Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Deze masterclass voor HR-professionals, D&I-managers, CEO's of andere professionals die met D&I aan de slag gaan, is een compleet en intensief programma dat u alle informatie geeft over alle aspecten van diversiteit en inclusie. Uniek aan dit programma is de mogelijkheid om stakeholders uit je organisatie mee te nemen om samen de noodzakelijke verandering door te voeren. 

Alle aspecten van zowel diversiteit als inclusie komen aan bod in dit programma met gerenommeerde wetenschappers en experts uit Europa en de VS die hun onderzoek, inzichten en best practices delen. Aan het einde van dit programma beschik je over alle vaardigheden en tools die je nodig hebt om je eigen persoonlijke, uitvoerbare D&I-strategie te creëren. Omdat het een internationaal programma is, is de voertaal Engels. 

De volgende onderwerpen komen aan bod

Theorie: De oorsprong, vormen en effecten van sociale uitsluiting en inclusieve cultuur: wat het is, wat het zal brengen.

Organisatie: Organiseren voor diversiteit en inclusie: werven, ontwikkelen, diverse mensen behouden, een beweging creëren (met bondgenoten, medewerkers).

De verandering bewerkstelligen: leiderschap, inclusieve communicatie. 

De buy-in: Hoe krijg je de 'buy in' in je organisatie voor je strategie en plan voor diversiteit & inclusie?

Best practices van IBM, Lloyd Banking, Deutsche Telekom en meer. 

Aan de slag: Jouw persoonlijke uitdagingen en persoonlijke diversiteit & inclusie plan of strategie

Uniek aan deze cursus is de mogelijkheid om stakeholders uit je eigen organisatie gratis uit te nodigen voor 5 van de lezingen. Het helpt je om je ervaring en kennis uit te wisselen en om beter contact te maken met je stakeholders: Essentieel voor het succes van je D&I strategie en implementatie.

Het programma
 • Sessie 1 | Deel 1: Psychologische theorieën over vooroordelen

  Prof. Agneta Fischer Decaan van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, UvA
  Wetenschappen, UvA & hoogleraar Emotie en affectieve processen

  In deze eerste sessie zal Prof. Agneta Fischer psychologische theorieën over biases toelichten en bespreken. Ze neemt je mee naar de literatuur over de oorsprong van cognitieve biases, hoe ze een integraal onderdeel zijn van ons cognitief functioneren, wat impliciete biases zijn, waarom sommige mensen meer biased zijn dan anderen, de relatie tussen bias en vooroordelen, en welke factoren biased denken verminderen. Ze zal verschillende voorbeelden gebruiken, zoals seksisme, racisme, maar ook subtielere vormen van vooroordelen.

 • Sessie 1 | Deel 2: D&I-strategie essentials

  Wendy Broersen, oprichter Superpeople academy, D&I consultant, programmamanager van dit programma

  Een strategie schrijven is geen verandering creëren. Daarvoor heb je acties en/of duwtjes in de rug nodig, ondersteund en gesponsord door het management. In deze lezing belichten we een breed scala aan acties en duwtjes in de rug, best practices waar we allemaal van kunnen leren. Hoe vind je budget? Wat zijn de succesfactoren? Wat heb je nodig om een actie viraal te laten gaan om het meeste effect uit je inspanningen te halen? En hoe verspreid je succesvolle acties door je hele organisatie? Je stakeholders in actie krijgen en je doelen bepalen. Alles wat je nodig hebt om echt van start te gaan.

 • Sessie 2 | Deel 1: Hoe de pijn te beperken en de winst te stimuleren van het werken met verschillende anderen

  Gian-Louis Hernandez is docent en postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gepromoveerd in communicatiewetenschappen aan de Universita della Svizzera italiana (USI).

  Gian-Louis zal uitleggen hoe het creëren van een gevoel van gedeelde impact van alle verschillende groepen in de organisatie minderheden kan stimuleren om leiderschapsfuncties te ambiëren en zo het fenomeen dat bekend staat als de draaideur van diversiteit kan tegengaan. Hij zal gedeelde impact bespreken binnen de grotere inzichten over diversiteitsideologieën in organisaties (zoals bewustwordings- versus blindheidsbenaderingen, meritocratie en combinaties van deze organisatorische visies op diversiteit). Aan de hand van voorbeelden en bruikbare interventies zal hij bespreken en belichten hoe organisaties de ervaring van gedeelde impact kunnen creëren voor al hun werknemers, en hoe dit niet alleen tevreden werknemers motiveert, maar ook de opkomst stimuleert van vrouwen, etnische minderheden en anderen die vaak worden uitgesloten van leidinggevende posities.

