Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Stappenplan

Doorloop alle onderstaande stappen om je aan te melden voor de Educatieve Module.

 • 1. Check de deadlines

  Voor de volgende schoolvakken start de Educatieve module enkel in september: Arabisch, Godsdienst en levensbeschouwing, Griekse en Latijnse taal en cultuur, Hebreeuws, Italiaans, Latijnse taal en cultuur, en Russisch. Voor alle overige schoolvakken* start de Educatieve module zowel in februari als in september.

  • De aanmeldperiode voor de collegestart in september loopt van 15 februari t/m 30 april. 
  • De aanmeldperiode voor de collegestart in februari loopt van 15 september t/m 31 oktober.

  * N.B.:  De Educatieve Module wordt niet aangeboden voor de schoolvakken Bedrijfseconomie, Filosofie/ Wijsbegeerte, Kunstgeschiedenis/ CKV, Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen.

 • 2. Check de toelatingseisen

  2.1 Nederlandse taalvaardigheid

  • De Educatieve Module is een Nederlandstalige opleiding. Dit betekent dat de hoor- en werkcolleges in het Nederlands zijn, een deel van de vakliteratuur Nederlandstalig is en dat alle opdrachten in het Nederlands geschreven dienen te worden. Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding, moet je aantonen dat je beschikt over voldoende Nederlandse taalvaardigheid om onderwijs te kunnen verzorgen aan Nederlandstalige leerlingen.
  • Indien je het vwo in Nederland hebt afgerond, dan wordt ervan uit gegaan dat je aan de taalvaardigheidseis voldoet (taalniveau F4).
  • Voor kandidaten die Nederlands  niet als eerste taal hebben, moeten voldoen aan taalniveau C1 (near native) . Aan deze eis kan worden voldaan door vóór aanvang van het collegejaar (1 februari of 1 september) in het bezit te zijn van het Examen TUL-gevorderd (Toelatingsexamen Universiteit Leiden – gevorderd) van het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden of door succesvol de cursus Professioneel Nederlands aan de Vrije Universiteit Amsterdam af te ronden.
   Voor het onderdeel spreekvaardigheid moet minimaal een 7,5 worden behaald. De examencommissie kan, al dan niet op verzoek van de student, een ander examen aanwijzen.

  2.2 Nederlandse onderwijscultuur

  Indien je buiten Nederland op de middelbare school hebt gezeten, dien je een korte cursus te volgen over de Nederlandse onderwijscultuur. Je kunt deze cursus gelijktijdig met de opleiding volgen. Indien dit voor jou van toepassing is. ontvang je hier aan het begin van het collegejaar meer informatie over.

  2.3. Vooropleiding

  Je kunt je aanmelden voor de Educatieve Module wanneer je vóór aanvang van het traject (dus uiterlijk 31 januari voor de collegestart in februari, en 31 augustus voor de collegestart in september) een wo-bacheloropleiding hebt afgerond in de richting van het betreffende schoolvak (zie overzicht hieronder).

  Het is niet mogelijk om de Educatieve Module te volgen als je de bachelor nog niet hebt afgerond. Als je nog bezig bent met de bacheloropleiding dan kun je je, mits je minimaal 90 studiepunten van de bachelor hebt gehaald, aanmelden voor de minor Educatie.

  Hieronder vind je een overzicht van de schoolvakken waarvoor de Educatieve Module wordt aangeboden. Tussen haakjes vind je de bacheloropleiding(en) die je afgerond dient te hebben om toegang te krijgen tot het betreffende programma:

  Cluster Taal- en Cultuurwetenschappen:

  • Nederlands (Bachelor Nederlandse Taal en Cultuur, Bachelor Taal en Communicatie)
  • Engels (Bachelor English Language and Culture, Bachelor Engelse taal en cultuur)
  • Frans (Bachelor Franse Taal en Cultuur)
  • Duits (Bachelor Duitslandstudies, Bachelor Duitse Taal en Cultuur ) 
  • Spaans* (Bachelor Spaanse en Latijns-Amerikaanse Studies, Bachelor Spaanse Taal en Cultuur )
  • Italiaans* (Bachelor Italië Studies, Bachelor Italiaanse Taal en Cultuur)
  • Russisch* (Bachelor Russische en Slavische Studies, Bachelor Slavische Taal en Cultuur - variant Russisch)
  • Arabisch* (Bachelor Arabische Taal en Cultuur)
  • Hebreeuws* (Bachelor Hebreeuwse Taal en Cultuur)
  • Griekse en Latijnse taal en Cultuur* (Bachelor Griekse en Latijnse Taal en Cultuur)
  • Latijnse taal en Cultuur* (Bachelor Latijnse Taal en Cultuur)

  Cluster Bètawetenschappen:

  • Natuurkunde (Bachelor Natuur- en Sterrenkunde, Bachelor Bèta-gamma – richting Natuurkunde)
  • Scheikunde (Bachelor Scheikunde, Bachelor Bèta-gamma – richting Scheikunde)
  • Biologie (Bachelor Biologie, Bachelor Biomedische Wetenschappen, Bachelor Bèta-gamma – richting Biologie, Bachelor Psychobiologie )
  • Wiskunde (Bachelor Wiskunde, Bachelor Beta-Gamma – richting Wiskunde, Bachelor Econometrie en Operationele Research, Bachelor Natuur- en Sterrenkunde, Bachelor Actuariële wetenschappen)
  • Informatica (Bachelor Informatica, Bachelor Informatiekunde, Bachelor Kunstmatige Intelligentie)

