For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

L. (Lynn) Hillary MA LLM

Lecturer/researcher Europeanization Constitutional and Administrative Law
Faculty of Law
Constitutional and Administrative Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
Contact details
 • Publications

  2021

  2021

  2018

  • Koffeman, N. R., & Hillary, L. (2018). Mensenrechtelijke zorgen bij de plannen voor herziening van het gemeenschappelijk Europees asielsysteem. NJCM-Bulletin, 43(1), 113-132.

  2022

  • Bongers, J. (Author), Hillary, L. (Author), & Wieman, G. (Author). (2022). Cooperating to understand EU cooperation. Web publication/site, ECPR. https://theloop.ecpr.eu/cooperating-to-understand-eu-cooperation/
  • Chatelion Counet, A., & Hillary, L. (2022). Statushouder in de ene lidstaat, maar niet in de andere? Over de overname of herbeoordeling van een elders erkende statushouder. Asiel & Migrantenrecht, 2022(5).

  2021

  • Hillary, L. (2021). Interstatelijk vertrouwen buiten de EU-grenzen. Asiel & Migrantenrecht, 2021(5), 331.
  • Hillary, L. (2021). Loyale samenwerking in de Awb: Reactie op het VAR-rapport “Europa en het algemeen bestuursrecht”. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2021(5), 330-332.

  2020

  • Hillary, L. (2020). Uitzonderingen op het interstatelijk vertrouwensbeginsel in het Dublinsysteem in navolging van strafrechtelijke jurisprudentie. Asiel & Migrantenrecht, 2020(10), 500-504.

  2018

  • Hillary, L. (2018). Passende steun voor verzoekers die bijzondere procedurele waarborgen behoeven in de grensprocedure: Beoordeling door de beslissingsautoriteiten en rechterlijke toetsing. Journaal Vreemdelingenrecht, 2018(4), 12-21.

  2017

  • Hillary, L. (2017). Wanneer kan grensdetentie van Dublinclaimanten die aan de grens om asiel hebben verzocht o.g.v. art. 6a Vw worden voortgezet? Asiel & Migrantenrecht, 2017(4), 194-196.
  • Hillary, L., & Bes, D. J. (2017). Ernstige kinderziektes bij de interpretatie van Paposhvili. Asiel & Migrantenrecht, 2017(10), 473-476.

  2022

  • Bex-Reimert, V. M., & Hillary, L. (2022). AB 2022/23. 23. Case note on: ABRvS, 29/07/21, ECLI:NL:RVS:2021:1645 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2022(3), 208-216. [details]
  • Chatelion Counet, A., & Hillary, L. (2022). JV 2022/116. 116. Case note on: Rb Den Haag zp Arnhem, 11/04/22, ECLI:NL:RBDHA:2022:3293 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, 2022(4).
  • Hillary, L. (2022). AB 2022/42. 42. Case note on: ABRvS, 15/12/21, ECLI:NL:RVS:2021:2791 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2022(6), 414-422. [details]
  • Hillary, L. (2022). AB 2022/83. 83. Case note on: ABRvS, 16/12/21, ECLI:NL:RVS:2021:2857 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2022(10), 799-804. [details]
  • Hillary, L. (Author), & Bex-Reimert, V. (Author). (2022). Kwantiteit boven kwaliteit bij de IND Taskforce. Web publication/site, Burger & Overheid. https://www.burgeroverheid.nl/artikel/kwantiteit-boven-kwaliteit-bij-de-ind-taskforce
  • Hillary, L., & Rodrigues, P. (2022). AB 2022/198. 198. Case note on: Afd. bestuursrecht Raad van State, 24/02/22, ECLI:NL:RVS:2022:586 AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2022(26), 1654-1660.

  2021

  2020

  2019

  • Hillary, L. (2019). Dublinverordening. Materiële deprivatie ná vergunningverlening in andere lidstaat aanleiding voor niet toepassen wederzijds vertrouwensbeginsel. 196. Case note on: ECJ, 19/03/19, ECLI:EU:C:2019:218 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (18).
  • Hillary, L. (2019). Materiële deprivatie ná vergunningverlening in andere lidstaat aanleiding voor niet toepassen wederzijds vertrouwensbeginsel. 195. Case note on: ECJ, 19/03/19, ECLI:EU:C:2019:219 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (18).
  • Hillary, L. (2019). Naar Griekenland terugkerende statushouders. Wederzijds vertrouwensbeginsel, bijzondere kwetsbaarheid, materiële deprivatie. 433. Case note on: ABRvS, 15/07/19, ECLI:NL:RVS:2019:2385 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (37).
  • Hillary, L. (2019). Verwesterde vrouwen in het asielrecht: toetsingskader en bewijslast. 212. Case note on: ABRvS, 21/11/18, ECLI:NL:RVS:2018:3735 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (19).

  2018

  • Hillary, L. (2018). Wederzijds vertrouwen en art. 4 Handvest bij Europees aanhoudingsbevel. Omvang toetsing. 83. Case note on: ECJ, 25/07/18, ECLI:EU:C:2018:589 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (9).
  • Hillary, L., & Reneman, A. M. (2018). Het Unierecht vereist niet dat het hoger beroep in asielzaken schorsende werking heeft. 419. Case note on: ECJ, 26/09/18, ECLI:EU:C:2018:775 AB Rechtspraak Bestuursrecht, (44).

  2017

  • Hillary, L. (2017). JV 2017/181. 181. Case note on: ABRvS, 15/06/17, ECLI:NL:RVS:2017:1601 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, (11).

  Media appearance

  Talk / presentation

  • Hillary, L. (speaker) (26-11-2022). Mutual Trust in Asylum Cases: a Balancing Act for National Administrative Courts, Ius Commune.

  Others

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • NTM/NJCM-Bull.
   Redactiesecretaris
  • NTM/NJCM-Bulletin
   Redactiesecretaris