 • Sessie 2 | Deel 2: De ups en downs van leeftijdsvooroordelen

  Door Dr. Caroline van Dullemen, universitair docent veroudering, auteur van De politiek van het ouder worden

  Caroline van Dullemen zal het hebben over de vergrijzing van uw medewerkers en hoe dit mogelijk een bedreiging vormt voor uw organisatie. Facebook-oprichter Mark Zuckerberg zei ooit dat hij niets kon leren van iemand boven de dertig. Pech gehad; de vergrijzing gaat met een ongekende snelheid. Internationale organisaties en nationale overheden bereiden zich voor, anticiperen en proberen de negatieve gevolgen van een vergrijzende samenleving te verzachten, inclusief beleid tegen leeftijdsdiscriminatie en pro diversiteit. In deze lezing komen academisch onderzoek en debatten aan bod, evenals verschillende operationele uitdagingen. Best practice inclusiebeleid komt ook aan bod.

 • Sessie 3 | Hoe bouw je een inclusieve bedrijfscultuur?

  Wendy Broersen

  Hoe kun je een inclusieve cultuur creëren? Wat is er nodig van het management en van alle medewerkers? Welke actie kun je ondernemen? Welke activiteiten kun je plannen? Deze lezing geeft inzicht in organisatiestructuren en hoe je veranderingen in gang kunt zetten.

  Sylvia Etter, AVP IHR bij AT&T, DACH, Country Director van de Superpeople Academy en internationaal keynote spreker over Diversity & Inclusion, Leiderschapsontwikkeling en Internationaal HR.

  Waarom aparte groepen voor minderheidsgroepen (ERG'S)? Wat is hun nut? Alle inclusieve bedrijven hebben ERG's, waarom heb jij er nog geen gemaakt? Zou je ze moeten creëren? Hoe kunt u ze gebruiken voor jouwD&I-strategie?

  Ginger Chien is een open-mic verhalenverteller, toetsenist van een 80's coverband, spreker over diversiteit en inclusie en gsm-monteur.

  In deze sessie bespreekt Ginger Chien de kloof tussen praktische best practices op het gebied van D&I en succesvolle inclusieve ruimten vanuit haar persoonlijke perspectief als transgender vrouw die tijdens haar werk een transitie doormaakte. Ze zal ingaan op de kritieke vaardigheden van zelfbewustzijn, emotionele intelligentie en empathie, en hoe het op een oprechte manier beheersen hiervan de gemiste kansen voorkomt die het gevolg zijn van een minder effectieve "performatieve" uitvoering. Ze zal een aantal onderliggende psychologische en sociale krachten beschrijven die D&I-inspanningen belemmeren, zoals ze heeft geleerd van haar ervaring als workshopleider en de mogelijkheid om de energie van universele waarden te benutten bij uw D&I-inspanningen.

 • Sessie 4 | Het effect van sociale uitsluiting

  Prof. Agneta Fischer Decaan van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, UvA
  Wetenschappen, UvA & hoogleraar Emotie en affectieve processen

  Professor Fisher zal ingaan op de effecten van sociale uitsluiting op het welzijn van individuen, en de verschillende vormen die sociale uitsluiting kan aannemen, variërend van expliciet gepest worden tot het gevoel dat je niet bij de jongens/meisjes hoort. Hoe is het mogelijk om zowel deze impliciete als expliciete vormen van sociale uitsluiting te bestrijden?

 • Sessie 5 | Deel 1: Inclusieve werving: Hoe trek je een divers personeelsbestand aan?

  Jochen Etter is Managing Director van Etter & Partner, gespecialiseerd in Executive Search uitsluitend voor de drankenindustrie.

  Jochen Etter zal ingaan op enkele algemene aspecten van Diversiteitsmanagement die van cruciaal belang zijn om van Diversiteit een succesfactor te maken door een cultuur van inclusie en saamhorigheid te creëren. De focus van zijn sessie ligt op de end-to-end waardeketen van het wervingsproces, van employer branding tot een succesvol onboardingproces. Hij zal vanuit het perspectief van Executive Search en recruitment interessante inzichten geven in het onderwerp Diversity & Inclusion. Waar letten kandidaten met een diverse achtergrond op bij het selecteren van een bedrijf en waarom verlaten ze het weer? Welke mogelijkheden hebben bedrijven om superieure ervaringen te creëren voor de kandidaten om hen aan te trekken voor uw organisatie en werknemersloyaliteit te creëren?

 • Sessie 5 | Deel 2: Diverse talenten koesteren

  Dagmar Pithan, HR executive leadership Deutsche Telekom AG - verantwoordelijk voor een wereldwijde sales unit en in ondersteuning, advies en implementatie van strategische business transformatieprojecten en herstructureringen.

