Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De kunsteducatieve sector, zowel binnenschools als buitenschools, maakt een belangrijk deel uit van het beroepenveld voor studenten geesteswetenschappen. Voor instellingen als theaters, concertzalen, orkesten, gezelschappen en musea is kunsteducatie een belangrijk instrument om het maatschappelijk bereik te vergroten en nieuw publiek voor de toekomst aan zich te binden.

Studieschema

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Didactiek en communicatie kunstgeschiedenis
  Blok 1
  Blok 2
  12
 • Kunsteducatie
  Blok 4
  6
 • Gebonden keuze: Museumdidactiek
  Blok 2
  6
 • Gebonden keuze: Filmdidactiek
  Blok 4
  6
 • Gebonden keuze: Theater en jeugd
  Blok 5
  6
Een beschrijving van de vakken vind je in de Studiegids.
Wat houdt deze minor in?

Docenten Marie-Thérèse van de Kamp en Cock Dieleman en student  Anne Perfors vertellen je er meer over in de video hiernaast.

Vervolg je studie met een master

De Minor Kunsteducatie leidt niet tot een tweedegraads lesbevoegdheid. Wel geeft de minor voor studenten Kunst- en Cultuurwetenschappen en Media en Cultuur onder bepaalde voorwaarden toegang tot de Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming / Kunst Algemeen, waarmee je een eerstegraads lesbevoegdheid kunt halen.

Ingangseisen

 • Ingangseis voor de minor: minimaal het eerste jaar wo-bachelor afgerond (60 EC) of 2 jaren hbo-bachelor (120 EC). 
 • Voor sommige minorvakken en keuzevakken gelden (aanvullende) ingangseisen: informeer hiernaar voordat je je inschrijft. Om teleurstellingen te voorkomen, is het dus belangrijk dat je altijd goed nakijkt of je aan de voorwaarden voor deelname voldoet!

Aanmelden

De aanmelding voor de minor bestaat uit twee stappen: eerst meld je je in de periode van maandag 1 april t/m donderdag 3 juni 2025 aan voor de minor, vervolgens meld je je tijdens de aanmeldingsperiode per semester aan voor de vakken van die minor.

1. Aanmelding voor de minor 

 • Als UvA student: 
  Je kunt je van maandag 1 april t/m donderdag 3 juni 2025 aanmelden via het aanmeldformulier dat gedurende die periode op deze pagina beschikbaar zal zijn.

 • Als niet-UvA student: 
  Je kunt je van maandag 1 april t/m donderdag 3 juni 2025 aanmelden via het aanmeldformulier dat gedurende die periode op deze pagina beschikbaar zal zijn.
  Studenten van buiten de UvA moeten zich eerst als bijvakstudent via Studielink registreren. Informatie hierover is te vinden op  uva.nl/onderwijs/bachelor/minors

2. Aanmelding voor de vakken

Informatie over wanneer en hoe je je moet aanmelden voor vakken vind je op de studentenwebsite voor de Lerarenopleidingen, in het lemma Vakaanmelding.

Meer informatie

Vragen?

De minor Kunsteducatie wordt aangeboden door de Interfacultaire Lerarenopleidingen, onderdeel van het domein Pedagogische en Onderwijswetenschappen (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen). Met vragen over deze minor, kun je contact opnemen met de Onderwijsbalie Pedagogische en Onderwijswetenschappen via het contactformulier hieronder.

Feiten & cijfers
Vorm
Voltijd
Studielast
30 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
Locatie
Roeterseilandcampus