Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De campagne over sociale veiligheid is gericht op de bewustwording, het herkennen en het benoemen van ongewenst gedrag, voor en door iedereen in de organisatie.

Met de campagne willen we studenten en medewerkers meer bewust maken van (on)gewenst gedrag, het effect dat bepaald gedrag kan hebben en de mogelijkheid er iets aan te doen.

In een poster- en socialmediacampagne worden ervaringen van sociale onveiligheid weergegeven in quotes. Op de campagnepagina www.uva.nl/oogvoorelkaar komt alles over sociale veiligheid samen, van hulp bij bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen, zoals tips, trainingen, bijeenkomsten en voorstellingen, tot de gedragscode en de wegwijzers sociale veiligheid. We werken samen aan een veilige omgeving voor iedereen die werkt en studeert aan de universiteit.

Contact

RegieSV@uva.nl

Heb je hulp nodig of wil je met iemand praten over ongewenst gedrag? Bekijk de wegwijzer voor medewerkers of voor studenten. Zie voor meer informatie over sociale veiligheid uva.nl/socialeveiligheid.

Meer over de campagne

 • Waarom deze campagne?

  Het doel van de campagne is mensen bewust te maken van (on)gewenst gedrag, het effect dat bepaald gedrag kan hebben en de mogelijkheid er iets aan te doen. Op de campagnepagina worden handvatten geboden zodat je weet wat je kunt doen als je ongewenst gedrag ziet of ervaart.

  De UvA staat voor een positief werk- en studieklimaat, waarin we respectvol met elkaar omgaan, niemand zich onveilig voelt en iedereen talenten kan ontplooien. We willen dat iedereen zich verzekerd weet van een veilige basis voor werk of studie en als het nodig is voor het voeren van lastige of kritische gesprekken. De UvA biedt een hulpstructuur en procedures voor het omgaan met meldingen en klachten van ongewenst gedrag. Een veilige omgeving maken we samen. Door oog voor elkaar te hebben, te luisteren en begrip voor elkaar te tonen.

 • Waar bestaat de campagne uit?

  De campagne bestaat uit twee onderdelen (alle uitingen zowel in Nederlands als Engels):

  1. Campagne-uitingen met quotes, onder andere voor socialmediaposts, nieuwsbrieven, posters en schermen die verwijzen naar een campagnepagina
  2. Een campagnepagina op de UvA-website met hulp voor het herkennen en bespreekbaar maken van ongewenst gedrag en onveilige situaties.

  Op de campagnepagina komt alles over sociale veiligheid samen, van hulp bij bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen, zoals tips, trainingen, werkvormen, checklists, artikelen, bijeenkomsten, voorstellingen en podcasts tot de gedragscode en de wegwijzers sociale veiligheid. Binnen de campagne kunnen bestaande ideeën en initiatieven worden verbonden en versterkt.

 • Voor wie is deze campagne?

  Deze campagne is voor iedereen die studeert of werkt bij de UvA. We hebben bij de ontwikkeling zoveel mogelijk verschillende perspectieven betrokken. We willen dat de campagne en ons taalgebruik zo inclusief mogelijk is voor iedereen, ongeacht afkomst, religie, genderidentiteit, leeftijd, seksuele geaardheid of politieke voorkeur. Zie je iets dat beter kan? Laat het ons weten! regieSV@uva.nl

 • Hoe kan ik bijdragen?

  Jij kunt bijdragen door je te verdiepen in het onderwerp, bijvoorbeeld met informatie op de campagnepagina, of door deel te nemen aan activiteiten of de e-learning (vanaf februari 2023) te volgen. Wil je een bijdrage leveren aan de campagne, heb je ideeën of mogelijke aanvullingen? Neem dan contact op met regieSV@uva.nl.

 • Wat doet de UvA aan sociale veiligheid?

