Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Blandine Joret van de afdeling Mediastudies heeft een Comenius Teaching Fellow-beurs ontvangen van € 50.000 voor de ontwikkeling van een 'Film Club' voor bachelorstudenten Mediastudies. Het Comeniusprogramma stelt excellente en bevlogen docenten in staat om hun visie en plannen voor onderwijsvernieuwing te realiseren.

Het aantal studenten in de bacheloropleidingen Media en cultuur en Media and Information is in de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Behalve uit westerse landen uit Europa en Noord-Amerika komen ook steeds meer studenten uit Noord-Afrika, het Midden-Oosten (bijvoorbeeld Iran en Syrië) en het Oosten (zoals India, China en Dubai). Dit vergroot de diversiteit onder studenten en heeft een positief effect op het onderwijs. De opleiding Media en cultuur is namelijk gericht op een kritische analyse van film, tv en nieuwe media, waarbij culturele verschillen met betrekking tot beeldvorming centraal staan. Internationalisering bevordert deze interculturele dialoog.

De schaalvergroting heeft echter ook een weerslag op de gangbare vormen van studie- en studentbegeleiding. Diversiteit staat namelijk niet zonder meer gelijk aan inclusiviteit, en in de praktijk worden de mogelijkheden voor studentgericht onderwijs en begeleiding beperkter. Met de Film Club wil de afdeling daaraan tegemoetkomen door aan de hand van filmdebatten de interculturele sensitiviteit tussen studenten en docenten te vergroten.

De impact van de coronacrisis maakt de vraag naar sociale cohesie alleen maar groter, maar bemoeilijkt ook de uitwerking van een offline ontmoetingsplek.  Blandine Joret

Het idee voor de filmclub is gebaseerd op de methodiek van de popular education, en zal vanaf februari 2021 wekelijks lopen. Bij de programmering wordt expliciet aandacht gegeven aan de verbinding tussen verschillende leeromgevingen, zodat de kennis die studenten in hoorcolleges en werkgroepen aangereikt krijgen in de filmclub kan worden gebruikt. Ten slotte zal de filmclub fungeren als platform voor persoonsvorming, waarbij non-cognitieve vaardigheden zoals publiekspreken en debatteren centraal staan.

De coronacrisis stelt de afdeling meteen voor een nieuwe uitdaging. Initiatiefneemster Blandine Joret: 'De impact van de coronacrisis op de onderwijservaring van studenten is groot. De vraag naar sociale cohesie wordt alleen maar groter, maar reisbeperkingen en social distancing bemoeilijken natuurlijk ook de uitwerking van een offline ontmoetingsplek. Daarom kijken we nu naar de mogelijkheden om een hybride filmclub op te zetten, zodat ook studenten die niet fysiek in Amsterdam kunnen zijn, bij de club betrokken worden.'

Over het Comeniusprogramma

Het Comeniusprogramma wordt uitgevoerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en stelt docenten in staat om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. Door toe te treden tot het ComeniusNetwerk kunnen zij hun kennis en ervaring delen en kan het hele hoger onderwijs kan profiteren van de vernieuwingen die dankzij het Comeniusprogramma tot stand komen.

Dit jaar werden beurzen toegekend aan 40 docenten binnen de thema's Inclusief onderwijs, Bildung en identiteitsvorming, Verbinding met de samenleving en De Waarde(n) van weten. Meer informatie op de website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Dr. B. (Blandine) Joret

Faculteit der Geesteswetenschappen

Dep. Mediastudies