Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Diversiteitsbeleid aan de Universiteit van Amsterdam

De Nota Diversiteit vormt het uitgangspunt voor beleidsvorming en beleidsuitvoering op het gebied van diversiteit en inclusie binnen de universiteit. In de Nota Diversiteit staan 4 thema’s centraal:

  • Toegankelijkheid en studiesucces van studenten voor wie vanwege hun achtergrond studeren aan de universiteit minder vanzelfsprekend is;
  • Succesvol samenwerken in samengestelde teams;
  • Werving, selectie, aanstelling, bevordering en behoud van medewerkers met een diverse achtergrond;
  • Identificatie en stimulering van good practices en kennisuitwisseling.

Via deze thema’s verbreden we bestaande programma’s en ontwikkelen we met studenten, faculteiten, diensten, diversity officers en partners van de UvA nieuwe activiteiten die bijdragen aan een diverse en inclusieve leer- en werkomgeving.

Totstandkoming Nota Diversiteit

Het Collega van Bestuur heeft voor het maken van de Nota Diversiteit gesproken met de universitaire gemeenschap en de medezeggenschap. Medewerkers en studenten konden reageren tijdens de ontwikkeling van de nota reageren via het denkmee.uva.nl platform. Alle reacties zijn verwerkt en een uiteindelijke versie die is voorgelegd aan de medezeggenschap en vastgesteld in de zomer van 2019.

Copyright: UvA
De Nota Diversiteit beschrijft hoe wij kunnen zorgdragen voor een inclusieve leer- en werkomgeving, waar alle studenten en medewerkers zich thuis kunnen voelen en die de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek en onze maatschappelijke impact vergroot. Geert ten Dam

Amsterdams Akkoord Hoger Onderwijs

Naast onze eigen Nota Diversiteit, tekende de Universiteit van Amsterdam op maandag 21 september 2020 samen met acht andere hogeronderwijsinstellingen het Amsterdams akkoord voor divers, inclusief en maatschappelijk betrokken hoger onderwijs. De onderwijsinstellingen verklaren zich hiermee gezamenlijk in te zetten voor een inclusieve en rechtvaardige samenleving waarbinnen geen ruimte is voor racisme en discriminatie.

Feiten en cijfers

In het ‘Elektronisch Feitenboek’ vind je de actuele en gedetailleerde feiten en cijfers over studenten, medewerkers, onderzoek en financiering. Dit feitenboek is alleen in het Engels beschikbaar.

Ga naar Feiten en Cijfers

Toegankelijkheid en gelijke kansen aan de UvA

Het Kohnstamm Instituut heeft voor de Universiteit van Amsterdam onderzoek verricht naar de toegankelijkheid van de instelling en kansen voor studenten ongeacht hun achtergrond.

Lees hier de onderzoeksresultaten

Gender Equality Plan

Vanaf 2022 moeten alle instellingen die in aanmerking willen komen voor financiering uit Horizon Europe een Gender Equality Plan publiceren. Met haar maatregelen, die onderdeel uitmaken van een brede en intersectionele diversiteitsaanpak, blijft de UvA bijdragen aan gendergelijkheid binnen de academie.

Lees hier meer over het Gender Equality Plan