  Dagmar zal ingaan op de waarde van het ontwikkelen van een uniforme wereldwijde functiearchitectuur op basis van huidige en toekomstige vaardigheden, om zo een team af te leiden met de juiste toekomstgerichte kwalificaties (softwareontwikkelaar, IT-architecten), was ook één van haar projecten. De rol van digitalisering, netwerken, diverse en inclusieve teams met mensen met verschillende achtergronden om een toekomstbestendig personeelsbestand op te bouwen, zal worden besproken.

 • Sessie 6 | Vertekeningen in processen beperken

  Carolin Ossenkop PhD werkt als zelfstandig adviseur diversiteit en als adjunct-docent aan de Nijmegen School of Management van de Radboud Universiteit Nijmegen.

  Carolin zoekt naar mogelijkheden om het beleid en de praktijk van organisaties beter af te stemmen op de werkelijke behoeften en ervaringen van een divers personeelsbestand. Academische inzichten en ervaringsleren zijn hoofdbestanddelen van haar methode en geeft les aan zowel profit als non-profit/overheidsorganisaties over onderwerpen die te maken hebben met diversiteit in organisaties.

 • Sessie 7 | Een platform bouwen: Hoe betrek je mannen en hoe betrek je mannelijke bondgenoten?

  Robert Baker CEO van Potentia Talent Consulting Limited, Trustee van One Loud Voice for Women en lid van de Advisory Board van het Sister Sister Global Network. Niet-uitvoerend bestuurder van Spktral, specialisten op het gebied van beloningsverschillen, en directeur van TalUpp, een ervaringsgericht AI-platform voor talent- en leiderschapsontwikkeling. Gastdocent diversiteit en inclusie aan het Global MBA Programme van de EDHEC Business School in Nice, Frankrijk.

  Zoals Robert Baker, expert op het gebied van gender op de werkplek, in deze lezing zal laten zien, hebben mannen een grote kans om gendergelijkheid op het werk te bevorderen. Deze lezing biedt je een op onderzoek gebaseerde en praktische gids over hoe je mannelijke bondgenoten op de werkplek kunt betrekken. Deze lezing is gevuld met verhalen uit de eerste hand van zowel mannen als vrouwen en tips over hoe je aan de slag kunt gaan. Ze laat zien hoe mannen kunnen samenwerken met vrouwen om het leiderschap van vrouwen te bevorderen door ingesleten genderstereotypen te doorbreken, onbewuste vooroordelen te overwinnen, de getalenteerde vrouwen om hen heen te ontwikkelen en te ondersteunen en productieve werkrelaties te creëren.

 • Session 8 | Neurodiversity

  Prof. Amanda Kirby CEO van Do-IT Solutions, campagnevoerder voor neurodiversiteit, arts, kennisvertaler, onderzoeker en D&I-jurylid

  Professor Kirby vertelt over Neurodiversiteit. Een variatie in de hersenen met betrekking tot sociabiliteit, leren, aandacht, stemming en andere mentale functies in niet-pathologische zin (bijvoorbeeld autisme). Het brengt uitdagingen met zich mee voor het management, maar het is de moeite waard om ernaar te kijken omdat ongeveer 20% van alle mensen die variatie heeft, soms zelfs zonder het te weten.

 • Sessie 9 deel 1: Hoe ontwikkel en manage je diverse medewerkers?

  Sylvia Etter

  Over hoe je werknemers in staat kunt stellen om te voldoen aan en om te gaan met diversiteit en interactieve eisen door hun vaardigheden te identificeren, beoordelen, cultiveren en aan te vullen. 

  Ontwikkel je eigen conclusies over de ontwikkeling van diverse medewerkers.

  Werken aan onze plannen + netwerken

 • Sessie 9 deel 2: Best Practices Warner

  Asif Sadiq, Senior Vice President bij WarnerMedia voor Equity and Inclusion, International, voorheen Global Head of Diversity, Inclusion and Social Impact bij adidas. 

  Adidas beste ervaringen maar ook acties die niet werkten en hun inspanningen en acties om een diverse en inclusieve bedrijfscultuur te creëren. Met veel ruimte voor vragen en antwoorden.

