Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Onderdeel van bewustwording over sociale veiligheid is het gesprek over sociale veiligheid te voeren en stimuleren. Eén van de middelen die we daarvoor inzetten is de uitvoering van het theater- en discussieprogramma #MeTooAcademia: The Learning Curve door het Acteursgenootschap op elke campus. Het streven is het vergroten van de bewustwording van intimidatie, ongewenst gedrag en sociale (on)veiligheid in de academische wereld en tegelijkertijd het onderzoeken van manieren om problemen aan te pakken. The Learning Curve geeft aanleiding en mogelijkheden het onderwerp bespreekbaar te maken en de inzichten die eruit voortkomen te gebruiken voor een passende aanpak.

Over The Learning Curve

Het theaterstuk brengt sociaal onveilige situaties op de academische werkvloer in beeld die te maken hebben met ongelijke machtsverhoudingen, intimidatie, de rol van de leidinggevende, integriteit, pesten, bagatelliseren van kennis en seksueel ontoelaatbaar gedrag (zie de trailer). In het stuk worden verschillende ongemakkelijke situaties uitgebeeld die soms expliciet en soms impliciet grensoverschrijdend zijn. De situaties bieden een aanknopingspunt om ervaringen te delen en te reflecteren op gedrag en cultuur. Na de opvoering van de voorstelling volgt een hierover discussie.

The Learning Curve is inmiddels op meer Nederlandse universiteiten opgevoerd en bij het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) en op het ministerie van OC&W. Het stuk duurt 40 minuten en wordt opgevoerd in het Engels.

Wanneer en voor wie?

In 2021 en 2022 vonden voorstellingen plaats bij FNWI, AUC, FdR, FEB, FMG, FGw en ACTA. Wetenschappelijk personeel, OBP en PhD-studenten van harte uitgenodigd de voorstelling te komen bekijken en deel te nemen aan het gesprek dat we na afloop voerden om van elkaar te horen wat de voorstelling losmaakt en wat we als faculteit, UvA of academische wereld kunnen verbeteren in het bieden van een veilige werk- en studieomgeving. Er vond een voorstelling plaats bij FNWI, AUC, FdR, FEB, FMG en FGw.

We informeren over aanstaande voorstellingen bij Amsterdam UMC en voor de bestuursstaf en diensten zodra deze zijn ingepland.

Langverwachte voorstellingen

De voorstellingen van het toneelstuk The Learning Curve waren eigenlijk gepland in april en oktober 2020 door de Taskforce Sociale Veiligheid. Deze zijn geannuleerd in verband met de toenmalige aangescherpte coronamaatregelen. De Taskforce Sociale Veiligheid adviseerde in de eindrapportage om de voorstellingen met nagesprek en introductie van decaan en CvB, op een later moment alsnog te organiseren op alle campussen.

Meer informatie over sociale veiligheid aan de UvA: uva.nl/socialeveiligheid 

Lees ook het artikel over The Learning Curve in Folia.