Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De Universiteit van Amsterdam zet zich in voor diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid binnen onze universiteit. We willen een plek zijn waar iedereen zich thuis, veilig, gerespecteerd en ondersteund voelt. En waar we iedereen de ruimte geven om het beste uit zichzelf te halen. In ons diversiteitsbeleid staat hoe we hieraan werken.

Diversiteitsbeleid

In ons diversiteitsbeleid, de Nota Diversiteit, hebben we vier belangrijke doelen:

  1. Toegankelijkheid en studiesucces van studenten voor wie studeren aan een universiteit niet een vanzelfsprekende keuze is;
  2. Succesvol samenwerken in diverse teams;
  3. Medewerkers van allerlei achtergronden in dienst nemen, promoten en behouden;
  4. Herkennen en delen van initiatieven die werken.

Met deze doelen als basis werken we verder aan bestaande programma’s en ontwikkelen we samen met studenten, medewerkers, diversity officers en partners van de UvA nieuwe activiteiten die bijdragen aan een meer diverse en inclusieve leer- en werkomgeving.

Toegankelijkheid en gelijke kansen aan de UvA

Het Kohnstamm Instituut heeft in 2020 voor de Universiteit van Amsterdam onderzocht hoe toegankelijk onze universiteit is en of studenten met verschillende achtergronden wel gelijke kansen hebben. Uit het onderzoek bleek dat:

  • De UvA breed toegankelijk is en redelijk divers op basis van sekse, migratieachtergrond en sociaaleconomische status
  • Studiesucces op de UvA te maken heeft met sekse, leeftijd, het inkomen van ouders en eindexamencijfers

Voor het College van Bestuur (CvB) is het belangrijk dat er aan de UvA studenten van allerlei achtergronden studeren. Zij blijven er daarom aan werken dat alle studenten zich welkom en thuis voelen op de universiteit.

Amsterdam Akkoord Hoger Onderwijs

Naast onze Nota Diversiteit, tekende de UvA op 21 september 2020 samen met acht andere universiteiten en hogescholen het Amsterdams akkoord voor divers, inclusief en maatschappelijk betrokken onderwijs.

Gender Equality Plan

De Universiteit van Amsterdam doet mee aan Horizon Europe, een onderzoek- en innovatieprogramma van de Europese Unie. Dit programma heeft eisen rondom gendergelijkheid. In ons Gender Equality Plan staan extra maatregelen en acties om aan deze eisen te voldoen, en te zorgen voor gelijke verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Dit plan is een toevoeging op ons diversiteitsbeleid.