Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Kunsteducatie

De minor Kunsteducatie is een interdisciplinaire minor voor studenten Kunstgeschiedenis, Theaterwetenschap, Muziekwetenschap, Cultuurwetenschappen en Media en cultuur, die later verder willen in het beroepsveld van de kunsteducatie.

Studiegids

De kunsteducatieve sector, zowel binnenschools als buitenschools, maakt een belangrijk deel uit van het beroepenveld voor studenten geesteswetenschappen. Voor instellingen als theaters, concertzalen, orkesten, gezelschappen en musea is kunsteducatie een belangrijk instrument om het maatschappelijk bereik te vergroten en nieuw publiek voor de toekomst aan zich te binden.

Toelating 

  • De minor Kunsteducatie is bedoeld voor studenten met een propedeuse of een positief BSA in Kunstgeschiedenis, Muziekwetenschap, Theaterwetenschap, Cultuurwetenschappen of Media en cultuur.
  • Een deel van de vakken is ook toegankelijk voor andere studenten Geesteswetenschappen (zie hiervoor de vakbeschrijvingen in de Studiegids).
  • Studenten van andere opleidingen dan de Kunst- en cultuuropleidingen en Media en cultuur kunnen een verzoek indienen om de minor toch in zijn geheel te kunnen volgen. In dat geval hebben studenten van Kunst- en cultuurwetenschappen en Media en cultuur echter voorrang.
  • Aanmelding voor de modules Didactiek en communicatie kunstgeschiedenis, Museumdidactiek en het Project Kunsteducatie verloopt via de Interfacultaire Lerarenopleidingen van de UvA. 
  • Aanmelding voor de modules Kunsteducatie en Theater en jeugd verloopt via de Faculteit der Geesteswetenschappen. 
Kunsteducatie
Vorm Voltijd
Studielast 30 EC, 12 maanden
Voertaal Nederlands
Start September