Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. R.J.M. (Remmert) Daas

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Programme group: Educational Sciences
Fotograaf: Tirzah Schnater

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 127
 • Kamernummer: D8.06
Postadres
 • Postbus 15780
  1001 NG Amsterdam
Social media
 • Profiel

  Remmert Daas werkt sinds september 2013 bij de Universiteit van Amsterdam. In 2008 studeerde hij af als docent Engels 2e graad. Vervolgens werkte hij drie jaar als docent Engels in het middelbaar beroepsonderwijs. In 2013 behaalde hij zijn Master Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn masterthesis onderzocht (effecten van) beleid op burgerschapsonderwijs in Nederland, Engeland en Zweden.

  Op 3 april 2019 verdedigde Remmert zijn proefschrift getiteld 'Assessment of Citizenship Competences'. In zijn promotieonderzoek ontwikkelde hij een nieuwe aanpak om burgerschapscompetenties van leerlingen te beoordelen. Het ontwikkelde instrument is op basis van gesprekken met docenten verder aangepast. Het instrument is vervolgens afgenomen onder circa 600 leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, en studenten in het mbo. Zijn proefschrift is openbaar toegankelijk en het beoordelingsinstrument is vrij beschikbaar voor docenten en scholen. Dit instrument bestaat uit rubrics waarin niveaus van burgerschapskennis, -houding en -vaardigheden beschreven worden.

  Sinds 2021 is Remmert aangesteld als universitair docent bij de afdeling Pedagogische- en Onderwijswetenschappen. Hij is betrokken bij verschillende onderzoeken naar burgerschapscompetenties van leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Per september 2019 is Remmert de nationaal coördinator voor de Nederlandse deelname aan de International Civic and Citizenship Education Study (ICCS). Informatie daarover vindt u op www.iccsnederland.nl. Daarnaast begeleidt hij stages en scripties, en verzorgt hij verschillende vakken - in het bijzonder over onderwijsbeleid en burgerschapsonderwijs - aan de bachelor en master onderwijswetenschappen.

 • Rubrics

  Voor mijn promotieonderzoek onderzocht ik verschillende manieren om burgerschapscompetenties te meten. Als onderdeel daarvan ontwikkelde ik een set rubrics voor het beoordelen van burgerschapscompetenties van leerlingen.

  Het gaat om drie rubrics: over democratisch handelen, maatschappelijk verantwoord handelen en omgaan met verschillen. Elk van de rubric bestaat uit drie onderdelen - kennis, houding en vaardigheid - die omschreven worden op vier niveaus. Zo ontstaat een tabel met 12 cellen, waarin elke cel beoogt te beschrijven hoe het beheersingsniveau van de leerling of student in de praktijk zichtbaar zou kunnen zijn. 

  Tijdens mij promotieonderzoek heb ik deze rubrics met verschillende groepen leerlingen en studenten in het vo en mbo besproken. Daaruit kwam naar voren dat met name leerlingen in de onderbouw van het vo het erg lastig vonden om op deze manier over hun eigen competenties na te denken. Leerlingen in bovenbouw vo en studenten in het mbo lukte dat beter, al bleef het ook voor hen vaak een lastige opdracht. In mijn proefschrift ga ik onder andere in op het gebruik van rubrics en mogelijke voor- en nadelen.

  Voor docenten en anderen in de school die met de rubrics willen werken, is mijn advies kort samengevat dat de rubrics met name interessante aanknopingspunten bieden om inzicht te krijgen in de houdingen van leerlingen. Het werken aan rubrics is nooit 'af', maar hieronder vindt u de laatste versie van de rubrics. Ik moedig docenten en scholen van harte aan om hier gebruik van te maken op een manier die zij nuttig vinden. Mocht dat leiden tot interessante toepassingen of aanknopingspunten voor (wetenschappelijk) onderzoek, hoor ik daar graag meer over.

   

 • Publicaties

  2022

  • Nieuwelink, H., Daas, R., & Teegelbeckers, J. (2022). Burgerschapsonderwijs via het beeldscherm: Ervaringen van leraren met het geven van burgerschapsonderwijs op afstand tijdens de eerste COVID-19-lockdown. Pedagogische Studiën, 99(1), 36-59. https://pedagogischestudien.nl/search?identifier=728483
  • Vaessen, A., Daas, R., & Nieuwelink, H. (2022). All things considered: The views of adolescents in vocational education on competing democratic values. Citizenship, Social and Economics Education, 21(1), 3-21. https://doi.org/10.1177/20471734211050290

  2021

  2019

  2017

  2016

  2014

  • Daas, R. (2014). Linking citizenship education policy to students’ citizenship competence in the Netherlands, Norway, Scotland and Sweden. In A. B. Dijkstra, & P. I. de la Motte (Eds.), Social outcomes of education: the assessment of social outcomes and school improvement through school inspections (pp. 73-100). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]

  2018

  • Daas, R., & Mennes, H. (2018). Inhoudelijke vergelijking domeinbeschrijving burgerschap in het basisonderwijs en ICCS. Universiteit van Amsterdam. [details]

  2020

  • Daas, R., Dijkstra, A. B., Roelofs, E., & Sluijter, C. (2020). Het meten van skills: Verkenning van mogelijkheden voor een skills module gekoppeld aan het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs - Samenvatting. Amsterdam University Press. [details]
  • Daas, R., Dijkstra, A. B., Roelofs, E., & Sluijter, C. (2020). Het meten van skills: Verkenning van mogelijkheden voor een skills module gekoppeld aan het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs. Universiteit van Amsterdam. [details]

  2019

  • Daas, R., Dijkstra, A. B., & de Kort, I. (2019). Verkenning instrumenten opbrengstgericht burgerschapsonderwijs: Voorstudie naar ontsluiting van meetinstrumenten als randvoorwaarde voor opbrengstgericht burgerschapsonderwijs. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, afdeling Onderwijswetenschappen. [details]

  2016

  • Daas, R., & Dijkstra, A. B. (2016). Burgerschap. In Skills Platform (Ed.), Skills voor de toekomst: een onderzoeksagenda (pp. 31-38). Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. [details]

  2014

  • van den Berge, W., Daas, R., Dijkstra, A. B., Ooms, T., & ter Weel, B. (2014). Investeren in skills en competenties: een voorstudie voor programmering van onderzoek en beleid. (CPB achtergronddocument). Den Haag/Amsterdam: Centraal Planbureau/Universiteit van Amsterdam. [details]

  2019

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Geen nevenwerkzaamheden