Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Diversiteitsbeleid aan de Universiteit van Amsterdam

De Universiteit van Amsterdam zet zich in voor inclusiviteit en kansengelijkheid. Dit betekent dat we studenten gelijke kansen geven, ongeacht hun achtergrond. Voor de staf is een grotere mix van achtergronden van belang, zowel bij het aantrekken van nieuwe medewerkers als bij het samenstellen van teams. Het verhoogt de kwaliteit van ons werk. Dat doen we aan de hand van uiteenlopende initiatieven.

Met de Nota Diversiteit heeft de UvA een kader voor diversiteit en inclusie. Deze nota gebruiken we als uitgangspunt voor beleidsvorming en beleidsuitvoering op het gebied van diversiteit en inclusie binnen de universiteit.

In de Nota Diversiteit staan 4 thema’s centraal:

  • Toegankelijkheid en studiesucces van studenten voor wie vanwege hun achtergrond studeren aan de universiteit minder vanzelfsprekend is;
  • Succesvol samenwerken in samengestelde teams;
  • Werving, selectie, aanstelling, bevordering en behoud van medewerkers met een diverse achtergrond;
  • Identificatie en stimulering van good practices en kennisuitwisseling.

Via deze thema’s verbreden we bestaande programma’s en ontwikkelen we met studenten, faculteiten, diensten, diversity officers en partners van de UvA nieuwe activiteiten die bijdragen aan een diverse en inclusieve leer- en werkomgeving.

Totstandkoming Nota Diversiteit

Het College van Bestuur is over de uitvoering van de diversiteitsnota in gesprek gegaan met de universitaire gemeenschap en met de medezeggenschap. Medewerkers en studenten hadden de mogelijkheid te reageren, onder andere via het online platform denkmee.uva.nl. Deze reacties zijn verwerkt en een bewerkte versie van de nota is vervolgens voorgelegd aan de medezeggenschap (COR en CSR). De nota is vastgesteld in de zomer van 2019.

Copyright: UvA
De Nota Diversiteit beschrijft hoe wij kunnen zorgdragen voor een inclusieve leer- en werkomgeving, waar alle studenten en medewerkers zich thuis kunnen voelen en die de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek en onze maatschappelijke impact vergroot. Geert ten Dam

Amsterdams Akkoord Hoger Onderwijs

Naast onze eigen Nota Diversiteit, tekende de Universiteit van Amsterdam op maandag 21 september 2020 samen met acht andere hogeronderwijsinstellingen het Amsterdams akkoord voor divers, inclusief en maatschappelijk betrokken hoger onderwijs. De onderwijsinstellingen verklaren zich hiermee gezamenlijk in te zetten voor een inclusieve en rechtvaardige samenleving waarbinnen geen ruimte is voor racisme en discriminatie.

Rollen en verantwoordelijkheden

Hoe hebben we diversiteit en inclusie georganiseerd bij de UvA en wat zijn de verschillende rollen en verantwoordelijkheden?

Lees meer over de rollen en verantwoordelijkheden

Feiten en cijfers

In het ‘Elektronisch Feitenboek’ vind je de actuele en gedetailleerde feiten en cijfers over studenten, medewerkers, onderzoek en financiering. Dit feitenboek is alleen in het Engels beschikbaar.

Ga naar Feiten en Cijfers

Toegankelijkheid en gelijke kansen aan de UvA

Het Kohnstamm Instituut heeft voor de Universiteit van Amsterdam onderzoek verricht naar de toegankelijkheid van de instelling en kansen voor studenten ongeacht hun achtergrond.

Lees hier de onderzoeksresultaten

Gender Equality Plan

Vanaf 2022 moeten alle instellingen die in aanmerking willen komen voor financiering uit Horizon Europe een Gender Equality Plan publiceren. Met haar maatregelen, die onderdeel uitmaken van een brede en intersectionele diversiteitsaanpak, blijft de UvA bijdragen aan gendergelijkheid binnen de academie.

Lees hier meer over het Gender Equality Plan

Deelname aan de CBS Barometer Culturele Diversiteit

Om het beleid van de Universiteit van Amsterdam (UvA) op het gebied van gelijke kansen en culturele diversiteit te onderbouwen, wil de UvA gebruik maken van de Barometer Culturele Diversiteit van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hiervoor is het nodig om persoonsgegevens met het CBS te delen. Het gaat om personeel in dienst op peildata ultimo 2010, ultimo 2015 en ultimo 2020. Personeel in dienst op deze momenten is geïnformeerd met een brief op 4 maart 2021 via e-mail. Daarnaast is het bericht gepubliceerd in de medewerkers- en alumninieuwsbrief.

Op maandag 19 april 2021 zijn medewerkers geïnformeerd over het feit dat de UvA extra tijd wil nemen om vragen uit de organisatie over deelname aan de barometer te beantwoorden. Eventuele vervolgstappen in dit proces zullen te zijner tijd worden aangekondigd.