Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Open Programma

Sociale wetenschappen

In principe kunt u zich inschrijven voor alle cursussen uit het reguliere studieprogramma van het College Sociale wetenschappen (CSW), mits u beschikt over een vwo-diploma en voldoet aan de eventuele aanvullende eisen.

Tot het College Sociale Wetenschappen behoren de bachelor opleidingen Culturele antropologie, Sociale geografie en Planologie, Interdisciplinaire sociale wetenschappen, Politicologie en Sociologie.

Tot het aanbod behoren onder andere cursussen op het gebied van:

 • Culturele antropologie
 • Sociale geografie en Planologie (klik voor specifieke SGPL informatie hier )
 • Interdisciplinaire sociale wetenschap
 • Politicologie
 • Sociologie

Het complete overzicht van alle cursussen vindt u in de UvA Studiegids. Ga via onderstaande link naar de Studiegids en vervolgens naar:

 • zoek vak
 • geavanceerd zoeken (rechtsboven)
 • vul bij Onderwijsinstituut in: College Sociale Wetenschappen
 • bij Open UvA College ja
 • klik op zoek 

De meeste colleges vinden overdag plaats. Precieze dag en tijdstip staan vermeld in de beschrijving van de cursus, te vinden in het UvA.Rooster

Kosten

De kosten bedragen € 75,00 per studiepunt, inclusief tentamen. Literatuur, reiskosten et cetera zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen. 

U ontvangt van de financiële administratie een acceptgiro voor het hele bedrag. Betalen in termijnen is niet mogelijk.

Annuleringsvoorwaarden 
Het is mogelijk dat er zich omstandigheden voordoen waardoor u niet meer deel kunt nemen aan het college. Hiervoor hanteren wij de volgende regels:

 1. Annuleren kan alleen schriftelijk voor aanvang van de collegereeks. Na aanvang van de collegereeks, is het niet meer mogelijk om uw geld terug te vorderen.
 2. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. Mondelinge afzegging dient altijd gevolgd te worden door schriftelijke annulering. Bij uitblijven van een schriftelijke annulering wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Bij annulering wordt € 50 administratiekosten in rekening gebracht.
 4. Een schriftelijke annulering dient u per mail te sturen aan: openuva-sw@uva.nl.
 5. Bij het uitblijven van tijdige betaling kan de docent u toegang tot het college weigeren. Wij behouden ons dan het recht voor alsnog betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen. 

Door de aard van het onderwijs kennen enkele vakken een maximum aantal deelnemers, waarbij reguliere studenten voorrang krijgen. In uitzonderlijke gevallen moeten wij de deelname voor contractstudenten annuleren. Bij annulering van onze kant ontvangt u natuurlijk uw inschrijfgeld retour. Er worden dan geen administratiekosten in rekening gebracht.

Toetsvorm en verzilvering studiepunten

Een cursus omvat doorgaans 6 of 12 studiepunten. Eén studiepunt betekent 28 uren studiebelasting. Dit is inclusief het volgen van colleges en werkgroepen, zelfstudie en voorbereiding op colleges en tentamens. In totaal kunt u per jaar voor 60 studiepunten aan cursussen volgen.

Certificaat

Na afloop van een collegereeks kunt u een tentamen afleggen, maar dit is niet verplicht. Tevens hebt u recht op één herkansing. Wanneer u slaagt voor een tentamen, kunt u een certificaat aanvragen. Vraag het certificaat aan via openuva-sw@uva.nl

Toelating, aanmelding en plaatsing

De Open UvA Colleges van het College Sociale Wetenschappen staan open voor alle geïnteresseerden. De colleges maken deel uit van het reguliere bachelor programma, en daarom moet uw voorkennis vergelijkbaar zijn met het niveau van de andere studenten.

Per cursus kunnen verschillende ingangseisen gelden. U ontvangt een bevestiging van uw toelating.

Deelname/toehoren

Deelname aan een vak is inclusief deelname aan de werkgroepen/discussies. Toehoorders worden niet toegestaan.

Aanmelding

U kunt zich inschrijven door middel van onderstaande link (Open UvA colleges).

Na verwerking van uw aanmelding ontvangt u een betaalverzoek. Nadat wij de betaling hebben ontvangen, plaatsen wij u voor het college en ontvangt u een bewijs van inschrijving en toegang tot de digitale leeromgeving Canvas. Op het bewijs van inschrijving staat tevens vermeld waar en wanneer het college plaatsvindt.

Aanmelding kan tijdens de vakaanmelding 

Vragen

Voor vragen kunt u zich wenden tot de Education Desk Social Sciences.

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen  
Education Desk Social Sciences  
Nieuwe Achtergracht 166   
1018 WV Amsterdam   
T  020 525 3777   
E edss@uva.nl

De balie is geopend op werkdagen van 09.00-17.00 uur.

Feiten & cijfers
Vorm Kortlopend, open uva-college, module
Voertaal Nederlands
Toelatingseisen Open
Start Januari, februari, april, juni, september, oktober