Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De Faculteit der Geesteswetenschappen telt zo'n 9000 studenten en 1400 medewerkers. De faculteit onderhoudt samenwerkingsverbanden met tal van - veelal Amsterdamse - instellingen op het gebied van wetenschap, kunst en cultuur. De faculteit is ingericht langs de lijnen personeel, onderzoek en onderwijs.

Organogram FGw

Afdelingen

Het wetenschappelijk personeel is ondergebracht in acht afdelingen onder leiding van een afdelingsvoorzitter. In de afdeling ligt de verantwoordelijkheid voor de inzet van personeel in onderwijs en onderzoek, wordt uitvoering gegeven aan het HRM-beleid en zijn personele zaken belegd. De afdelingsvoorzitters en de decaan vormen samen de Raad van de Afdelingsvoorzitters waarin onder meer HRM-beleid ontwikkeld wordt.

Onderzoek

Het onderzoek is georganiseerd binnen het facultaire onderzoeksinstituut, het Amsterdam Institute for Humanities Research (AIHR), onder leiding van de facultaire onderzoeksdirecteur. Onder het AIHR vallen vijf Research Schools: ACLCARTESASCAASH en AHM. Daarnaast participeert de faculteit in het interfacultaire Institute for Logic, Language and Computation (ILLC). Ten slotte zijn er universitaire research priority areas en facultaire speerpunten. De research schools worden bestuurd door een onderzoeksdirecteur. De facultaire onderzoeksdirecteur, de onderzoeksdirecteuren van de research schools en de zwaartepunt- en speerpunttrekkers vormen gezamenlijk de Onderzoeksraad. De Onderzoeksraad ontwikkelt het beleid ten aanzien van onderzoek.

Onderwijs

Het onderwijs is georganiseerd in het College of Humanities (CoH) waar alle bacheloropleidingen onder vallen, en de Graduate School of Humanities (GSH) waar alle masteropleidingen onder vallen. Het CoH en de GSH staan elk onder leiding van een onderwijsdirecteur die eindverantwoordelijk is voor het onderwijs. De opleidingen zijn gebundeld in onderwijsclusters die elk onder leiding staan van een opleidingsdirecteur. De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de opbouw en samenhang van het curriculum en de implementatie van beleid. De opleidingsdirecteuren vormen samen met de onderwijsdirecteur en twee student-leden respectievelijk de Raad van het CoH en de Raad van de GSH. In deze twee Raden wordt onderwijsbeleid ontwikkeld, wordt toegezien op de implementatie ervan en komt samenwerking en uitwisseling tot stand. 

Dagelijks Bestuur van de faculteit

De bestuurlijke leiding van de faculteit ligt bij het Dagelijks Bestuur van de faculteit (DB). Het DB bestaat uit de decaan, de onderwijsdirecteur van het CoH, de onderwijsdirecteur van de GSH, de facultaire onderzoeksdirecteur, de directeur bedrijfsvoering en een student-lid. De decaan is integraal verantwoordelijk voor het bestuur en beheer van de faculteit. Hij laat zich bij de besluitvorming bijstaan door het DB.