Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Amsterdam Law Practice

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De Amsterdam Law Practice is een uniek, prijswinnend ervaringsonderwijs-programma voor alle juridische masterstudenten. Reflectie op eigen ervaringen en het ontwikkelen van een professionele identiteit staan hierbij centraal. Studenten passen hun academische kennis en de geleerde vaardigheden toe door diverse rollen aan te nemen, in de praktijk of in nagebootste situaties. Daarnaast krijgen ze tools aangereikt om te reflecteren op wat het betekent om deze rollen uit te oefenen in de hedendaagse, veeleisende maatschappij. Studenten leren door te doen, worden zich meer bewust van hun rol als professional en ontdekken welke onderdelen van het juridische werk hen het beste liggen.

Het ervaringsonderwijsprogramma: de Amsterdam Law Practice

In de vakken van de Amsterdam Law Practice worden studenten uitgedaagd om hun academische kennis en geleerde vaardigheden toe te passen door diverse rollen aan te nemen, zoals de rol van advocaat, juridisch adviseur of rechter. Tegelijkertijd krijgen ze tools aangereikt om te reflecteren op wat het betekent om die rol uit te oefenen, voor de samenleving, voor de mensen met wie ze werken en voor henzelf. Voor het vernieuwende karakter van het onderwijs heeft de Amsterdam Law Practice in 2022 een Nederlandse Hogeronderwijspremie ontvangen, dé prijs voor vernieuwend hoger onderwijs.

Introductie op het ervaringsonderwijs
Maak kennis met ons ervaringsonderwijs

Reflectie op de eigen rol en het ontwikkelen van een professionele identiteit staan centraal bij het  ervaringsonderwijs van de Amsterdam Law Practice (ALP).

Onderliggende onderwijsvisie

De onderwijsvormen bij de Amsterdam Law Practice, zoals simulaties, clinics en moot courts, worden op basis van een specifieke onderwijsvisie gedoceerd. Hierbij staat de ontwikkeling van de professionele identiteit van de student centraal. Naast het toepassen van kennis en de ontwikkeling van juridische vaardigheden, leren studenten op basis van inzichten uit de beroepsethiek te reflecteren op wat het betekent om een bepaalde juridische rol uit te oefenen. Op deze manier draagt het onderwijs bij aan het opleiden van verantwoordelijke juristen van de toekomst.

Voorbeelden van vakken

Elk masterprogramma van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid biedt ten minste één vak van 6 EC aan waarin ervaringsonderwijs wordt gegeven. Ons ervaringsonderwijs is inmiddels terug te vinden in meer dan 30 vakken, verdeeld over de verschillende opleidingen. Ook bestaan er ALP-vakken die toegankelijk zijn voor (bijna) alle masterstudenten. Dat zijn:

  • Amsterdam Law Clinics: studenten werken in opdracht van cliënten, zoals ngo’s, aan echte zaken van algemeen belang. Ze assisteren bij de voorbereiding van rechtszaken, geven juridisch advies en bieden juridische expertise en ondersteuning.
  • Justice Entrepreneurshipstudenten leren om een innovatieve oplossing te bedenken en te ontwikkelen voor een bestaand juridisch probleem. Het vak kreeg in 2021 de Gouden Zandloper Innovative Legal Education Award.
  • Stages: tijdens een stage doen studenten een specifieke vorm van praktijkervaring op bij een externe werkplek. Om te kunnen reflecteren op deze praktijkervaring worden ze vanuit de opleiding ondersteund door middel van colleges over professionele verantwoordelijkheid en beroepsethiek. 
  • Rechtswinkels: in rechtswinkels zetten studenten zich in voor burgers en werken ze aan echte zaken. Bachelorstudent hebben aan de UvA de unieke mogelijkheid om dit maatschappelijk belangrijke werk te combineren met hun studie, door het volgen van het speciaal ingerichte keuzevak Clinic Rechtshulpverlening.Hierin wordt aandacht besteed aan professionele verantwoordelijkheid in werken met cliënten, gespreksvaardigheden en beroepsethische kwesties.

Studenten over de Amsterdam Law Practice

Copyright: FdR
Tijdens mijn master heb ik mij dankzij ALP ingezet voor een rechtswinkel en als werkstudent op een advocatenkantoor gewerkt. Ik ben heel blij dat ik zo mijn juridische professionele identiteit heb ontwikkeld en ontdekte welke richting ik straks op wil. Masterstudent Ilse Fokkema
Copyright: Privé
Het ALP-vak Oefenrechtbank heeft mij overtuigd voor een togaberoep te gaan, omdat je onder begeleiding van echte strafadvocaten een pleitnota schrijft. De advocaten geven je professionele tips waardoor je een goed idee krijgt van wat de togaberoepen inhouden Masterstudent Nick Faber

Docententeam

Sinds de start van een pilot in 2018, is het ervaringsonderwijsprogramma zodanig uitgebreid dat een vast team zich bezighoudt met de organisatie en de verdere ontwikkeling. Naast de vakinhoudelijke docenten die de vakken in de diverse masters geven, zijn op facultair niveau een aantal mensen bij de Amsterdam Law Practice betrokken:

Samenwerking ACLPA

Het Amsterdam Center for the Legal Profession and Access to Justice (ACLPA) biedt een ondersteunende en wetenschappelijke basis op het gebied van beroepsethiek en reflectie binnen ervaringsonderwijs. Zo verzorgen medewerkers van het centrum inhoudelijke (gast)colleges.

Vragen?

Neem voor vragen contact op met Rosa Lokin-Möhrlein, Coördinator Amsterdam Law Practice, r.mohrlein@uva.nl.