Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Organisatie

Over EB

UvA Economie en Bedrijfskunde telt zo'n 8.000 studenten en circa 550 vaste medewerkers. Het onderwijs en onderzoek is georganiseerd in 2 Schools: de Amsterdam Business School en Amsterdam School of Economics. Zij worden in hun dagelijkse activiteiten ondersteund door verschillende afdelingen. Samen zorgen zij ervoor dat het onderwijs goed georganiseerd is, en de communicatie aansluit bij haar verschillende doelgroepen.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van Economie en Bedrijfskunde, onder leiding van de decaan, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de faculteit. De decaan laat zich hierin bijstaan door de directeur bedrijfsvoering en de afdelingsvoorzitters van de Amsterdam Business School en Amsterdam School of Economics.

Heb je vragen over het Dagelijks Bestuur van UvA EB? Neem contact op.

Stafafdelingen
 • Bestuurs- & Directiezaken

  Het team Bestuurs- en Directiezaken levert de directe ondersteuning voor de decaan en de directeur bedrijfsvoering. Het team bestaat uit de management assistants en bestuurssecretaris.

  Heb je vragen over bestuurs- en directiezaken van UvA EB? Neem contact op.

 • Personeel & Organisatie

  Samen met leidinggevenden zorgt de afdeling Personeel & Organisatie voor een adequate personeelsbezetting, zowel voor het heden als de toekomst. Ook wordt gewerkt aan een veilig en gezond werkklimaat.

  Heb je vragen over personele zaken? Neem contact op.

 • Marketing & Communicatie

  Marketing & Communicatie is leidend, ondersteunend en sturend op het gebied van interne en externe marketing en promotie van de opleidingen voor de van werving van oriënterende bachelor-, master- en executive studenten.

 • Finance & Control

  Finance & Control draagt zorg voor de voorbereiding, advisering en uitvoering van het financiële beleid van UvA EB. De besluitvorming van het management wordt hierdoor zo optimaal mogelijk ondersteund.

 • Informatiemanagement

  Informatiemanagement stuurt, regelt en borgt de ICT-voorzieningen van UvA EB, brengt de mogelijkheden en voordelen ervan onder de aandacht en kan helpen bij de implementatie ervan.

 • Education Service Centre

  Het ESC zorgt voor de ondersteuning van het onderwijs van het toelaten van studenten tot en met het uitreiken van de diploma’s inclusief het onderhouden van de alumnicontacten. Het ESC is gericht op zaken als inrichting van het Studenten Informatie Systeem (SIS), vakaanmelding, cijferregistratie, diplomering, roostering van de opleidingen, (studie)begeleiding van bachelor- en masterstudenten, ondersteuning van ICT in het onderwijs, docentprofessionalisering en juridische en administratieve ondersteuning van de Examencommissies. En natuurlijk de informatieverstrekking aan en communicatie met studenten en docenten.

  Heb je een vraag voor het Education Service Centre? Bekijk de contactgegevens op de studentensite.

Het Facultair Strategisch Plan

Iedere 6 jaar publiceert de UvA haar Instellingsplan. Hierin reflecteert zij op activiteiten en prestaties van de afgelopen jaren, en bepaalt zij waar ruimte is voor verbetering en vernieuwing.
In het Facultair Strategisch Plan laat UvA EB haar koers voor die periode zien, in lijn met het Instellingsplan. In de periode 2021-2026 heeft UvA EB 4 prioriteiten, samen te vatten in de titel 'Impact Through Engagement':

 1. Optimalisatie van het onderwijsportfolio, om het studentsuccess te vergroten.
 2. Vergroten van maatschappelijke impact en zichtbaarheid van onderzoek.
 3. Betere zichtbaarheid buiten de UvA, door versterking van onze netwerken (zowel corporate als alumni).
 4. Ontwikkelen van relaties binnen en buiten UvA EB.

Kom werken bij EB

Wil jij onderdeel worden van een van de afdelingen van UvA Economie en Bedrijfskunde?