  Cluster Mens- en Maatschappijwetenschappen:

  • Algemene Economie (Bachelor Economie en Bedrijfskunde, Bachelor Business Administration (Bedrijfskunde), Bachelor Economics and Business Economics (Economie en Bedrijfseconomie) en Bachelor Fiscale Economie)
  • Aardrijkskunde (Bachelor Sociale Geografie en Planologie, Bachelor Future Planet Studies)
  • Geschiedenis en staatsinrichting (Bachelor Geschiedenis, Bachelor Cultuurwetenschappen)
  • Godsdienst en Levensbeschouwing* (Bachelor Religiewetenschappen, Bachelor Religiestudies )

  Voor deze vakken geldt dat het aantal stageplekken in de onderbouw (zeer) beperkt is. Bij gebrek aan stageplaatsen kan het zijn dat de Educatieve module niet kan worden aangeboden, omdat de stage een verplicht onderdeel vormt van het prigramma. Dit verschilt per jaar.

   

   

 • 3. Vul het aanmeldformulier in

  Uitsluitend gedurende de hierboven genoemde aanmeldperiodes vind je hieronder een link naar het aanmeldformulier.

  Na het versturen van het aanmeldformulier krijg je van de ILO een automatisch gegenereerd e-mailbericht. Hierin wordt beschreven wat je moet doen om formeel te worden toegelaten. Lees deze mail dus zorgvuldig!

 • 4. Voer een toelatingsgesprek

  Nadat jouw formulier door het onderwijsbureau is ontvangen, word je uitgenodigd voor een toelatingsgesprek.

 • 4a. Voer een gesprek met het NT2-team

  Indien bij de intake met de vakdidacticus of op een ander moment in de toelatingsprocedure wordt geconstateerd dat je Nederlandse taalvaardigheid waarschijnlijk onvoldoende is om, bijvoorbeeld, je goed en adequaat te kunnen redden voor de klas en/of om de opdrachten voor de opleiding te kunnen maken, de colleges te kunnen volgen, dan word je uitgenodigd voor een gesprek met het NT2-team.  Je kunt hier ook zelf om vragen. In dat gesprek wordt bekeken welke extra ondersteuning we je kunnen bieden en welke stappen je zelf nog moet zetten.

  Zie details met betrekking tot de Nederlandse taalvaardigheid stap 2.1 hierboven.

 • 4b. Doe mee met de Check-in

  Voorafgaand aan start van de opleiding is er op de Interfacultaire Lerarenopleidingen en de opleidingsscholen een Check-in. De Check-in is bedoeld voor studenten die de opleiding met een stage gaan volgen en nog geen eerdere ervaring in het voortgezet onderwijs hebben.

 • 5. Stuur de benodigde documenten op

  Voor je aanmelding hebben we een kopie van je bachelordiploma, inclusief supplement, nodig. Stuur deze zo snel mogelijk op, anders kunnen wij je aanmelding niet verwerken.

  Hoe lever je de benodigde documenten aan?

  Scan de documenten en verstuur ze via de Digitale Student Service Desk op de contactpagina.

 • 6. Meld je aan voor de vakken tijdens de vakaanmeldingsperiode

  Nadat je het gehele aanmeldingstraject hebt doorlopen, dien je je tijdens de vakaanmeldingsperiode in te schrijven voor de vakken van de Educatieve Module. Ten tijde van de vakaanmelding ontvang je hierover meer informatie per e-mail. 

Overige informatie

 • Stageplek

  In het aanmeldformulier kun je aangeven of je een praktijkplek nodig hebt en welke regio je voorkeur heeft. Hoewel we ons uiterste best doen om voor iedereen een geschikte stageplaats te vinden, kunnen wij helaas geen stageplek garanderen.

  Verdeling van de beschikbare stageplekken gaat op datum van binnenkomst van je aanmeldformulier en het tijdstip van inlevering van de gevraagde documenten. Zonder stageplek kun je helaas niet aan de opleiding beginnen. Uiterlijk een week voor de start van de opleiding ontvang je een e-mail waarin staat op welke school je bent geplaatst.

 • Startdagen

  Als je in september met Educatieve Module start, zijn er in augustus al twee startdagen. Bij de start in februari vinden er twee startdagen plaats in januari.

  Tijdens de startdagen maak je kennis met je docenten, je medestudenten en het programma. Ook volg je workshops die je voorbereiden op de lespraktijk. Je wordt verwacht aanwezig te zijn op deze dagen.

  • Voor de start in september 2022 vinden de startdagen plaats op donderdag 25 en vrijdag 26 augustus 2022.
  • Voor de start in februari 2023 staan de startdagen gepland op dinsdag 31 januari en woensdag 1 februari 2023 (wijzigingen onder voorbehoud).
 • Collegedagen

  Voor studenten die in september met de Educatieve Module starten, is donderdag de vaste lesdag op de UvA. Voor de collegestart in februari is dinsdag de vaste lesdag. Je dient op die dag van 09.00 tot 17.00 uur op de UvA aanwezig te zijn. 

Disclaimer

Wijzigingen voorbehouden. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.