Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Lerarenopleiding Duits

Master of Arts Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal en Cultuurwetenschappen, track Duits

Kom kennismaken

De Interfacultaire lerarenopleidingen zijn bezig met het ontwikkelen van een aantal online voorlichtingsactiviteiten om je een zo compleet mogelijke indruk te geven. Ontdek wat de opleiding inhoudt, kijk rond op de campus en stel je vragen aan studenten van de opleiding.

Waarom de Lerarenopleiding Duits?

Heb jij een passie voor de Duitse taal en cultuur en zou je dit graag aan middelbare scholieren willen overdragen? Dan is onze eerstegraads lerarenopleiding vast iets voor jou.

Wij leiden je op tot de docent Duits van de toekomst, die leerlingen niet alleen taalvaardig wil maken maar ook wil opleiden tot intercultureel communicatief competente wereldburgers. Om dit te bereiken is er binnen de vakdidactiekcolleges veel aandacht voor het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en het gebruik van ICT en nieuwe media. Je leert onder andere hoe je leerlingen aan het spreken of schrijven krijgt in het Duits en op welke manier digitale middelen als video-conferencing, chatten en Google-docs dit kunnen ondersteunen. De actualiteit is hierbij vaak het startpunt. In de colleges over grammatica en woordverwerving laten we zien hoe deze belangrijke pijlers de communicatieve vaardigheden van leerlingen kunnen ondersteunen. Om leerlingen daarnaast ook intercultureel competent(er) te laten worden, vertel jij over je eigen ervaringen met Duitstalige culturen en leer je in de colleges hoe je ze bewust kunt laten worden van hun eigen taal en cultuur om zo een brug te kunnen vormen naar de Duitse taal en cultuur.

Lerarenopleiding Duits
Diploma MA Leraar VHO in de Taal en Cultuurwetenschappen, track Duits
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd , deeltijd
Studielast 60 EC, 12 maanden
Voertaal Nederlands
Start Februari , september
CROHO-code 68534