Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. L. (Lynn) Hillary LLM

Universitair Docent Europeanisering Staats- en Bestuursrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Staats- en bestuursrecht

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postadres
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
Contactgegevens
 • Profiel

  Lynn Hillary werkt als Universitair Docent bij de sectie Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoeksinteresse ligt in het migratierecht, mensenrechten en Europees publiekrecht. Aan de UvA coördineert Lynn de mastertrack Staats- en bestuursrecht en doceert zij bestuursrechtelijke vakken in de bachelor rechten (Bestuursprocesrecht; Bachelorscripties) en mastertrack Staats- en bestuursrecht (Staats- en bestuursrecht in een samengestelde rechtsorde; Staats- en bestuursrecht in de praktijk; Staats- en bestuursrechtcarrousel: module Migratierecht; Masterscripties).

  Op 14 oktober 2022 heeft Lynn Hillary aan de Open Universiteit haar proefschrift verdedigd, getiteld ‘Mutual trust as a general principle of EU law. External European asylum law through the lens of Member State cooperation’ (‘Wederzijds vertrouwen als algemeen beginsel van Unierecht. Extern Europees asielrecht door de lens van de samenwerking tussen de lidstaten’). Haar promotieonderzoek werd begeleid door Rolf Ortlep en Carla Zoethout (beiden UvA en OU). Voordien werkte Lynn bij het Landelijk Bureau van VluchtelingenWerk Nederland en bij de vreemdelingenkamer van rechtbank Zwolle. In 2015 studeerde Lynn af aan de VUB te Brussel (master Publiekrecht) en in 2016 rondde zij haar studie International Migration and Refugee Law af aan de VU Amsterdam.

  2021-2022 was Lynn redactiesecretaris voor het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM/NJCM-Bulletin). Van september 2020 tot en met december 2021 was Lynn tevens de coördinator van de werkgroep Migration and Borders van het Netherlands Network of Human Rights Research en zij is momenteel lid van deze werkgroep van het Netwerk. Lynn Hillary is lid van de werkgroep Vreemdelingenrecht van het NJCM, van de Dutch Association on Migration Research en van de Research Affiliates network van het Refugee Law Initiative. 

 • Publicaties

  2023

  2022

  2021

  2023

  • Hillary, L. (2023). De opschorting van ­Dublinoverdrachtstermijnen tussen effectieve rechterlijke bescherming en procedurele autonomie in. Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 23(7-8), 115-125. https://doi.org/10.5553/NtER/138241202023029007003 [details]
  • van Schaik, M., & Hillary, L. (2023). Conceptualization Shapes Practice: Apostasy-Based Refugee Claims and International Human Rights Law. Journal of Human Rights Practice. Advance online publication. https://doi.org/10.1093/jhuman/huad052

  2021

  2018

  • Koffeman, N. R., & Hillary, L. (2018). Mensenrechtelijke zorgen bij de plannen voor herziening van het gemeenschappelijk Europees asielsysteem. NJCM-Bulletin, 43(1), 113-132.

  2023

  2022

  2021

  • Hillary, L. (2021). Interstatelijk vertrouwen buiten de EU-grenzen. Asiel & Migrantenrecht, 12(5), 331.
  • Hillary, L. (2021). Loyale samenwerking in de Awb: Reactie op het VAR-rapport “Europa en het algemeen bestuursrecht”. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2021(5), 330-332.

  2020

  • Hillary, L. (2020). Uitzonderingen op het interstatelijk vertrouwensbeginsel in het Dublinsysteem in navolging van strafrechtelijke jurisprudentie. Asiel & Migrantenrecht, 11(10), 500-504.

  2018

  • Hillary, L. (2018). Passende steun voor verzoekers die bijzondere procedurele waarborgen behoeven in de grensprocedure: Beoordeling door de beslissingsautoriteiten en rechterlijke toetsing. Journaal Vreemdelingenrecht, 2018(4), 12-21.

  2017

  • Hillary, L. (2017). Wanneer kan grensdetentie van Dublinclaimanten die aan de grens om asiel hebben verzocht o.g.v. art. 6a Vw worden voortgezet? Asiel & Migrantenrecht, 8(4), 194-196.
  • Hillary, L., & Bes, D. J. (2017). Ernstige kinderziektes bij de interpretatie van Paposhvili. Asiel & Migrantenrecht, 8(10), 473-476.