 • Live Sessies 10 & 11 Making the Change

  Sessie 10

  10:00 Inclusieve communicatie door Ursula Brinkmann
  11:30 Interactief groepsoverleg
  12:30 - 13:30 Lunch
  13:30 Equalipoly
  14:30 Best practice IBM
  15:30 - 16:00 Pauze
  16:00 Presentaties en V&A
  18:00 Einde van de dag 

  Diner

  Sessie 11

  10:00 Inclusief verhaal over uitdagingen op het werk als je een handicap hebt
  11:00 Inclusief leiderschap: Vind je verhaal
  12:30 Lunch
  14:00 Presentaties en V&A
  16:00 Certificaat uitreiking
  17:00 Borrel en netwerken (ook open voor alumni van eerdere masterclasses)

"D&I heeft me altijd gefascineerd en als leek wilde ik meer professionele kennis opdoen. Het programma was goed uitgebalanceerd met verschillende professionele sprekers op dit gebied. Naast de reguliere cursus bood het programma ook individuele coachingsessies die ik als zeer energiek en waardevol heb ervaren en een goede toegevoegde waarde/bijdrage aan de strategie en het actieplan." Radha Sahadew, Diversity & Inclusion alumna

Het programma

Het programma Diversiteit & Inclusie telt 8 sessies. Verdeeld over vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk behandelt de theorie rond D&I, het ontstaan, de effecten en de verschijningsvormen ervan. Gevolgd door sessies over het creëren van een diverse cultuur. Het derde hoofdstuk behandelt alles wat u wilt weten over hoe u D&I kunt organiseren binnen uw organisatie. En we sluiten dit programma af met uw plannen en business case presentaties/best practices door mensen die werkzaam zijn in topfuncties op het gebied van D&I. 

We behandelen de volgende onderwerpen: 

 • Vooroordelen verklaard en ingekaderd door psychologische theorie
 • De effecten van sociale uitsluiting
 • Bouwen aan een inclusieve organisatiecultuur
 • Inclusieve communicatie
 • Hoe trek je een divers personeelsbestand aan?
 • Het beperken van vooroordelen bij selectie- en promotiebeslissingen
 • Teamdiversiteit: Hoe de pijn te beperken en de winst van samenwerken te stimuleren
 • Hoe de ontwikkeling van diverse medewerkers aanpakken?
 • Verder dan inclusie: Hoe gedeelde impact kan helpen om een divers personeelsbestand en leiderschap van minderheden te vergroten en te behouden
 • Hoe behoud je een divers personeelsbestand als ze een kleine minderheid vormen?
 • Een platform opbouwen met diverse belanghebbenden binnen uw organisatie en ervoor zorgen dat 'het geen HR-dingetje is'.
 • Een uitvoerbare D&I-strategie opstellen
 • Speciaal optreden van Harvard Business Review en boekauteurs Brad Johnson en David Smith over het betrekken van mannen bij genderdiversiteit
 • Best practices van Warner Bros, IBM, Deutsche Telekom, Lloyd Banking en meer

  Gastcolleges, gamification, lesmateriaal en de mogelijkheid om uw stakeholders mee te nemen naar sommige lezingen, zijn inbegrepen in het programma. Er wordt ook individuele coaching aangeboden om ervoor te zorgen dat uw D&I-strategie perfect past bij uw organisatie, met de nadruk op de onderwerpen waarop u zich wilt concentreren (bijvoorbeeld gender-, cultuur-/etnische of leeftijdsdiversiteit).
Creatie programma en docenten

Dit online programma is gemaakt en samengesteld door UvA Academy (FMG) en Superpeople Academy.

De gastdocenten in dit programma hebben uiteenlopende achtergronden in zowel de wetenschap als de praktijk. Als je meer wilt weten over wie deze cursus geeft, nodigen we je uit om de brochure te downloaden.

Netwerk

Kans om andere professionals te ontmoeten die werken aan D&I uit heel Europa.

Wetenschap en praktijk

Gerenommeerde wetenschappers en experts uit Europa en de VS + alle informatie die je nodig hebt om je D&I-strategie te creëren.

Nieuwste inzichten

We delen internationale perspectieven en praktijken en stellen je in staat om inzicht te krijgen in de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.

Certificering en Coaching

Deelnemers ontvangen een certificaat van de Universiteit van Amsterdam en via individuele coaching een persoonlijk D&I-plan.

Praktische informatie

Data: 23, 24, 25 september 14.00-17.30 CET
1, 8, 15 oktober 15.00-17.30 CET, 
5, 12, 19 november 15.00-17.30 CET
12, 13 december 10.00-18.00 CET

De bijeenkomsten vinden online plaats met uitzondering van twee offline seminars: 12-12-2024 en 13-12-2024.

Voertaal: Engels 

Prijs: 

EUR 3.450,- (leermiddelen zijn inbegrepen, coaching, reis & hotel voor het 2-daagse seminar is niet inbegrepen)
Als je extra coaching wilt bij het opstellen of bijstellen van je D&I-plan, bieden we een extra coaching van 10 uur (4.550 EUR). BTW is niet van toepassing.

Deelnemers ontvangen een certificaat van de Universiteit van Amsterdam.

Heb je vragen over dit programma?
Neem contact op met Esther Verhamme
academy@uva.nl
Whatsapp: 0628759774