Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Over de Universiteit

Taskforce sociale veiligheid

Tijdens het collegejaar 2019-2020 werkt een UvA-taskforce aan het versterken van de sociale veiligheid van medewerkers en studenten. De taskforce inspireert, spoort verbeteringen aan op het gebied van sociale veiligheid en houdt overzicht over lopende verbeteringen.

In september 2019 is de taskforce gestart met het opstellen van een plan van aanpak en het inventariseren van lopende acties, initiatieven en voorstellen om sociale veiligheid te versterken. Per domein wordt een overzichtsmemo opgesteld:

 • Bouwen aan een veilige universiteit (versterken van organisatie en preventie)
 • Snelle hulp als het nodig is (borgen van signalen en afhandelen van vragen/klachten/incidenten)
 • Veiligheid in kaart (monitoren en signaleren)
 • Een veilige campus voor iedereen (fysieke omgeving)

Vragen of suggesties?

Vragen of suggesties voor de Taskforce kun je doorgeven via dit reactieformulier:

Laat je reactie achter

Taskforce leden

Liza Mügge

Portret van Liza Mugge
Fotograaf: Stella Gommans
 • Universitair hoofddocent politicologie
 • Voorzitter Taskforce Versterken Sociale Veiligheid

Waarom is sociale veiligheid een belangrijk onderwerp?

Liza: “Sociale veiligheid raakt de ziel van de organisatie, het betreft elke medewerker en student. Sociale veiligheid is een integraal aspect van machtsrelaties tussen medewerkers en studenten en medewerkers en studenten onderling. Het gaat vooraf aan alles wat we doen in het onderzoek, onderwijs en de ondersteuning hiervan. Als hier iets scheef zit, raken we ontwricht. Als ik als voorzitter van de taskforce kan bijdragen aan een verbeterde sociale veiligheid voor al onze medewerkers, promovendi en studenten, zou ik daar echt trots op zijn”.

Lees ook een interview met Liza Mügge in Folia.

Jan Dijk

 • Directeur bedrijfsvoering Faculteit der Rechten
 • Taskforce Versterken Sociale Veiligheid actielijn ‘monitoren en signaleren’

Waarom is sociale veiligheid een belangrijk onderwerp?

Jan: “Juist binnen een competitieve omgeving als de universiteit is het belangrijk dat we respectvol met elkaar omgaan, en dat onveilige situaties op een veilige manier aangekaart kunnen worden”. 

 

Kim van Gennip

Kim van Gennip
 • Afdelingshoofd studentendecanen en studentenpsychologen, Student Services
 • Taskforce Versterken Sociale Veiligheid aandachtsgebied ‘relatie tussen student en medewerker en relatie tussen medewerkers onderling (met name obp)’

Waarom is sociale veiligheid een belangrijk onderwerp?

Kim: “Sociale veiligheid is iets dat ons allemaal raakt op de werkvloer. Het is belangrijk dat studenten en medewerkers zich gewaardeerd, gerespecteerd en veilig voelen. Deze drie waarden zijn het fundament van een constructieve en professionele samenwerking, waarbij er helderheid is over wederzijdse rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen. Belangrijk in mijn ogen is een continue dialoog, waarbij het vanzelfsprekend is om elkaar feedback te geven en zo lastige of gevoelige kwesties bespreekbaar te maken”. 

Taskforceleden

Caroline Kroon

(Foto: Jeroen Oerlemans)
 • Hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde / afdelingsvoorzitter Acasa (Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology), FGW 
 • Taskforce Versterken Sociale Veiligheid actielijn ‘versterken organisatie en preventie’; sociale veiligheid en WP; sociale veiligheid en leiderschap 

Waarom is sociale veiligheid een belangrijk onderwerp?

Caroline: “Sociale veiligheid is de belangrijkste voorwaarde voor het functioneren van ieder individu en ieder team, maar tegelijkertijd ook een gespreksonderwerp dat men liever uit de weg gaat: sociale veiligheid zinvol ter sprake brengen lukt vaak alleen in een omgeving die zelf al voldoende veilig is.  We kennen allemaal uit onze directe omgeving voorbeelden van onveilige situaties, voor ons zelf of voor anderen, maar zijn ons nog onvoldoende bewust van omvang, aard en impact van het probleem”.    

Peter Snoeren

Portret van Peter Snoeren
 • Assistant Professor, International Strategy and Management department of the Amsterdam Business School
 • Actielijn Signaleren en Monitoren

Waarom is sociale veiligheid een belangrijk onderwerp?

Het is belangrijk dat we gaan proberen in kaart te brengen wat er speelt, en onderzoeken waarom mensen niet rapporteren en onder welke omstandigheden ze wel zouden wilen rapporteren. Verder is het belangrijk om informatie en rapporteermogelijkheden meer prominent op de website te krijgen, en te kijken of we door het onderwerp met humor en wederzijds begrip te benaderen misschien ook kleinere transgressies (waarbij mensen niet meteen denken aan een zware term als sociale veiligheid) meer bespreekbaar kunnen maken.

Malou Sprinkhuizen

Malou Sprinkhuizen
 • Student (Biomedische Wetenschappen, derdejaars)
 • Taskforce Versterken Sociale Veiligheid actielijn ‘fysieke en online veiligheid’.  Hierin zal ik voornamelijk het studentenperspectief belichten. 

Waarom is sociale veiligheid een belangrijk onderwerp?

Malou: “Sociale veiligheid is een belangrijk onderwerp omdat het iedereen op de UvA aangaat. Als je je niet veilig voelt, worden alle andere zaken daardoor bemoeilijkt. De UvA moet meer zijn dan alleen plek waar mensen werken of studeren; het moet een plek zijn waar mensen zich veilig en thuis voelen. Op het moment wordt er nog te weinig gedaan aan sociale veiligheid. Er zijn te veel incidenten die aangegeven worden en ook nog veel te veel die niet worden aangegeven. Het is daarom belangrijk dat sociale veiligheid nu een groot onderwerp op de UvA is en de problemen worden aangepakt”.

Linda de Vries

Portret van Linda de Vries
 • Secretaresse Onderwijsinstituut (OWI) ACTA
 • Taskforce Versterken Sociale Veiligheid actielijn ‘fysieke en online veiligheid’

Waarom is sociale veiligheid een belangrijk onderwerp? 

Linda: “Omdat het gaat om vertrouwen en veiligheid met als belangrijkste component een geloofwaardig, betrouwbaar en betrokken leiding in alle lagen van de universiteit/faculteit. Deel uitmaken van een groep (sectie, WP, OBP, Bestuur etc.) versterkt het gevoel van veiligheid en geborgenheid en daardoor bescherming. Dat motiveert om samen iets te bereiken, er voor elkaar te zijn. Een onveilig gevoel ontstaat zodra hiervan wordt afgeweken en maakt dat mensen voorzichtig worden en elkaar niet meer versterken”.

Lees meer op www.uva.nl/socialeveiligheid