Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Lerarenopleiding Latijnse taal en cultuur

Master of Arts Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal en Cultuurwetenschappen, track Latijnse Taal en Cultuur

Voorlichtingsbijeenkomst
Meld je aan voor de voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 8 oktober.

Is lesgeven niet saai? Is het uitleggen van de ablativus absolutus niet elk jaar hetzelfde? Nee! Het schoolvak biedt, door de integratie van taal en cultuur, een beginpunt voor het bespreken van relevante maatschappelijke thema’s én voor taalbeschouwing naar aanleiding van authentieke teksten.

Als leraar Latijnse Taal en Cultuur kun je iets betekenen voor slimme leerlingen die heel veel zelf kunnen, maar die voor het lezen en begrijpen van Latijn een gids nodig hebben. Tijdens de lerarenopleiding leer je heldere leerdoelen stellen en telkens nieuwe en uitdagende routes te bedenken om die te bereiken. Want het gaat erom dat je je eigen lessen vorm kunt geven en dat je het instrumentarium leert beheersen om het een leven lang naar je zin te hebben voor de klas.

Lerarenopleiding Latijnse taal en cultuur
Diploma MA Leraar VHO in de Taal en Cultuurwetenschappen, track Latijnse taal en cultuur
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd , deeltijd
Studielast 60 EC, 12 maanden
Voertaal Nederlands
Start September
CROHO-code 68534