  2023

  • Hillary, L. (2023). AB 2023/16. 16. Case note on: ABRvS, 8/09/22, ECLI:NL:RVS:2022:2644 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2023(3), 92-100. [details]
  • Hillary, L. (2023). AB 2023/3. 3. Case note on: ABRvS, 6/07/22, ECLI:NL:RVS:2022:1864 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2023(1), 16-23. [details]
  • Hillary, L., & Klaassen, M. A. K. (2023). AB 2023/108. 106. Case note on: ABRvS, 11/01/23, ECLI:NL:RVS:2023:70 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2023(16), 853-856. [details]

  2022

  • Bex-Reimert, V. M., & Hillary, L. (2022). AB 2022/23. 23. Case note on: ABRvS, 29/07/21, ECLI:NL:RVS:2021:1645 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2022(3), 208-216. [details]
  • Hillary, L. (2022). AB 2022/42. 42. Case note on: ABRvS, 15/12/21, ECLI:NL:RVS:2021:2791 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2022(6), 414-422. [details]
  • Hillary, L. (2022). AB 2022/83. 83. Case note on: ABRvS, 16/12/21, ECLI:NL:RVS:2021:2857 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2022(10), 799-804. [details]
  • Hillary, L. (Author), & Bex-Reimert, V. (Author). (2022). Kwantiteit boven kwaliteit bij de IND Taskforce. Web publication or website, Burger & Overheid. https://www.burgeroverheid.nl/artikel/kwantiteit-boven-kwaliteit-bij-de-ind-taskforce
  • Hillary, L. (Author), & Nijenhuis, L. M. (Author). (2022). Rechter, blijf uw rol vervullen in de opvangcrisis. Web publication or website, Burger & Overheid. https://www.burgeroverheid.nl/artikel/rechter-blijf-uw-rol-vervullen-in-de-opvangcrisis/
  • Hillary, L. (Author). (2022). De Poolse rechtsstaat en het wederzijds vertrouwen tussen de EU-lidstaten. Web publication or website, Burger & Overheid. https://www.burgeroverheid.nl/artikel/de-poolse-rechtsstaat-en-het-wederzijds-vertrouwen-tussen-de-eu-lidstaten/
  • Hillary, L., & Chatelion Counet, A. (2022). Asielvergunning in Griekenland betekent niet dat Nederland daarvan moet uitgaan. Samenwerkingsplicht vereist wel onderzoek naar de informatie uit Griekenland. 116. Case note on: Rb Den Haag, 11/04/22, ECLI:NL:RBDHA:2022:3293 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, 27(8), 829-839. [details]
  • Hillary, L., & Rodrigues, P. R. (2022). AB 2022/198. 198. Case note on: ABRvS, 24/02/22, ECLI:NL:RVS:2022:586 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2022(26), 1654-1660. [details]

  2021

  2020

  2019

  • Hillary, L. (2019). Dublinverordening. Materiële deprivatie ná vergunningverlening in andere lidstaat aanleiding voor niet toepassen wederzijds vertrouwensbeginsel. 196. Case note on: ECJ, 19/03/19, ECLI:EU:C:2019:218 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (18).
  • Hillary, L. (2019). Materiële deprivatie ná vergunningverlening in andere lidstaat aanleiding voor niet toepassen wederzijds vertrouwensbeginsel. 195. Case note on: ECJ, 19/03/19, ECLI:EU:C:2019:219 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (18).
  • Hillary, L. (2019). Naar Griekenland terugkerende statushouders. Wederzijds vertrouwensbeginsel, bijzondere kwetsbaarheid, materiële deprivatie. 433. Case note on: ABRvS, 15/07/19, ECLI:NL:RVS:2019:2385 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (37).
  • Hillary, L. (2019). Verwesterde vrouwen in het asielrecht: toetsingskader en bewijslast. 212. Case note on: ABRvS, 21/11/18, ECLI:NL:RVS:2018:3735 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (19).

  2018

  • Hillary, L. (2018). Wederzijds vertrouwen en art. 4 Handvest bij Europees aanhoudingsbevel. Omvang toetsing. 83. Case note on: ECJ, 25/07/18, ECLI:EU:C:2018:589 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (9).
  • Hillary, L., & Reneman, A. M. (2018). Het Unierecht vereist niet dat het hoger beroep in asielzaken schorsende werking heeft. 419. Case note on: ECJ, 26/09/18, ECLI:EU:C:2018:775 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (44).

  2017

  • Hillary, L. (2017). JV 2017/181. 181. Case note on: ABRvS, 15/06/17, ECLI:NL:RVS:2017:1601 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, (11).

  Mediaoptreden

  Spreker

  • Hillary, L. (speaker) (6-2023). Conceptualization Shapes Practice: Apostasy-Based Refugee Claims end International Human Rights Law, Netherlands Network for Human Rights Research Toogdag 2023, Groningen.
  • Hillary, L. (speaker) (22-5-2023). Public Law Seminars, Lund University.
  • Hillary, L. (speaker) (24-3-2023). Digitalization in national and EU migration law, EULEN Conference on Artificial Intelligence Systems and EU Law Enforcement, Toledo.
  • Hillary, L. (speaker) (26-11-2022). Mutual Trust in Asylum Cases: a Balancing Act for National Administrative Courts, Ius Commune.
  • Hillary, L. (speaker) (4-7-2022). Mutual trust and fundamental rights, ICON-S Annual conference .

  Andere

  2022

  • Hillary, L. (2022). Mutual trust as a general principle of EU law: External European asylum law through the lens of Member State cooperation. [Thesis, fully external, Open Universiteit].

  2023

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • NTM/NJCM-Bulletin
   Redactiesecretaris
  • NTM/NJCM-Bull.
   Redactiesecretaris
  • NJCM
   Lid van de werkgroep Vreemdelingenrecht