Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Duurzame bedrijfsvoering: afval en inkoop

De wereldbevolking groeit en de welvaart neemt toe. Dit leidt tot een grotere vraag naar grondstoffen en een grotere productie van afval. Dat is niet te verenigen met de draagkracht van de planeet, met de klimaatdoelen van Parijs en met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Zowel producenten als gebruikers zullen dus efficiënter met grondstoffen moeten omgaan. Daarom vermijden we wat vermijdbaar is, verlengen we de levensduur wanneer mogelijk en stimuleren we hergebruik en recycling bij zowel de inkoop als aan het einde van de levensduur (afvalverwerking) van onze producten. Hierbij hebben we zes doelstellingen opgesteld.

Doelstellingen en actuele stand van zaken

25% reductie voetafdruk van de door ons ingekochte producten en diensten

De nulmeting komt uit 2019: 21.934 ton CO2-equivalent. In 2026 doen we tweede meting. In 2022 is een nieuw contract met afvalpartij Seenons afgesloten. Met hen is onder meer afgesproken dat zij verbeterplannen opstellen om aan deze doelstelling bij te dragen. In 2023 zal gewerkt worden aan een betere borging van duurzaamheid in onze inkoopprocessen.

2.25% reductie van grondstoffenverbruik in 2026

 

Voor deze doelstelling meten we de hoeveelheid verbrand en te recyclen afval. De sterke daling in 2020 en 2021 is veroorzaakt door de COVID pandemie.

50% reductie papiergebruik en aantal printers op de UvA in 2026, en inkoop van ons eigen gerecyclede papier (2026)

Hier vind je een overzicht van het papiergebruik in het aantal vellen A4 papier. De sterke daling in 2020 en 2021 is veroorzaakt door de COVID pandemie. 

25% reductie inkoop van nieuw meubilair door levensduurverlenging (en eventueel inkoop hergebruikt meubilair)

Data voor deze doelstelling is nog niet beschikbaar.

25% reductie in het gebruik van disposables (waaronder koffiebekers) in 2026

In 2026 willen we een reductie van 25% van alle werkwerpartikelen (waaronder koffiebekers) ten opzichte van 2019. In 2019 hebben we 5,1 miljoen koffiebekers verbruikt. De doelstelling is dat we dit terugbrengen naar 3,8 miljoen in 2026. De sterke daling in 2020 en 2021 is veroorzaakt door de COVID pandemie.

In 2026 willen we een reductie van 25% van alle werkwerpartikelen (waaronder koffiebekers) ten opzichte van 2019. In 2019 hebben we 5,1 miljoen koffiebekers verbruikt. De doelstelling is dat we dit terugbrengen naar 3,8 miljoen in 2026. De sterke daling in 2020 en 2021 is veroorzaakt door de COVID pandemie.

De UvA verkrijgt meer inzicht in de aangeschafte en verbruikte hoeveelheden chemicaliën en schoonmaakmiddelen per locatie per 2021

Op basis van dit inzicht wordt er een plan opgesteld en in werking gezet om het gebruik van de meest milieu- en gezondheidsbelastende stoffen te verminderen waar mogelijk. Data voor deze doelstelling wordt verzameld en op een later moment gepubliceerd.

Status voorgenomen maatregelen

Lees meer over de maatregelen in het White Paper Duurzaamheid (PDF, 19 p.).

Meer informatie

Sinds september 2022 wordt op alle UvA-locaties afval gescheiden. Hier lees je daar meer over.