Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Over de Universiteit

The Learning Curve

Onderdeel van de opdracht van de Taskforce is het gesprek over sociale veiligheid aan te jagen. Eén van de middelen die we daarvoor inzetten is de uitvoering van het toneelstuk The Learning Curve op elke campus door het Acteursgenootschap. Het streven is het vergroten van de bewustwording van intimidatie in de academische wereld en tegelijkertijd het onderzoeken van manieren om problemen aan te pakken. We bieden faculteiten hiermee de mogelijkheid het onderwerp bespreekbaar te maken en de inzichten die eruit voortkomen te gebruiken voor een passende aanpak.

Over The Learning Curve

Het toneelstuk brengt sociaal onveilige situaties op de academische werkvloer in beeld die te maken hebben met ongelijke machtsverhoudingen, intimidatie, de rol van de leidinggevende, integriteit, pesten, bagatelliseren van kennis en seksueel ontoelaatbaar gedrag (zie de trailer). In het stuk worden verschillende ongemakkelijke situaties uitgebeeld die soms expliciet en soms impliciet grensoverschrijdend zijn. De situaties bieden een aanknopingspunt om ervaringen in de faculteit te delen en te reflecteren op gedrag en cultuur.

The Learning Curve is inmiddels op meer Nederlandse universiteiten opgevoerd en bij het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) en op het ministerie van OC&W. Het stuk duurt 40 minuten en wordt opgevoerd in het Engels.

Wanneer en voor wie?

Wetenschappelijk personeel, OBP, studenten en phd-studenten zijn van harte uitgenodigd het toneelstuk te komen bekijken en deel te nemen aan het gesprek dat we na afloop voeren om van elkaar te horen wat het toneelstuk losmaakt en wat we als faculteit, UvA of academische wereld kunnen verbeteren in het bieden van een veilige werk- en studieomgeving. In oktober 2020 wordt het toneelstuk op alle campussen opgevoerd. Medewerkers van diensten en staven kunnen zich aanmelden voor een van de voorstellingen op de campussen.

Bij de opvoering van de toneelstukken gelden uiteraard de coronamaatregelen. Daardoor kan er minder publiek aanwezig zijn. Een van de voorstellingen wordt daarom ook als livestream aangeboden, op 6 oktober om 11.00 uur - Aanmelden voor de livestream.

Het aantal plaatsen is beperkt. Als er grote belangstelling is, wordt bekeken of er op een later moment meer voorstellingen kunnen worden georganiseerd.

Data en locaties

Dinsdag 6 oktober - Crea Theaterzaal

10.30-13.00 uur Faculteit Rechtsgeleerdheid 
  Aanmelden
11.00-13.00 uur Livestream
  Aanmelden
13.30-16.00 uur Faculteit Economie en Bedrijfskunde
  Aanmelden
16.30-19.00 uur  Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  Aanmelden

Vrijdag 9 oktober - Industrieele Groote Club

10.00-12.30 uur Faculteit Geesteswetenschappen - Voor studenten en PhD-studenten
  Aanmelden
13.00-15.30 uur Faculteit Geesteswetenschappen - Voor OBP en WP
  Aanmelden

Dinsdag 27 oktober - CREA, Theaterzaal

11.00 - 12.30 uur FNWI – Voor studenten en Phd-studenten
  Aanmelden
14.30 - 16.30 uur FNWI - Voor Phd-studenten, OBP en WP
  Aanmelden

*Informatie over ACTA en AMC volgt.

Meer informatie & contact

Meer informatie over sociale veiligheid aan de UvA: uva.nl/socialeveiligheid 
Vragen? Mail naar taskforceSV@uva.nl.