Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Duurzame bedrijfsvoering: afval en inkoop

Doelstellingen en actuele stand van zaken

25% reductie voetafdruk van de door ons ingekochte producten en diensten

In 2019 voerden we een nulmeting uit en hadden de door ons ingekochte producten en diensten een voetafdruk van : 21.934 ton CO2-equivalent. In 2026 doen we een tweede meting. In 2022 is een nieuw contract met afvalpartij Seenons afgesloten. Met hen is onder meer afgesproken dat zij verbeterplannen opstellen om aan deze doelstelling bij te dragen. In 2023 zal gewerkt worden aan een betere borging van duurzaamheid in onze inkoopprocessen.

25% reductie van grondstoffenverbruik in 2026

Om onze vorderingen bij deze doelstelling vast te stellen meten we de hoeveelheid verbrand en te recyclen afval. In 2019 werd in totaal 1020 ton afval afgevoerd. In 2022 was dat 960 ton, een afname van ruwweg 6 procent ten opzichte van de nulmeting in 2019. De sterke daling in 2020 en 2021 is veroorzaakt door de COVID pandemie. De komende jaren werken we verder aan het terugbrengen van ons grondstoffenverbruik.

In 2022 zijn we begonnen met het gescheiden inzamelen van afvalstromen. Het aandeel gerecycled afval is daarmee toegenomen van 19 procent in 2019 naar 36 procent in 2022.  

50% reductie papiergebruik en aantal printers op de UvA in 2026, en inkoop van ons eigen gerecyclede papier (2026)

Hier vind je een overzicht van het papiergebruik in het aantal vellen A4 papier. De sterke daling in 2020 en 2021 is veroorzaakt door de COVID pandemie. Opvallend is dat ook in 2022, toen de UvA weer volop draaide, het papiergebruik ruim 70% lager bleef dan in 2019. Hiermee lijkt de beoogde reductie van het papiergebruik behaald.

25% reductie inkoop van nieuw meubilair door levensduurverlenging (en eventueel inkoop hergebruikt meubilair)

Data voor deze doelstelling zijn momenteel niet beschikbaar, de UvA onderzoekt manieren om hier grip op te krijgen in samenspraak met leveranciers.

25% reductie in het gebruik van disposables (waaronder koffiebekers) in 2026

In 2026 willen we een reductie van 25% van alle werkwerpartikelen (waaronder koffiebekers) ten opzichte van 2019. In 2019 hebben we 5,1 miljoen koffiebekers verbruikt. De doelstelling is dat we dit terugbrengen naar 3,8 miljoen in 2026. De sterke daling in 2020 en 2021 is veroorzaakt door de COVID pandemie. In 2022 stond de teller op 3,0 miljoen koffiebekers, daarmee is het gebruik met zo’n 42% gedaald ten opzichte van 2019. Voor 11 procent van de dranken die in 2022 bij de automaten werden gehaald, had de medewerker of student zelf een beker bij zich.

Vanaf 2023 verwijderen we bij zo veel mogelijk automaten de suikerzakjes, melkcupjes en roerstaafjes.

Vanaf 2024 moeten bekers en verpakkingsmaterialen in de kantines volledig worden hergebruikt.

De UvA verkrijgt meer inzicht in de aangeschafte en verbruikte hoeveelheden chemicaliën en schoonmaakmiddelen per locatie per 2021

Op basis van dit inzicht wordt er een plan opgesteld en in werking gezet om het gebruik van de meest milieu- en gezondheidsbelastende stoffen te verminderen waar mogelijk. 

In de laboratoria op de FNWI worden de meeste chemicaliën gebruikt. Voor 2021 is de impact van die chemicaliën in kaart gebracht, het gaat om 117,8 ton CO2 equivalent. Vloeibare stikstof en oplosmiddelen namen in 2021 94 procent van die impact voor hun rekening. De komende jaren houden we in de gaten hoeveel vloeibare stikstof en oplosmiddelen worden gebruikt en proberen we dat gebruik te verminderen.  

In 2021 werd 375 ton vloeibare stikstof gebruikt op de FNWI. In 2022 ging dat om 314 ton, een afname van 16 procent. Voor oplosmiddelen zijn de gegevens vooralsnog alleen bekend voor 2021, toen werd er 9 ton oplosmiddelen gebruikt.

Status overige voorgenomen maatregelen

Lees meer over de maatregelen in het White Paper Duurzaamheid (PDF, 19 p.).