehele aanbod van masteropleidingen, met name om de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit te bevorderen. De GSH bevordert tevens interdisciplinariteit en flexibiliteit door over de grenzen van opleidingen heen onderwijsaanbod te creëren. De GSH bevordert de synergie tussen masteropleidingen door de (vak-)opbouw en opzet van de verschillende opleidingen op elkaar af te stemmen. De GSH ontwikkelt daarnaast beleid op het gebied van studiesucces en studiebegeleiding. 

Kwaliteitsbewaking

De GSH draagt bij aan de planning en uitvoering van de cyclus van de facultaire Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de masteropleidingen. De OER-en worden door de decaan voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen. De GSH ontwerpt kaders die bijdragen tot het goed functioneren van de opleidingscommissies en de examencommissie voor de masteropleidingen en zorgt voor consistentie in regelgeving en uitspraken van deze commissie. De GSH draagt in nauwe samenspraak met de opleidingsdirecteuren bij aan de efficiënte en consequente uitvoering van onderwijsbeleid in de verschillende opleidingen. De kwaliteit en samenhang van de opleidingen worden bewaakt door de opleidingscommissies en de examencommissie, waardoor regels voor examens, toetsen, ingangseisen en eindtermen consistent en op elkaar afgestemd zijn. Om randvoorwaarden met betrekking tot de kwaliteit en consistentie van het opleidingsgedeelte van het promotietraject te bewaken fungeert een Graduate Studies Committee waarin naast de directeur van de GSH,  onderzoeksdirecteuren, promovendi en een coördinator van een researchmaster zitting hebben.

Dienstverlening aan studenten

De Graduate School biedt één loket voor de aanmelding, werving en selectie van masterstudenten (het Graduate Office). Het Graduate Office coördineert ook de voorlichting aan aankomende studenten en de introductiebijeenkomsten per opleiding. De Graduate School stuurt de voorlichting van masterstudenten aan en zorgt voor facultaire informatie aan (buitenlandse) studenten.