  De UvA vindt sociale veiligheid uiteraard zeer belangrijk en zet zich er actief voor in om medewerkers en studenten een veilige omgeving te bieden. Zie ook ‘Een veilige studie- en werkomgeving’. Samen met de campagne vormen dit bouwstenen voor het ‘Huis van Sociale Veiligheid’. Er zijn procedures voor het omgaan met meldingen en klachten van ongewenst gedrag. In de afgelopen maanden de meldingen- en klachtenprocedures herzien, evenals de werkwijze van de ombudsfunctionaris en het reglement vertrouwenspersonen. Daarnaast is er een gedragscode, is er gewerkt aan het verbeteren van informatie over beschikbare hulp en in november wordt het theater- en discussieprogramma The Learning Curve georganiseerd op alle campussen.

 • Hoe is de campagne tot stand gekomen?

  Het concept voor de campagne komt voort uit de aanbevelingen van de Taskforce Sociale Veiligheid. De campagne is ontwikkeld in co-creatie met diverse medewerkers en studenten uit de organisatie. Ook bij de implementatie van de campagne werken we samen met de verschillende onderdelen, faculteiten en diensten: medewerkers en studenten uit alle faculteiten en in verschillende functies; OBP, WP, PhD, (internationale) studenten en vanuit het CDO-team, de CSR, COR, het Student Disability Platform, Student Services en HR, de ombudsfunctionaris en vertrouwenspersonen. Naast de kennis uit rapporten en gesprekken werd er in co-creatie kennis opgehaald bij experts en werden concept en inhoud getoetst om aan te sluiten bij de doelgroepen. Het ontwerp is in een aantal sessies gedeeld en de quotes zijn in co-creatie tot stand gekomen. Ook is de campagne in mei getest in het UvA-panel.

 • Is de campagne gebaseerd op echte situaties bij de UvA?

  In de campagne-uitingen staan quotes centraal. De quotes schetsen herkenbare situaties van ongewenst gedrag of onveiligheid die kunnen voorkomen op universiteiten. Het doel van de quotes is dat mensen zich erin kunnen herkennen, aan het denken worden gezet en erop worden gewezen dat er iets aan kan worden gedaan. Input voor de quotes is verzameld in gesprekken met medewerkers en studenten, uit onderzoeken, in samenwerking met het UvA-panel en uit verschillende externe rapporten. Een quote is daarmee niet gebaseerd op of herleidbaar tot een persoonlijke, individuele situatie, maar wel een herkenbare situatie van ongewenst gedrag binnen universiteiten.

 • Waarop is de campagne gericht?

  Op bewustwording, herkennen en benoemen van sociaal onveilig gedrag, voor en door iedereen in de organisatie. Een poster- en socialmediacampagne confronteert medewerkers en studenten met persoonlijke ervaringen van ongewenst gedrag zoals discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie, stalking, en uitsluiting. Dit zet aan tot reflectie en de call to action verwijst naar hulp en tips voor de aanpak ervan. Hoe ga je op een respectvolle manier met elkaar om? En hoe maak je ongewenst gedrag bespreekbaar?

  De campagne kan steeds verder worden ingevuld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en middelen op het gebied van versterken van sociale veiligheid. De opzet van de quotes en de lijn van de campagne bieden met ‘oog voor elkaar’ voldoende ruimte om onderwerpen nader te belichten die passen bij de faculteit of de actualiteit. Ook is het mogelijk om in co-creatie nieuwe quotes uit te werken. Voorbeelden zijn: ongewenst gedrag door overmatig alcoholgebruik; ervaringen van medewerkers en studenten met een beperking; positieve ervaringen met hulp van vertrouwenspersonen en ombudsfunctionaris; verschillende opvattingen over de omgang met elkaar tijdens de pandemie; welzijn van studenten en bedreiging van wetenschappers.

  Mis jij iets in deze campagne of heb je een vraag over de inhoud? Laat het ons weten via regieSV@uva.nl.