Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Lerarenopleiding Filosofie

Master of Arts Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track Filosofie

Kom kennismaken

De Interfacultaire lerarenopleidingen zijn bezig met het ontwikkelen van een aantal online voorlichtingsactiviteiten om je een zo compleet mogelijke indruk te geven. Ontdek wat de opleiding inhoudt, kijk rond op de campus en stel je vragen aan studenten van de opleiding.

Waarom de Lerarenopleiding Filosofie?

Filosofie wordt niet voor niets de moeder van alle wetenschappen genoemd. Plato beschreef de verwondering als het begin van de filosofie  en hij  formuleerde daarbij enkele fundamentele  vragen, zoals:  Wat kunnen we kennen? Wat is een goed leven? Hoe moeten we samenleven? En natuurlijk:  Wat is de mens? Filosofie is zodoende met deze vragen ook altijd een kritisch denken geweest in een zoektocht naar inzicht in de werkelijkheid en ook in onszelf.

Als schoolvak maken leerlingen kennis met enkele van de verschillende vakgebieden van de filosofie en de belangrijkste theorieën uit de traditie, maar worden zij ook door verschillende werkvormen uitgedaagd om actief mee te denken en het eigen denken te scherpen, vaak ook gekoppeld aan actuele vraagstukken. Een goede filosofiedocent moet duidelijk kunnen maken wat de relevantie is van het stellen van vragen maar wil vooral  ook leerlingen helpen op ambachtelijke wijze het eigen denken te ontwikkelen en hierdoor beargumenteerd onderbouwing aan mogelijke betekenissen te geven. 

Lerarenopleiding Filosofie
Diploma MA Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track Filosofie
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd , deeltijd
Studielast 60 EC, 12 maanden
Voertaal Nederlands
Start September
CROHO-code 68535