Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Na het afronden van de onderzoeksmaster Geschiedenis aan de UvA begon Romy Beck in september 2019 als Prof. J.C.M. Warnsinck Fellow bij Het Scheepvaartmuseum. Hier deed zij een half jaar onderzoek naar ‘walvisvaartglazen’, gegraveerde glazen of bokalen waarmee welgestelden in de vroegmoderne tijd bijzondere momenten herdachten. Dit betrof bijvoorbeeld geboortes, huwelijksjubilea of vriendschappelijke relaties, maar ook zakelijke successen. In de walvisvaart ging het dan om rijke vangsten of een behouden terugkeer.

Tijdens de jaarlijkse Fellowshipmiddag presenteerde Romy haar bevindingen. Verschillende glazen, zowel in de collectie van Het Scheepvaartmuseum als in andere museale of particuliere verzamelingen, vertonen grote gelijkenissen wanneer er wordt gekeken naar de gegraveerde voorstellingen van de walvisvaart. De schepen, walvissen en andere details uit de bedrijfstak zijn bijna allemaal op een identieke manier afgebeeld. Romy trof deze beeldtaal niet alleen aan op glazen, maar ook op andere objecten die iets laten zien over de walvisvaart. Voorbeelden zijn porseleinen borden en tegeltableaus. Romy kwam tot de conclusie dat veel van de afbeeldingen op gedecoreerde voorwerpen zijn gemaakt naar het voorbeeld van één serie prenten over de walvisvaart uit het midden van de zeventiende eeuw.

Copyright: Romy Beck
Het is als jonge historicus een ontzettend leerzame ervaring om bezig te zijn met een eigen onderzoek naar objecten en afbeeldingen Romy Beck

Het Scheepvaartmuseum is een organisatie waar veel historici werkzaam zijn en die voor studenten Geschiedenis bijzonder interessant is. Romy: ‘Het is als jonge historicus een ontzettend leerzame ervaring om, na het afronden van de studie Geschiedenis waar je veelal werkt met geschreven bronnen, bezig te zijn met een eigen onderzoek naar objecten en afbeeldingen. Het bood mij nieuwe perspectieven en de mogelijkheid tot het stellen van andere vragen. Een stage of fellowship bij bijvoorbeeld een museum kan ik dan ook van harte aanbevelen.’

mw. R. (Romy) Beck BA

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Media & Cultuur