For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

L. (Lynn) Hillary MA LLM

Faculty of Law
Constitutional and Administrative Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
Contact details
 • Publications

  2021

  2021

  2018

  • Koffeman, N. R., & Hillary, L. (2018). Mensenrechtelijke zorgen bij de plannen voor herziening van het gemeenschappelijk Europees asielsysteem. NJCM-Bulletin, 43(1), 113-132.

  2022

  2021

  • Hillary, L. (2021). Interstatelijk vertrouwen buiten de EU-grenzen. Asiel & Migrantenrecht, 2021(5), 331.
  • Hillary, L. (2021). Loyale samenwerking in de Awb: Reactie op het VAR-rapport “Europa en het algemeen bestuursrecht”. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2021(5), 330-332.

  2020

  • Hillary, L. (2020). Uitzonderingen op het interstatelijk vertrouwensbeginsel in het Dublinsysteem in navolging van strafrechtelijke jurisprudentie. Asiel & Migrantenrecht, 2020(10), 500-504.

  2018

  • Hillary, L. (2018). Passende steun voor verzoekers die bijzondere procedurele waarborgen behoeven in de grensprocedure: Beoordeling door de beslissingsautoriteiten en rechterlijke toetsing. Journaal Vreemdelingenrecht, 2018(4), 12-21.

  2017

  • Hillary, L. (2017). Wanneer kan grensdetentie van Dublinclaimanten die aan de grens om asiel hebben verzocht o.g.v. art. 6a Vw worden voortgezet? Asiel & Migrantenrecht, 2017(4), 194-196.
  • Hillary, L., & Bes, D. J. (2017). Ernstige kinderziektes bij de interpretatie van Paposhvili. Asiel & Migrantenrecht, 2017(10), 473-476.

  2022

  • Bex-Reimert, V. M., & Hillary, L. (2022). AB 2022/23. 23. Case note on: ABRvS, 29/07/21, ECLI:NL:RVS:2021:1645 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2022(3), 208-216. [details]
  • Chatelion Counet, A., & Hillary, L. (2022). JV 2022/116. 116. Case note on: Rb Den Haag zp Arnhem, 11/04/22, ECLI:NL:RBDHA:2022:3293 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, 2022(4).
  • Chatelion Counet, A., & Hillary, L. (Accepted/In press). Statushouder in de ene lidstaat, maar niet in de andere? Over de overname of herbeoordeling van een elders erkende statushouder. Asiel & Migrantenrecht, 2022(5).
  • Hillary, L. (2022). AB 2022/42. 42. Case note on: ABRvS, 15/12/21, ECLI:NL:RVS:2021:2791 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2022(6), 414-422. [details]
  • Hillary, L. (2022). AB 2022/83. 83. Case note on: ABRvS, 16/12/21, ECLI:NL:RVS:2021:2857 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2022(10), 799-804. [details]
  • Hillary, L. (Author), & Bex-Reimert, V. (Author). (2022). Kwantiteit boven kwaliteit bij de IND Taskforce. Web publication/site, Burger & Overheid. https://www.burgeroverheid.nl/artikel/kwantiteit-boven-kwaliteit-bij-de-ind-taskforce
  • Hillary, L., & Rodrigues, P. (2022). AB 2022/. Case note on: Afd. bestuursrecht Raad van State, 24/02/22, ECLI:NL:RVS:2022:586 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2022.

  2021

  2020

  2019

  • Hillary, L. (2019). Dublinverordening. Materiële deprivatie ná vergunningverlening in andere lidstaat aanleiding voor niet toepassen wederzijds vertrouwensbeginsel. 196. Case note on: ECJ, 19/03/19, ECLI:EU:C:2019:218 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (18).
  • Hillary, L. (2019). Materiële deprivatie ná vergunningverlening in andere lidstaat aanleiding voor niet toepassen wederzijds vertrouwensbeginsel. 195. Case note on: ECJ, 19/03/19, ECLI:EU:C:2019:219 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (18).
  • Hillary, L. (2019). Naar Griekenland terugkerende statushouders. Wederzijds vertrouwensbeginsel, bijzondere kwetsbaarheid, materiële deprivatie. 433. Case note on: ABRvS, 15/07/19, ECLI:NL:RVS:2019:2385 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (37).
  • Hillary, L. (2019). Verwesterde vrouwen in het asielrecht: toetsingskader en bewijslast. 212. Case note on: ABRvS, 21/11/18, ECLI:NL:RVS:2018:3735 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (19).

  2018

  • Hillary, L. (2018). Wederzijds vertrouwen en art. 4 Handvest bij Europees aanhoudingsbevel. Omvang toetsing. 83. Case note on: ECJ, 25/07/18, ECLI:EU:C:2018:589 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (9).
  • Hillary, L., & Reneman, A. M. (2018). Het Unierecht vereist niet dat het hoger beroep in asielzaken schorsende werking heeft. 419. Case note on: ECJ, 26/09/18, ECLI:EU:C:2018:775 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (44).

  2017

  • Hillary, L. (2017). JV 2017/181. 181. Case note on: ABRvS, 15/06/17, ECLI:NL:RVS:2017:1601 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, (11).

  Media appearance

  Talk / presentation

  • Hillary, L. (speaker) (26-11-2022). Mutual Trust in Asylum Cases: a Balancing Act for National Administrative Courts, Ius Commune.

  Others

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • NTM/NJCM-Bull.
   Redactiesecretaris
  • NTM/NJCM-Bulletin
   Redactiesecretaris